นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS)

การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) ซึ่งหลักๆคือการทำความสะอาดเครื่อง โดยจะมีความถี่ และการใช้งานคะ 1. ให้ทำความสะอาด Post-Run Wash ทุกครั้งหลังจากที่วิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จแล้ว เนื่องจากภายใน line สายของเครื่องจะมีดีเอ็นเออย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2560 21:26 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2560 21:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Megnetic purification

ขั้นตอนการทำให้ตัวอย่างหลังจากเตรียมให้บริสุทธิ์ สำหรับการเตรียมตัวอย่างของการทำ Next Generation Sequencer หรือที่เรียกว่า Sample library จะต้องผ่านการทำให้บริสุทธิ์นะคะ ขั้นตอนนี้จะใช้วิธีผงเหล็กซึ่งแขวนลอยอยู่ในสารละลายผสมกับตัวอย่างหรือว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2560 05:21 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2560 05:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer

การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer ด้วยเครื่อง MiSeq โดยวันนี้ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการของเครื่อง Next generation sequencer (NGS) ซึ่งเครื่องนี้วัตถุประสงค์เพื่อหาลำดับเบสสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตัวอย่าง โดยสาม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2560 21:51 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2560 21:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2

แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทางเคมี เพื่อ - การตรวจผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นการตรวจสอบสถานะสุขภาพเพื่อดูอาการแสดงเริ่มแรกของความผิดปกติของสุขภาพ - การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการสัมผัส ตรวจสอบสถานะสุขภาพของลูกจ้าง เพื่อดูอา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 29 มกราคม 2560 20:33 แก้ไข: 29 มกราคม 2560 20:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การฆ่าเชื้อ

การปฏิบัติทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารและการฆ่าเชื้ออาหารเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากถ้ามีการฆ่าเชื้อน้อยไปจะเกิดการปนเปื้อนได้ หรือมากไปอาหารก็เสื่อมสภาพได้ การฆ่าเชื้อที่นิยมใช้จะนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ Autoclave แต่จะมีการฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่นๆ คื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 08 มกราคม 2560 06:13 แก้ไข: 08 มกราคม 2560 06:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer - กรณีทำแห้งตัวอย่างโดยใส่ตัวอย่างในขวด จะใส่อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของตัวอย่างบริเวณใด อุปกรณ์วัดอุณหภูมิตัวอย่าง เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทราบว่าตัวอย่างมีอุณหภูมิเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 18 ธันวาคม 2559 20:32 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2559 20:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0

บรรยากาศวันสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 วันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยหลักจะเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และให้ SMEs ทราบแนวทางการดำเนินงานของหน่วย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 03 ธันวาคม 2559 11:06 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2559 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) LAMP

LAMP หรือ Loop mediated DNA ปัจจุบันเทคนิคการตรวจโรคไม่ว่าจะในคนหรือในสัตว์ นิยมใช้เทคนิคที่มีความไว มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และพึงพาเครื่องมือราคาแพงน้อยลง เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือเทคนิค LAMP หรือ Loop mediated DNA amplification เป็นเทคนิค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 30 ตุลาคม 2559 23:38 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2559 23:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยากาศการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยเวลาประมาณ 12.30 น. ปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 22 ตุลาคม 2559 14:29 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2559 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Next-generation Sequencer

เครื่อง Next Generation Sequence (NGS) Miseq Illumina ประยุกต์ใช้สำหรับงานวิทยาศาสตร์ ด้านทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร หรือด้านการเกษตร เช่น ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร Halal ระบุสายพันธ์สิ่งมีชีวิตมากว่าสองพันสปีชีร์ Microbial Genom... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 15 ตุลาคม 2559 03:56 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2559 04:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]