นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สังคมมิติเดียว 985 1
จิตบริการและการเปิดใจ 781 1
ถนนแบ่งปันหรือแบ่งปันถนน 707 0
หดหู่ใจ 1: สังคมการศึกษา 918 3
ระบบการทำงานที่ตามสะดวกของผู้ให้บริการ 753 0
การไร้จริยธรรมเป็นการเพิ่มต้นทุนต่อสังคม 723 0
สังคมเพี้ยน? 1385 1
Car Video Recorder: ของเล่นชิ้นใหม่ 888 2
ความไร้ระเบียบ 1174 3
การตรวจแนวโน้มการเป็นเบาหวาน 1039 4
การเรียนรู้ประชาธิปไตย 940 1
เมื่อต้องไปโรงพักหาดใหญ่ 1151 2
สังคม "ขาใหญ่" 1355 8
การถ่ายรูปบัตรเมื่อนำรถยนต์ผ่านเข้าม.อ.มีประสิทธิผลจริงหรือ? 946 3
เมื่อหายนะมาเยือนในชั่วพริบตา 1110 3
ประชาธิปไตยที่นำไปสู่การเป็นอนารยชน 1095 1
ระบบการตรวจยานพาหนะผ่านเข้าออกม.อ. 2124 8
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพากรเรื่องภาษี 2554 1629 0
สุนทรียะเกินพอดี: กรณีศึกษาป้ายทะเบียนรถยนต์ 1597 2
สังคมไร้ละอาย 1761 0
จิตบริการที่ต่างกันในสถานที่ทำงานเดียวกัน 2061 9
เขียน share แก้ง่วง 1569 4
ไร้เดียงสา ไร้ประสบการณ์ ไร้สามัญสำนึก 1506 0
จุดมืดฤาจะเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมไทย 1613 2
วิกฤตในระบบการศึกษาไทย: มุมมองคนธรรมดา1 1802 3
ตรวจสุขภาพประจำปี 2554 กับข้อร้องเรียน 1640 3
ระบบการลงทะเบียนเจ้าปัญหา? 1542 3
ศรีธนญชัยและอิ๊กคิวซัง 1833 0
เลือกตั้ง..ใครได้ประโยชน์ 1308 4