นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

Table of Contentspage 2 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ขีดจำกัดของการทดสอบ 848 0
ABS 1551 0
ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ 1047 0
SoC คืออะไร 3172 2
Soap content 2162 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 809 4
อีกชื่อหนึ่งของการทดสอบ Total Solids ในน้ำ 1222 3
การขอรับรองฮาลาล 1336 2
น้ำจากต้นไผ่ 12045 18
เครื่องมือกับการรองรับตามมาตรฐาน ASTM 917 0
PT กับการประกันคุณภาพ 846 0
VFA -Volatile Fatty Acid ในน้ำเสีย 6593 0
การทดสอบหาค่าความเค็มในน้ำ 1988 1
ค่าที่เหมาะสมของน้ำสำหรับเลี้ยงปลา 997 2
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของ ZnO (Zinc Oxide) 1293 1
สารกำมะถัน (Sulphur) ในน้ำมัน 2502 2
กรดไฮดรอกซีซิตริค (Hydroxycitirc acid: HCA) ในส้มแขก 959 2
การทดสอบหาปริมาณคลอรีนทั้งมด 1473 0
การพิสูจน์งาช้างแท้หรือไม่ 8678 1
RSPO คืออะไร 2341 2
การทดสอบ DAP (DIAMMONIUM PHOSPHATE) 1126 2
สารมีฤทธิ์ไล่ยุง 699 0
Similarity Index (SI) 784 0
Talent Mobility (TM) 868 0
น้ำมันเตา 1655 0
น้ำ RO (Reverse Osmosis) และ น้ำ DI (Deinnized Water) ต่างกันอย่างไร 5152 3
ทางเลือกใหม่ของการทดสอบ Total Hardness (ความกระด้าง) 1285 2
Alkalinity –สภาพความเป็นด่าง 2118 2
ได้รู้ว่า...สารเคมีหมดอายุก่อนกำหนด 1454 0
YI Index (Yellowness Index) 2372 0
ประโยชน์และคุณสมบัติของสาร PAC 1020 0
การทดสอบค่า Ash Fusion Temperature 994 0
การทดสอบสารแอนโทไซยานิน 1108 0
ทางเลือกของโรคแพ้นมวัว: นมจากเนื้อไก่ 1188 0
สารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 1129 0
งงกับเกณฑ์ 2207 2
การวัดคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ 4856 0
สารกันบูด 1085 0
ทำไมค่าความเป็นกรด-ด่างจึงเปลียนแปลงง่าย 1100 0
ผักเหมียง 1264 1
เจลาตินในผงชูรส 1060 0
ความถ่วงจำเพาะ 1301 0
การเตรียมตัวอย่าง 1027 0
ความหลากหลายของวิธีการทดสอบ 742 0
ค่าคงที่ในการคำนวณแก๊สไนโตรเจนในรูปของเหลว 3163 2
visual ชี้บ่งสารเคมี 2007 1
ย้ำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 739 0
ความแตกต่างของการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มกับน้ำแร่ธรรมชาติ 1200 3
ทางเลือกใหม่ในการให้บริการ 816 0
การทดสอบอาหารฮาลาล 915 0
ทำไมลูกค้าต้องการทดสอบหาสาร PCBs 951 0
โครงการ Tell me more #2 1139 3
วิธีป้องกันไม่ให้ตัวอย่างติด Pan 1009 4
โครงการ Tell me more 1226 0
บริการใหม่ตรวจเชื้อจาก Swab 1047 0
สารประกอบฟีนอลในน้ำ 1321 3
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาปริมาณไนเตรทในกรณีตัวอย่างปุ๋ย 920 0
เปิดให้บริการใหม่ของการทดสอบน้ำด้วยเครื่อง Photometer (Pharo300) 1147 0
ค่ามาตรฐานของ BOD ในน้ำเสีย 1811 6
เปิดบริการทดสอบหาปริมาณสารปรอทในเครื่องสำอาง 1444 2
การรับตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่อง SEM 1032 3
การเลือกทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง CHNS/O Analyzer กับ เครื่อง N/protein Analyzer 2486 4
คำถามจากลูกค้า-สารหนูในน้ำประปา 1113 2
ที่มาของคำว่า Fan (แฟน) 1155 0
ความรู้จากConsult#6การทดสอบหาปริมาณธาตุตัวอย่างน้ำทะเล 1115 0
ความรู้ใหม่จาก consult # 5: สาร gamma Oryzanol ในน้ำมันรำข้าว 1494 2
บริการใหม่การทดสอบหาปริมาณปรอทในตัวอย่างของเหลว 1308 1
การทดสอบ Total Bacteria Count ในน้ำ 1001 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่- Unsaponifiable matter 1180 0
ความรู้ใหม่จาก consult # 4: น้ำด่าง 1065 0
เปิดให้บริการคัดแยกตัวอย่างด้วยเครื่อง Sieve 1565 1
ความรู้จาก Consult #3 2204 2
การทดสอบคุณภาพถ่านหิน#2 2279 1
วันต่อต้านคอรัปชั่นของโลก 1389 0
การทดสอบคุณภาพถ่านหิน#1 1214 0
วิธีการทดสอบหา % purity อย่างง่าย #1 1263 0
ความรู้ใหม่จาก consult #2 1201 2
ปรับปรุงขั้นตอนการอบรมเพื่อขอรับบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 942 1
การบริการเหนือความคาดหมาย#1 1663 2
ประกาศใหม่ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1198 0
เรื่องจากความต้องการของลูกค้า #2 ผลการทดสอบหาสารต้านมะเร็งในน้ำเห็ด 1106 0
ข่าวร้อนวานนี้: พบสารตะกั่วเกินกว่ามาตรฐานในสีทาบ้าน 1222 2
เรื่องจากความต้องการของลูกค้า #1 การทดสอบหาสารต้านมะเร็งในน้ำเห็ด 1541 2
ผลการตรวจสอบ methyl bromide ในข้าว 1169 3
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการใหม่ 1420 0
การบริหารความเสี่ยง#2 1520 0
การบริหารความเสี่ยง#1 1322 0
รถประหยัดน้ำมัน ECO Car #2 วิธีการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน 2989 4
รถประหยัดน้ำมัน ECO Car #1 2162 2
จริงหรือ! การปนเปื้อนสารพิษในข้าว 1180 0
ติดตามการลงชั่วโมงใช้เครื่อง#2 1123 0
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง#2 1326 1
การให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง GC-ISQMS 1490 4
ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 963 0
ย้ำเตือน….เมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 1143 0
ทำอย่างไรเมื่อน้ำเป็นกรด 1884 0
ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง 1312 0
ทำอย่างไรเมื่อผลการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มแล้วได้ค่า pH ต่ำกว่าเกณฑ์ 9056 7
บริการใหม่ของศูนย์เครื่องมือฯ ในรอบปี 2555 1365 0
เคล็ดลับการดูแลเส้นผม 1420 1