นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 403
ความเห็น: 0

Geographical Indication (GI)

Geographical Indication (GI)

       Geographical Indication (GI)


 ได้ฟังข่าวเกี่ยวกับ EU รับขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุงของไทย เป็น GI แล้ว โดยเป็นสินค้า GI รายการที่ 4 ของไทยใน EU

สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศ ขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุงของไทย เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรปแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ในสหภาพยุโรป ต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง

           

           สำหรับสินค้า GI คืออะไร

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) คือถ้านึกถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็จะนึกถึงแหล่งที่ปลูกหรือผลิตสินค้านั้นๆ  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดมีสินค้าในท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สินค้าภายในปี 2560
ปัจจุบันจังหวัดที่มีสินค้าจีไอแล้วมีอยู่ 51 จังหวัด สินค้าหลายอย่างท่านผู้อ่านก็รู้จักดี เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ขนมหม้อแกงเมืองเพชร หมูย่างเมืองตรัง ชามตราไก่ลำปาง นิลเมืองกาญจน์ ผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นต้น ซึ่งสินค้าจีไอเหล่านี้ไม่ได้ตั้งกันลอย ๆ แต่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมาให้ยังคงเป็นมรดกของชุมชน โดยไม่ถูกใครลอกเลียนแบบหรือแอบอ้างนำไปจดสิทธิบัตรเป็นของส่วนตัว


            อีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าจีไอในต่างประเทศ หลายท่านคงคุ้นเคยดีก็คือ ไวน์บอร์โดซ์ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประทับตราว่าเป็นไวน์ชั้นเลิศและต้องผลิตจากเมืองบอร์โดซ์เท่านั้น จึงส่งผลให้เมืองบอร์โดซ์มียอดจำหน่ายไวน์มากกว่า 800 ล้านขวดต่อปี คิดเป็นรายได้จากธุรกิจนี้กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 60% เป็นยอดขายในต่างประเทศ

           

           จุดเด่นของสินค้าจีไอ คือ การมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากแหล่งอื่น ความพิเศษดังกล่าวส่งผลทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่าสูงขึ้น หรือขายได้มากขึ้น เช่น กาแฟดอยตุง ที่ผลิตจากผลกาแฟสดพันธุ์อราบิก้า ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง เทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย ที่ระดับความสูง 800-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งขณะนี้กาแฟดอยตุงกำลังจ่อคิวขึ้นทะเบียนจีไอในสหภาพยุโรป (อียู) อีกด้วย หลังจากที่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้เป็นสินค้าส่งออกที่ขึ้นทะเบียนจีไอในอียูมาแล้ว
           

            วกกลับมาที่ข้าวสังข์หยดพัทลุง ได้ขึ้นทะเบียน GI  ใน EU นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ผลิตผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงอย่างยิ่งโดยเฉพาะการทำตลาดในอนาคตจะช่วยในเรื่องภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ว่า ข้าวไทยได้รับการยอมรับมาตรฐาน GI ในต่างประเทศ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทย ปัจจุบันข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง มีกำลังการผลิตรวมทั้งจังหวัดต่อปีกว่า 7,700 ตันข้าวเปลือก

           

           สินค้าจีไอไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองในฐานะของดีประจำจังหวัดเท่านั้น แต่ยังมีผลถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ของชุมชน ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจีไอไม่ต้องมีภาระในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะมีแบรนด์ของจังหวัดรับรองคุณภาพอยู่แล้ว สินค้าจีไอนอกจากจะช่วยทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสินค้าแบรนด์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ท่ามกลางการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และพร้อมขยายตลาดไปยังตลาดโลก รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
   ข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์และ money.sanook.com › ข่าวเศรษฐกิจ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤษภาคม 2560 20:27 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2560 20:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.183.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ