นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สังคมมิติเดียว 1377 1
จิตบริการและการเปิดใจ 1031 1
ถนนแบ่งปันหรือแบ่งปันถนน 943 0
หดหู่ใจ 1: สังคมการศึกษา 1161 3
ระบบการทำงานที่ตามสะดวกของผู้ให้บริการ 1054 0
การไร้จริยธรรมเป็นการเพิ่มต้นทุนต่อสังคม 954 0
สังคมเพี้ยน? 1766 1
Car Video Recorder: ของเล่นชิ้นใหม่ 1156 2
ความไร้ระเบียบ 1486 3
การตรวจแนวโน้มการเป็นเบาหวาน 1327 4
การเรียนรู้ประชาธิปไตย 1143 1
เมื่อต้องไปโรงพักหาดใหญ่ 1407 2
สังคม "ขาใหญ่" 1600 8
การถ่ายรูปบัตรเมื่อนำรถยนต์ผ่านเข้าม.อ.มีประสิทธิผลจริงหรือ? 1208 3
เมื่อหายนะมาเยือนในชั่วพริบตา 1365 3
ประชาธิปไตยที่นำไปสู่การเป็นอนารยชน 1356 1
ระบบการตรวจยานพาหนะผ่านเข้าออกม.อ. 2336 8
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพากรเรื่องภาษี 2554 1849 0
สุนทรียะเกินพอดี: กรณีศึกษาป้ายทะเบียนรถยนต์ 1851 2
สังคมไร้ละอาย 1994 0
จิตบริการที่ต่างกันในสถานที่ทำงานเดียวกัน 2385 9
เขียน share แก้ง่วง 1771 4
ไร้เดียงสา ไร้ประสบการณ์ ไร้สามัญสำนึก 1730 0
จุดมืดฤาจะเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมไทย 1835 2
วิกฤตในระบบการศึกษาไทย: มุมมองคนธรรมดา1 2006 3
ตรวจสุขภาพประจำปี 2554 กับข้อร้องเรียน 1850 3
ระบบการลงทะเบียนเจ้าปัญหา? 1756 3
ศรีธนญชัยและอิ๊กคิวซัง 2022 0
เลือกตั้ง..ใครได้ประโยชน์ 1454 4