นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขีดจำกัดของการทดสอบ 826 0
ABS 1509 0
ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ 1018 0
SoC คืออะไร 3127 2
Soap content 2119 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 794 4
อีกชื่อหนึ่งของการทดสอบ Total Solids ในน้ำ 1200 3
การขอรับรองฮาลาล 1304 2
น้ำจากต้นไผ่ 12009 18
เครื่องมือกับการรองรับตามมาตรฐาน ASTM 897 0
PT กับการประกันคุณภาพ 829 0
VFA -Volatile Fatty Acid ในน้ำเสีย 6460 0
การทดสอบหาค่าความเค็มในน้ำ 1887 1
ค่าที่เหมาะสมของน้ำสำหรับเลี้ยงปลา 973 2
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของ ZnO (Zinc Oxide) 1261 1
สารกำมะถัน (Sulphur) ในน้ำมัน 2461 2
กรดไฮดรอกซีซิตริค (Hydroxycitirc acid: HCA) ในส้มแขก 933 2
การทดสอบหาปริมาณคลอรีนทั้งมด 1435 0
การพิสูจน์งาช้างแท้หรือไม่ 8602 1
RSPO คืออะไร 2310 2
การทดสอบ DAP (DIAMMONIUM PHOSPHATE) 1099 2
สารมีฤทธิ์ไล่ยุง 683 0
Similarity Index (SI) 759 0
Talent Mobility (TM) 848 0
น้ำมันเตา 1605 0
น้ำ RO (Reverse Osmosis) และ น้ำ DI (Deinnized Water) ต่างกันอย่างไร 5056 3
ทางเลือกใหม่ของการทดสอบ Total Hardness (ความกระด้าง) 1262 2
Alkalinity –สภาพความเป็นด่าง 2082 2
ได้รู้ว่า...สารเคมีหมดอายุก่อนกำหนด 1382 0
YI Index (Yellowness Index) 2321 0
ประโยชน์และคุณสมบัติของสาร PAC 1003 0
การทดสอบค่า Ash Fusion Temperature 966 0
การทดสอบสารแอนโทไซยานิน 1090 0
ทางเลือกของโรคแพ้นมวัว: นมจากเนื้อไก่ 1165 0
สารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 1103 0
งงกับเกณฑ์ 2112 2
การวัดคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ 4803 0
สารกันบูด 1065 0
ทำไมค่าความเป็นกรด-ด่างจึงเปลียนแปลงง่าย 1071 0
ผักเหมียง 1240 1
เจลาตินในผงชูรส 1040 0
ความถ่วงจำเพาะ 1279 0
การเตรียมตัวอย่าง 1014 0
ความหลากหลายของวิธีการทดสอบ 732 0
ค่าคงที่ในการคำนวณแก๊สไนโตรเจนในรูปของเหลว 3112 2
visual ชี้บ่งสารเคมี 1950 1
ย้ำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 716 0
ความแตกต่างของการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มกับน้ำแร่ธรรมชาติ 1173 3
ทางเลือกใหม่ในการให้บริการ 803 0
การทดสอบอาหารฮาลาล 897 0
ทำไมลูกค้าต้องการทดสอบหาสาร PCBs 928 0
โครงการ Tell me more #2 1117 3
วิธีป้องกันไม่ให้ตัวอย่างติด Pan 986 4
โครงการ Tell me more 1207 0
บริการใหม่ตรวจเชื้อจาก Swab 1028 0
สารประกอบฟีนอลในน้ำ 1295 3
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาปริมาณไนเตรทในกรณีตัวอย่างปุ๋ย 894 0
เปิดให้บริการใหม่ของการทดสอบน้ำด้วยเครื่อง Photometer (Pharo300) 1126 0
ค่ามาตรฐานของ BOD ในน้ำเสีย 1791 6
เปิดบริการทดสอบหาปริมาณสารปรอทในเครื่องสำอาง 1424 2
การรับตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่อง SEM 1014 3
การเลือกทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง CHNS/O Analyzer กับ เครื่อง N/protein Analyzer 2472 4
คำถามจากลูกค้า-สารหนูในน้ำประปา 1100 2
ที่มาของคำว่า Fan (แฟน) 1141 0
ความรู้จากConsult#6การทดสอบหาปริมาณธาตุตัวอย่างน้ำทะเล 1101 0
ความรู้ใหม่จาก consult # 5: สาร gamma Oryzanol ในน้ำมันรำข้าว 1472 2
บริการใหม่การทดสอบหาปริมาณปรอทในตัวอย่างของเหลว 1299 1
การทดสอบ Total Bacteria Count ในน้ำ 992 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่- Unsaponifiable matter 1165 0
ความรู้ใหม่จาก consult # 4: น้ำด่าง 1051 0
เปิดให้บริการคัดแยกตัวอย่างด้วยเครื่อง Sieve 1549 1
ความรู้จาก Consult #3 2172 2
การทดสอบคุณภาพถ่านหิน#2 2249 1
วันต่อต้านคอรัปชั่นของโลก 1373 0
การทดสอบคุณภาพถ่านหิน#1 1195 0
วิธีการทดสอบหา % purity อย่างง่าย #1 1243 0
ความรู้ใหม่จาก consult #2 1182 2
ปรับปรุงขั้นตอนการอบรมเพื่อขอรับบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 928 1
การบริการเหนือความคาดหมาย#1 1640 2
ประกาศใหม่ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1176 0
เรื่องจากความต้องการของลูกค้า #2 ผลการทดสอบหาสารต้านมะเร็งในน้ำเห็ด 1089 0
ข่าวร้อนวานนี้: พบสารตะกั่วเกินกว่ามาตรฐานในสีทาบ้าน 1200 2
เรื่องจากความต้องการของลูกค้า #1 การทดสอบหาสารต้านมะเร็งในน้ำเห็ด 1506 2
ผลการตรวจสอบ methyl bromide ในข้าว 1149 3
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการใหม่ 1403 0
การบริหารความเสี่ยง#2 1498 0
การบริหารความเสี่ยง#1 1309 0
รถประหยัดน้ำมัน ECO Car #2 วิธีการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน 2962 4
รถประหยัดน้ำมัน ECO Car #1 2148 2
จริงหรือ! การปนเปื้อนสารพิษในข้าว 1165 0
ติดตามการลงชั่วโมงใช้เครื่อง#2 1111 0
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง#2 1312 1
การให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง GC-ISQMS 1472 4
ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 951 0
ย้ำเตือน….เมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 1127 0
ทำอย่างไรเมื่อน้ำเป็นกรด 1866 0
ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง 1292 0
ทำอย่างไรเมื่อผลการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มแล้วได้ค่า pH ต่ำกว่าเกณฑ์ 9020 7
บริการใหม่ของศูนย์เครื่องมือฯ ในรอบปี 2555 1347 0
เคล็ดลับการดูแลเส้นผม 1397 1