นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 46 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาหน้างาน_ตัวอย่างฟิล์มบางกับ SEM 1973 3
วิธีเตรียมตัวอย่างพลาสติกอัดยาง 1196 0
CPD_เปลี่ยนกระจก 1240 0
วิธีเตรียมตัวอย่างยางสำหรับ SEM 1284 0
เยี่ยมเยียน Flowcytometer ที่วข.สุราษฎร์ 1004 1
Sputter coater ทำสุญญากาศช้าผิดปกติ 1129 1
สถานะการบ่งชี้ของ ADDA 1304 0
เครื่องมือ 5 ลำดับสูงสุด ของงานวิเคราะห์โครงสร้างฯ [C] 1593 1
การเรียนการสอน Zprinter 1175 0
เครื่อง Ion beam Milling 1623 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง SEM5800 954 0
เปลี่ยน viewing window ของ CPD 961 0
วิถีแห่ง....TEM.... 1343 5
CCD Camera กำลังเดินทางมาหาเรา 1178 3
เลือก CPD หรือ HMDS กับตัวอย่างทางชีวภาพ 1862 4
SEM-5800:EDX ไม่ปรากฎ peak 1193 4
คร้งแรกของ Zprinter 1112 1
Flowcytometer ย้ายพำนักไปอยู่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ 1140 3
SEM5800: ภาพคลุมเครือ 1237 3
SEM-Quanta:BSED กับเทคนิคใหม่ทางด้านยาง 1483 3
การจองคิวปกติของ SEM 1220 0
Zprinter กับ error code 10106 1301 2
SEM5200 ปรับหาสัญญาณไม่ได้ 1322 0
Z printer : แกนค้าง 1176 0
ภารกิจพิชิตดาว 1085 2
บริการส่งตัวอย่างทางด่วน SEM 3 ช่องทาง 1130 0
Z printer เกิดปัญหา ท่อ binder เกี่ยวแกน 1341 0
เพชร ตัด กระจก 9325 1
SEM-JSM5200 กับสถานะ DP Wait 1283 1
เมื่อ Stage ของ SEM5800 เลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติ 1435 4
ทองแผ่นเดียวกัน ของ Sputter Coater(2) 3071 3
ทองแผ่นเดียวกันของเครื่อง Sputter coater 1822 6
ข้อพึงระวังในการใช้เครื่อง CPD 1731 1
อากาศร้อนมีผลกับเครื่องมือวิจัยฯ หรือไม่ 1924 1
เปิดให้บริการทางด่วน SEM-JSM5800 และ SEM-Quanta 1742 7
เปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วย SEM-Quanta ในวันเสาร์ 1840 4
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 1701 4
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโฟมยางธรรมชาติเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง SEM 4372 1
CPD(Critical Point Drier, CPD7501 ยี่ห้อ Polaron) 2114 1
Z Printer (ตัวอย่างกะโหลก) 2177 2
เต่ากับกระต่าย 1750 3
คอมฯ เก่า หรือเรารีบ 1313 7
OL Aperture ของ SEM5800 1248 5
Z Printer 2784 5
ทำอย่างไรเมื่อเครื่องมือวิจัยเสีย 1378 2
เครื่อง SEM ใช้ได้แล้วค่ะ 2485 5