นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สังคมมิติเดียว 1175 1
จิตบริการและการเปิดใจ 881 1
ถนนแบ่งปันหรือแบ่งปันถนน 799 0
หดหู่ใจ 1: สังคมการศึกษา 1015 3
ระบบการทำงานที่ตามสะดวกของผู้ให้บริการ 876 0
การไร้จริยธรรมเป็นการเพิ่มต้นทุนต่อสังคม 816 0
สังคมเพี้ยน? 1570 1
Car Video Recorder: ของเล่นชิ้นใหม่ 1020 2
ความไร้ระเบียบ 1340 3
การตรวจแนวโน้มการเป็นเบาหวาน 1185 4
การเรียนรู้ประชาธิปไตย 1028 1
เมื่อต้องไปโรงพักหาดใหญ่ 1254 2
สังคม "ขาใหญ่" 1460 8
การถ่ายรูปบัตรเมื่อนำรถยนต์ผ่านเข้าม.อ.มีประสิทธิผลจริงหรือ? 1049 3
เมื่อหายนะมาเยือนในชั่วพริบตา 1220 3
ประชาธิปไตยที่นำไปสู่การเป็นอนารยชน 1197 1
ระบบการตรวจยานพาหนะผ่านเข้าออกม.อ. 2212 8
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพากรเรื่องภาษี 2554 1709 0
สุนทรียะเกินพอดี: กรณีศึกษาป้ายทะเบียนรถยนต์ 1716 2
สังคมไร้ละอาย 1857 0
จิตบริการที่ต่างกันในสถานที่ทำงานเดียวกัน 2232 9
เขียน share แก้ง่วง 1650 4
ไร้เดียงสา ไร้ประสบการณ์ ไร้สามัญสำนึก 1596 0
จุดมืดฤาจะเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมไทย 1702 2
วิกฤตในระบบการศึกษาไทย: มุมมองคนธรรมดา1 1883 3
ตรวจสุขภาพประจำปี 2554 กับข้อร้องเรียน 1727 3
ระบบการลงทะเบียนเจ้าปัญหา? 1627 3
ศรีธนญชัยและอิ๊กคิวซัง 1921 0
เลือกตั้ง..ใครได้ประโยชน์ 1348 4