นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1224 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1097 0
แสงซินโครตรอน 1261 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1959 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1453 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 2283 0
เครื่อง Bio analyzer 1585 0
lateral flow technique 1085 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1185 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1170 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1117 0
Geographical Indication (GI) 955 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 982 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1365 0
INVENTIONS GENEVA 2618 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1281 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1333 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 4724 0
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1056 0
การทำความสะอาด flow cell 1039 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 786 0
Megnetic purification 1116 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 855 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 872 0
การฆ่าเชื้อ 909 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1129 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 956 0
LAMP 881 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1550 0
Next-generation Sequencer 1070 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1413 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 879 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 935 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 912 0
World HAPEX 2016 652 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 899 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 888 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 860 1
ความลับทางการค้า 860 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1092 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1154 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 776 0
Next-generation Sequencer 1265 0
อาหารและ ยา 1157 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 825 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 899 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 849 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 893 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 835 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1184 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 878 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 795 0
Lateral Flow test 1028 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 903 0
Degenerate primer 2903 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 974 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 818 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 861 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1057 3
Rapid yeast and Mold 1101 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 753 0
Wold HAPEX 2015 1080 0
Thai Coaching Model 851 0
Leader as a Coach 1159 0
สปาฮาลาล 1039 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1321 0
World HAPEX 2015 924 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 2032 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1139 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 926 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 837 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 925 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1106 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 757 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1194 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 954 2
shelf life 866 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1045 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 756 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 920 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 718 0
piston pipette 900 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 979 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1291 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 984 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1197 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1317 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1102 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4477 0
Germination index 2982 0
วันประชุม R2R Expo 1344 0
R2R 875 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 1028 0
เยี่ยมชม SGS 1580 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1082 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1262 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1728 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1067 0
จริยธรรมกับการวิจัย 905 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1483 1