นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility

การอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility ในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย สวทน วันแรกเป็นการชี้แจงและขั้นตอนการดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ดิฉันรู้จักเกี่ยวกับ Talent ... more »
By คิดบวก   created: 16 June 2016 21:10 Modified: 17 June 2016 12:13 [ Report Abuse ]

(0) การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์กลุ่ม Ruminant เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในอันดับ Artiodactyla ซึ่งย่อยอาหารที่ประกอบด้วยพืชเป็นหลัก โดยเริ่มจากการย่อยให้นุ่มก่อนในกระเพาะอาหารส่วนแรกของสัตว์นั้น ซึ่งเป็นการกระทำของแบคที... more »
By คิดบวก   created: 12 June 2016 10:36 Modified: 12 June 2016 10:36 [ Report Abuse ]

(0) Next-generation Sequencer

NGS เป็นเครื่องวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรม (Next-generation Sequencer) ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในเครื่องเดียวกันคือ Clonal Amplification, Sequencing และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมในการทำ Amplification NGS (Next... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 02 May 2016 04:53 Modified: 02 May 2016 04:53 [ Report Abuse ]

(0) อาหารและ ยา

ในปัจจุบันอาหาารเสริมต่างๆ ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเพื่อผิวพรรณ หรือว่าอาหารเสริมสุขภาพต่างๆ และต่างจากยา อย่างไร ดิฉันหาข้อมูลเพิ่มเติม เรามาดูความหมายของอาหารและยากันนะคะ อาหารและ ยาแตกต่างกันอย่างไร อาหารแบ่งเป็น อาหารทั่วไป(Con... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 24 April 2016 16:34 Modified: 24 April 2016 16:34 [ Report Abuse ]

(0) การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล

การจำแนกชนิดแบคทีเรียมีวิธีคือ การจำแนกด้วยการแยกเชื้อและทดสอบชีวเคมีการเกิดปฏิกิริยาต่างๆของอาหารเลี้ยงเชื้อ วิธีนี้ต้องเป็นผู้มีความชำนาญสูง เพราะต้องสามารถรู้ลักษณะของเชื้อแต่ละชนิดที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อหลายอย่าง 2. การจำแนกชนิดด้วย... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 10 April 2016 10:57 Modified: 10 April 2016 10:57 [ Report Abuse ]

(1) ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์

วันนี้ได้มีโอกาสมาประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยจัดประชุมกันที่ศูนย์วิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตคะ วันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 11 ท่านคะ จากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น ธรรมศาสตร์ เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาว... more »
By คิดบวก   created: 04 March 2016 16:30 Modified: 04 March 2016 16:30 [ Report Abuse ]

(0) อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria

อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria TQA THAILAND QUALITY AWARD ถือว่าเป็นรางวัลระดับโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ the Malcolm Baldrige National Quality ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 18 Febuary 2016 08:20 Modified: 18 Febuary 2016 08:20 [ Report Abuse ]

(0) ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

การขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร เมื่อเริ่มต้นที่คิดจะขอจดสิทธิบัตรเพื่อให้คุ้มครองผลงานที่นักวิจัยจะทำมา สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก็คือ การหาว่าสิ่งที่ท่านทำมีใครทำและเขาขอจดสิทธิบัตรหรือยัง สิ่งที่ท่านทำต้องใหม่และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 14 Febuary 2016 00:52 Modified: 14 Febuary 2016 00:59 [ Report Abuse ]

(0) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด มีหลายประการสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือปริมาณความเข้มข้นของโปรตีนที่เชื่อมกับอนุภาคทอง โดยปกติจะทราบต้องวัดการดูดกลืนแสงให้ได้ค่าที่สูง ซึ่งทำให้เราเจือจางหรือปริมาณที่ได้ไม่เข้มข้นจะทำให้แถบที่ได้ไม่ชัดเจน ... more »
By คิดบวก   created: 31 January 2016 23:51 Modified: 31 January 2016 23:51 [ Report Abuse ]

(0) กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์

กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็นกัน ทั้งพันธกิจและเจตจำนงของเครือข่าย รวมทั้งกิจกรรมสำคัญที่ทำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคน พัฒนางานซึ่งได้แบ่งหัวเรื่องเป็นกิจกรรมย่อยๆ ต่างๆ เช่... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 15 December 2015 06:29 Modified: 15 December 2015 06:32 [ Report Abuse ]