นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1152
ความเห็น: 0

Next-generation Sequencer

Next-generation Sequencer

NGS

    เป็นเครื่องวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรม (Next-generation Sequencer) ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในเครื่องเดียวกันคือ Clonal Amplification, Sequencing และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมในการทำ Amplification


     NGS (Next generation sequencer) เริ่มต้นมีการใช้อย่างแพร่หลายในราวปี พ.ศ. 2549 จากสามบริษัทที่เป็นผู้นาได้แก่ Roche Diagnostics (454 technology), Illumina (Solexa), และ Applied Biosystems (SOLiD)


     การใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้การศึกษา DNA sequence ทำได้ยาวมากขึ้น ได้ตั้งแต่ 50 ล้านเบส ไปจนถึง 3,000 ล้านเบสต่อการเดินเครื่อง 1 ครั้ง สามารถสร้างข้อมูลเพื่อตอบคำถามทางชีววิทยาได้มากมาย ครอบคลุม

          

ใช้ศึกษาด้าน 

-              การศึกษาเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อและยีนดื้อยาการตรวจทางระบาดวิทยาด้วยการใช้ Next generation DNA sequencing การศึกษาทางระบาดวิทยาในปัจจุบันเริ่มนำเทคนิคการแยกสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคเป็นแบบ

DNA sequence-based typing คือนำสาย DNA มาดูลำดับเบสโดยตรง ถ้า sequence เหมือนกัน แสดงว่าเป็นเชื้อตัวเดียวกัน


-                   การตรวจชนิดประชากรจุลินทรีย์ จากถังหมัก ซึ่งจะสามารถระบุชนิดของจุลินทรีย์ที่อยู่รวมกันหลายชนิดได้ในเวลารวดเร็ว ซึ่งถ้าใช้วิธีดังเดิมจะต้องออกแบบ primer ให้ครอบคลุมสายพันธุ์จุลินทรีย์ และต้องแยกชิ้นดีเอ็นเอที่ขนาดใกล้เท่ากัน แต่ลำดับเบสไม่เหมือนกันโดย  DGGE แล้วตัดชิ้นดีเอ็นเอเพื่อมาหาลำดับแยกสายพันธุ์ต่อ ทำให้เราทราบชนิดของจุลินทรีย์ที่อยู่รวมกันหลายชนิด ในครั้งเดียวกันได้ เชื้ออื่นๆด้วยนะคะ อย่างยีสต์ ก็นิยมใช้งาน


            สำหรับการใช้การตรวจสอบอาหารฮาลาล ซึ่งใช้หาว่า เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้า หรือต้องสงสัย เป็นสัตว์ชนิดใด มีสัตว์ต้องห้ามหรือไม่ หรือมีปนเปื้อนสัตว์อื่นๆกี่ชนิด ก็บอกออกมาเป็นชนิดสัตว์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนมานะคะ เพราะตอนนี้นอกจากบอกว่าไม่มีการปนเปื้อนจากสัตว์ต้องห้ามแล้วควรบอกได้ว่าเป็นสัตว์อะไรได้บ้าง

        หรือการหาชนิดจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสกัดดีเอ็นเอโดยตรงแล้ววิเคราะห์สายพันธ์ุโดยตรงไั้ม่ต้องเพาะเลี้ยงซึ่งจุลินทรีย์บางชนิดไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้

        

            ทางด้านการแพทย์จะใช้บ่ยงชี้การแสดงออก gene ได้หลาย gene พร้อมกันในเวลารวดเร็วที่สัมพันธ์กับโรคที่เราสนใจ เอาเป็นว่าเครื่องมือใหม่เทคโนโลยีตอนนี้ทำให้เราหาคำตอบให้คำถามด้านวิทยาศาสตร์ได้รวดเร็วและง่ายขึ้นคะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤษภาคม 2559 04:53 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2559 04:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ