นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 801
ความเห็น: 0

วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล

วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล

วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล

ซึ่งการตรวจสอบจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตมีหลายวิธีด้วยกัน ยกตัวอย่าง 2 วิธี

  1.     การหาชนิดสัตว์โดยใช้เทคนิค PCR แล้วนำไปหาลำดับเบสด้วย DNA Sequence เช่นการหาลำดับเบสในส่วน ITS , COI ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดเมื่อได้ลำดับเบสแล้วนำไปเทียบกับฐานข้อมูลสากลก็จะทราบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรคะ แต่ถ้าในตัวอย่างมีการปนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มาด้วยจะทำให้ผล DNA Sequence อ่านไม่ได้ อาจต้องแก้ด้วยการนำไปฝากถ่ายใน TA vector แล้วนำไป sequence ต่อจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ข้อดีคือรู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไร
  2.      การหาโดยวิธี PCR-RFLP คือเป็นวิธีที่ออกแบบให้ primer ในส่วนที่ใช้ระบุสายพันธ์เช่น ITS, COI  หลังจากได้ PCR แล้วนำมาตัดด้วย Enzyme ที่เลือก ก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆ แล้วนำมาแยกขนาดที่ได้ด้วยวิธี Electrophore sis โดยจะต้องใช้ Agarose gel ที่มีความเข้มข้นสูงหรือใช้ polyacrylamide gel  โดยถ้าวัตถุประสงค์ต้องการแค่อยากรู้ว่ามีการปลอมปนมาหรือไม่ก็จะมีตัวอย่างที่ ไม่ปลอมปนเปรียบเทียบด้วยก็จะทำให้ถ้ามีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันน่าจะมีการปลอมปนมาคะ  สำหรับวิธีนี้จะประหยัด ราคาถูกกว่าวิธีแรกคะ แต่ก็บอกไม่ได้นะคะว่ามีอะไรปลอมปนมา

     นอกจากนี้มีวิธีอื่นๆ นะคะแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่ามีการปลอมปนมาหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ของผู้ใช้บริการนะคะว่าต้องการ ระบุชนิดสัตว์ หรือต้องการรู้การปลอมปน คือมีเนื้ออย่างอื่นปนมาหรือไม่คะ ทางผู้ให้บริการก็จะเลือกวิธีที่ที่น่าเชื่อถือ ประหยัดและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าคะ

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 September 2015 06:24 Modified: 27 September 2015 06:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.252.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ