นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) วิธี MPN

วิธี MPN ที่นิยมใช้ปฏิบัติเป็นแบบ 5 หลอด มี 3 ขั้นตอน การตรวจสอบขั้นแรก (presumptive test) ดูดน้ำตัวอย่างปริมาตรต่าง ๆ ได้แก่ 10, 1และ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ในอาหารเหลวแลคโตส ( lactose broth )หรืออาหาร lauryl tryptose broth (LTB) หรือ lauryl sulfate br... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 28 มีนาคม 2553 15:57 แก้ไข: 28 มีนาคม 2553 15:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การหาปริมาณเชื้อโคลิฟอร์ม

การหาปริมาณของเชื้อโคลิฟอร์มด้วยตาราง MPNขอบเขตและการประยุกต์ใช้สำหรับวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ในการหาปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ในน้ำดื่ม น้ำผิวดินและน้ำทะเล รวมถึงน้ำเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีนี้ ปริมาณของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใ... มีต่อ »
โดย คิดบวก   สร้าง: 20 มีนาคม 2553 15:49 แก้ไข: 20 มีนาคม 2553 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิธีการมาตรฐานในการตรวจหาโคลิฟอร์ม

วิธีการมาตรฐานในการตรวจหาโคลิฟอร์มหรือที่เรียกว่าการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีหลายหลอด โดยการหาค่า MPN ( most probable numbers) เป็นวิธีการประเมินจำนวนจุลินทรีย์ที่ เติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว ค่า MPN เป็นค่าเฉลี่ยของจำนวนจุลินทรีย์ซึ่งคาดคะเนว่าจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 14 มีนาคม 2553 16:10 แก้ไข: 14 มีนาคม 2553 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ธรรมชาติของColiforms และ E. coli

ซึ่งถ้ามองน่ะค่ะ คิดว่า Coliforms และ E. coli น่าจะลองทำดูก่อนน่ะเพราะมีคนบอกว่าไม่ยากน่ะเราก็มาลองดูว่าธรรมชาติของเจ้าเชื้อสองตัวนี้เป็นอย่างไรค่ะในแหล่งน้ำธรรมชาติมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิด การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียในกลุ่มColiforms และ Escherichia... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 05 มีนาคม 2553 16:59 แก้ไข: 05 มีนาคม 2553 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เริ่ม Lab จุลชีววิทยาจะเริ่มงัยดีล่ะ

เมื่อต้องจัดตั้งห้องตรวจสอบจุลชีววิทยา จะเริ่มต้นชีวิตยังไงดีอันดับแรกคือต้องมีทัศนคติที่ดี เพราะมองเห็นแล้วว่างานที่เราจะเริ่มทำมีข้อดีมาตรฐานน้ำดื่มก็ต้องมีการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยามาตรฐานอาหารก็ต้องตรวจสอบด้านเชื้อจุลทรีย์เหมือนกันตลาดวงกว้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2553 16:01 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2553 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) วิธีการตรวจสอบพืช GMOs

สำหรับการตรวจสอบเริ่มต้นด้วย1.การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่ต้องการตรวก่อนน่ะค่ะ ที่ตัวผู้เขียนได้ไปอบรมและปฏิบัติจะใช้ชุตสกัดเรียกว่า DNA Trap2.นำตัวอย่างที่สกัดได้มาตรวจสอบปริมาณและคุณภาพด้วย เครื่อง spectrophotometer3ขั้นตอนการวิเคราะห์ดีเอ็นเอโ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2551 13:44 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2551 13:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เก็บมาฝากสำหรับพืชที่มีการตัดต่อยีน

สำหรับพืชที่ได้รับการตัดต่อยีน เพื่อให้สมาชิกได้ทราบน่ะค่ะชนิดของพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมที่เป็นสิ่งต้องห้าม 1.ข้าว Oryza sativa L. ที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม2.ข้าวโพด Zea mays L. ที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม3.พืชในสกุลกอซซิเปียม Go... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 17 เมษายน 2551 09:12 แก้ไข: 17 เมษายน 2551 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ตรวจสอบ GMOs ต่อ

ถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วไม่อาจบอกได้เลยว่าพืช สัตว์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่วางจำหน่ายอยู่นั้นเป็น GMOs หรือไม่ ? ยกเว้นในกรณีที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะภายนอกแสดงออกมา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบ โดยอาศัยหล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 08 มีนาคม 2551 11:22 แก้ไข: 08 มีนาคม 2551 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) GMOs

รู้สึกว่าตอนนี้ห่างๆจากการเขียน blog งานวิจัยมากไปหน่อยน่ะค่ะ ที่หายไปก็เนื่องจากว่าไปศึกษาการตรวจสอบการปนเปื้อน GMOs ที่ห้องปฏิบัติการ DNA Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมน่ะค่ะ ซึ่งได้รับคำแนะนำ ตลอดจนไปฝึกปฏิบัติ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): gmos
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 16 กุมภาพันธ์ 2551 12:02 แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2551 12:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ข้อคิดการเขียน Metod

ในส่วนต่อจากการเขียนบทนำจะเป็นส่วนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะซึ่งนักวิจัยต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาที่ต้องทำการวิจัยอย่างสมเหตุสมผล ต่อจากนั้นจะเป็นส่วนที่สำคัญของงานวิจัยคือส่วนของ Method คือ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): วิธีวิจัย
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คิดบวก   สร้าง: 04 ธันวาคม 2550 14:10 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2550 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]