นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow

ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow เริ่มจาก การเตรียมอนุภาคทอง ( Colloidal gold particle, CG) การเตรียมอนุภาคทองตามวิธีต่างๆ เช่น ใช้ 1% stock solution ของ hydrogen tetrachloroaurate trihydrate ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำขจัดอิออน 500... more »
By คิดบวก   created: 07 December 2015 08:50 Modified: 07 December 2015 08:50 [ Report Abuse ]

(0) โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า

โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า วันอังคารที่ผ่านมา 24 พฤศจิกายน ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสินค้า OTOP เรื่อง สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการคะ ซึ่งในวันสัมมนาจะมีผู้ประกอบ... more »
By คิดบวก   created: 27 November 2015 05:02 Modified: 27 November 2015 05:02 [ Report Abuse ]

(0) Lateral Flow test

Lateral Flow test ทุกองค์ประกอบสำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Sample pad ตัวอย่างของเราที่จะใช้ 2. Conjugate released pad ส่วนที่อยู่ของ for Gold conjugate+ recombinant protein 3. Membrane (Large pore-size nitrocellulose membrane)ส่วนนี้สำค... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 23 November 2015 01:13 Modified: 23 November 2015 01:13 [ Report Abuse ]

(0) ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อาหารฮาลาลสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงมีหลายอย่างคะเช่นคือหาข้อมูลจาก website ประเทศบรูไน จะมีส่วนผสมอาหารที่เรารู้จักกันเช่น แอลกอฮอล์ พวกไขมันหรือเจลาตินคือกลัวว่าจะเป็นส่วนของหมู หรือบางชนิดอาจไม่คุ้นคือ L-cysteine ได้จากผมของมนุษย์และขนสัตว์ ซึ่งไม... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 09 November 2015 00:39 Modified: 09 November 2015 00:39 [ Report Abuse ]

(0) Degenerate primer

Degenerate primer คืออะไรน่า การเพิ่มปริมารณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองหรือที่รู้จักกันว่าการทำ PCR (Polymerase Chain Reaction) จะต้องมีส่วนสำคัญคะ Primer Primer : สำหรับใช้ทำ PCR ปกติจะมีความยาวประมาณ 15-30 nucleotides มี GC content ประมาณ 50% หร... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 28 October 2015 05:36 Modified: 28 October 2015 05:36 [ Report Abuse ]

(0) การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

ตอนนี้กำลังระดมสมองเขียนโครงการวิจัยสำหรับฮาลาล จะมีหลายอย่างที่ยังต้องหาคำตอบต่อไป เช่นการเชือดสัตว์ สำหรับกฎเกณฑ์การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม สัตว์ที่นำมาเชือด 1) เป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมัติให้บริโภคได้เมื่อผ่านการเชือด 2) มีกรรมวิ... more »
By คิดบวก   created: 23 October 2015 13:24 Modified: 23 October 2015 13:24 [ Report Abuse ]

(0) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II ปัญหาที่อาจพบเกี่ยวกับคำถามที่ว่าตัวอย่างที่ทำแห้งใช้เวลานานเท่าไรถึงจะแห้ง ควรชี้แจงอย่างไร ซึ่งการแห้งของตัวอย่างขึ้นอยู่กับธรรมชาติของตัวอย่าง องคประกอบของน้ำในตัวอย่าง รวมทั้งปริมาณ ควา... more »
By คิดบวก   created: 16 October 2015 02:41 Modified: 16 October 2015 02:41 [ Report Abuse ]

(0) ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I

ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer ตัวอย่างที่มีน้ำตาลเป็นองคประกอบสามารถทำแห้งได้แต่ต้องมีน้ำตาลไม่เกินกี่ % เนื่องจากตัวอย่างที่มีน้ำตาลเป็นองคประกอบทำให้เมื่องนำมาทำแห้งจะทำให้ตัวอย่างเกิดละลายและทำให้คุณภาพการทำแห้งได้... more »
By คิดบวก   created: 15 October 2015 03:27 Modified: 15 October 2015 03:27 [ Report Abuse ]

(3) การอบรมเครื่อง freeze dryer (I)

สำหรับการอบรมเครื่อง freeze dryer (I) เช้านี้อุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวคะ ที่ 2 องศาเซลเซียสซึ่งเมื่อคืนนี้อุณหภูมิติดลบหนึ่งองศานะคะ หนาวมาก เราเข้าไปที่โรงงานผู้ผลิตเครื่อง Freeze dryer เวลา 8.30 น. ผู้ดูแลเราได้นำไปดูผลิตภัณฑ์ของบริษัท C... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 13 October 2015 04:07 Modified: 13 October 2015 04:07 [ Report Abuse ]

(0) Rapid yeast and Mold

สำหรับการตรวจสอบยีสต์และราในอาหาร เชื้อยีสต์และราสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่หลากหลาย ทั้งในวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและในสภาพแวดล้อมการผลิต ตอนนี้มักจะใช้อาหารสำเร็จรูปโดยจะมีสารที่ตรวจสอบยีสต์และราอยู่ จะใช้เวลาทดสอบประมาณ 5 วันนะค... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 09 October 2015 17:04 Modified: 09 October 2015 17:04 [ Report Abuse ]