นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1285 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1155 0
แสงซินโครตรอน 1322 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2075 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1537 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 2448 0
เครื่อง Bio analyzer 1649 0
lateral flow technique 1138 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1247 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1232 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1167 0
Geographical Indication (GI) 1007 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 1060 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1421 0
INVENTIONS GENEVA 2754 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1345 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1401 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 4966 1
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1112 0
การทำความสะอาด flow cell 1086 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 831 0
Megnetic purification 1177 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 907 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 935 0
การฆ่าเชื้อ 967 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1186 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 1007 0
LAMP 940 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1623 0
Next-generation Sequencer 1134 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1478 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 926 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 996 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 967 0
World HAPEX 2016 703 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 941 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 941 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 900 1
ความลับทางการค้า 903 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1142 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1208 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 845 0
Next-generation Sequencer 1329 0
อาหารและ ยา 1205 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 874 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 950 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 906 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 948 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 883 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1238 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 927 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 847 0
Lateral Flow test 1092 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 963 0
Degenerate primer 3004 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 1025 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 865 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 897 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1100 3
Rapid yeast and Mold 1174 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 800 0
Wold HAPEX 2015 1133 0
Thai Coaching Model 888 0
Leader as a Coach 1208 0
สปาฮาลาล 1086 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1372 0
World HAPEX 2015 971 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 2147 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1181 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 984 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 892 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 984 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1146 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 805 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1242 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 1004 2
shelf life 910 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1082 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 792 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 967 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 767 0
piston pipette 949 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 1026 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1349 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 1040 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1246 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1367 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1151 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4605 0
Germination index 3117 0
วันประชุม R2R Expo 1441 0
R2R 914 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 1078 0
เยี่ยมชม SGS 1664 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1140 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1308 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1810 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1109 0
จริยธรรมกับการวิจัย 947 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1523 1