นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1403 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1257 0
แสงซินโครตรอน 1424 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2222 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1678 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 2634 0
เครื่อง Bio analyzer 1769 0
lateral flow technique 1236 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1369 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1339 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1276 0
Geographical Indication (GI) 1112 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 1150 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1527 0
INVENTIONS GENEVA 2934 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1451 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1521 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 5676 1
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1206 0
การทำความสะอาด flow cell 1179 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 907 0
Megnetic purification 1268 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 987 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 1019 0
การฆ่าเชื้อ 1073 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1290 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 1098 0
LAMP 1034 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1739 0
Next-generation Sequencer 1253 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1599 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 1012 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 1091 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 1059 0
World HAPEX 2016 778 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 1022 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 1044 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 984 1
ความลับทางการค้า 980 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1230 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1294 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 931 0
Next-generation Sequencer 1418 0
อาหารและ ยา 1291 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 952 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 1030 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 997 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 1034 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 973 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1322 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 1016 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 944 0
Lateral Flow test 1192 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 1052 0
Degenerate primer 3175 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 1140 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 943 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 968 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1177 3
Rapid yeast and Mold 1299 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 877 0
Wold HAPEX 2015 1232 0
Thai Coaching Model 968 0
Leader as a Coach 1291 0
สปาฮาลาล 1190 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1471 0
World HAPEX 2015 1052 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 2287 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1264 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 1075 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 981 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 1084 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1241 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 892 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1335 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 1098 2
shelf life 996 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1179 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 873 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 1048 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 846 0
piston pipette 1022 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 1106 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1436 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 1129 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1339 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1452 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1244 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4772 0
Germination index 3263 0
วันประชุม R2R Expo 1541 0
R2R 985 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 1166 0
เยี่ยมชม SGS 1768 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1234 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1395 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1940 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1198 0
จริยธรรมกับการวิจัย 1037 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1610 1