นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 46 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาหน้างาน_ตัวอย่างฟิล์มบางกับ SEM 1288 3
วิธีเตรียมตัวอย่างพลาสติกอัดยาง 865 0
CPD_เปลี่ยนกระจก 882 0
วิธีเตรียมตัวอย่างยางสำหรับ SEM 997 0
เยี่ยมเยียน Flowcytometer ที่วข.สุราษฎร์ 769 1
Sputter coater ทำสุญญากาศช้าผิดปกติ 876 1
สถานะการบ่งชี้ของ ADDA 1034 0
เครื่องมือ 5 ลำดับสูงสุด ของงานวิเคราะห์โครงสร้างฯ [C] 1354 1
การเรียนการสอน Zprinter 924 0
เครื่อง Ion beam Milling 1278 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง SEM5800 759 0
เปลี่ยน viewing window ของ CPD 722 0
วิถีแห่ง....TEM.... 1163 5
CCD Camera กำลังเดินทางมาหาเรา 960 3
เลือก CPD หรือ HMDS กับตัวอย่างทางชีวภาพ 1646 4
SEM-5800:EDX ไม่ปรากฎ peak 992 4
คร้งแรกของ Zprinter 914 1
Flowcytometer ย้ายพำนักไปอยู่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ 951 3
SEM5800: ภาพคลุมเครือ 1013 3
SEM-Quanta:BSED กับเทคนิคใหม่ทางด้านยาง 1234 3
การจองคิวปกติของ SEM 1019 0
Zprinter กับ error code 10106 1111 2
SEM5200 ปรับหาสัญญาณไม่ได้ 1124 0
Z printer : แกนค้าง 944 0
ภารกิจพิชิตดาว 888 2
บริการส่งตัวอย่างทางด่วน SEM 3 ช่องทาง 962 0
Z printer เกิดปัญหา ท่อ binder เกี่ยวแกน 1146 0
เพชร ตัด กระจก 8959 1
SEM-JSM5200 กับสถานะ DP Wait 1070 1
เมื่อ Stage ของ SEM5800 เลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติ 1220 4
ทองแผ่นเดียวกัน ของ Sputter Coater(2) 2769 3
ทองแผ่นเดียวกันของเครื่อง Sputter coater 1575 6
ข้อพึงระวังในการใช้เครื่อง CPD 1504 1
อากาศร้อนมีผลกับเครื่องมือวิจัยฯ หรือไม่ 1673 1
เปิดให้บริการทางด่วน SEM-JSM5800 และ SEM-Quanta 1530 7
เปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วย SEM-Quanta ในวันเสาร์ 1616 4
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 1503 4
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโฟมยางธรรมชาติเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง SEM 3911 1
CPD(Critical Point Drier, CPD7501 ยี่ห้อ Polaron) 1864 1
Z Printer (ตัวอย่างกะโหลก) 1939 2
เต่ากับกระต่าย 1542 3
คอมฯ เก่า หรือเรารีบ 1092 7
OL Aperture ของ SEM5800 1066 5
Z Printer 2503 5
ทำอย่างไรเมื่อเครื่องมือวิจัยเสีย 1192 2
เครื่อง SEM ใช้ได้แล้วค่ะ 2262 5