นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขีดจำกัดของการทดสอบ 713 0
ABS 1375 0
ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ 909 0
SoC คืออะไร 2912 2
Soap content 1914 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 724 4
อีกชื่อหนึ่งของการทดสอบ Total Solids ในน้ำ 1054 3
การขอรับรองฮาลาล 1158 2
น้ำจากต้นไผ่ 11750 18
เครื่องมือกับการรองรับตามมาตรฐาน ASTM 799 0
PT กับการประกันคุณภาพ 734 0
VFA -Volatile Fatty Acid ในน้ำเสีย 5914 0
การทดสอบหาค่าความเค็มในน้ำ 1548 1
ค่าที่เหมาะสมของน้ำสำหรับเลี้ยงปลา 874 2
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของ ZnO (Zinc Oxide) 1151 1
สารกำมะถัน (Sulphur) ในน้ำมัน 2341 2
กรดไฮดรอกซีซิตริค (Hydroxycitirc acid: HCA) ในส้มแขก 842 2
การทดสอบหาปริมาณคลอรีนทั้งมด 1338 0
การพิสูจน์งาช้างแท้หรือไม่ 8214 1
RSPO คืออะไร 2197 2
การทดสอบ DAP (DIAMMONIUM PHOSPHATE) 982 2
สารมีฤทธิ์ไล่ยุง 613 0
Similarity Index (SI) 677 0
Talent Mobility (TM) 761 0
น้ำมันเตา 1385 0
น้ำ RO (Reverse Osmosis) และ น้ำ DI (Deinnized Water) ต่างกันอย่างไร 4507 3
ทางเลือกใหม่ของการทดสอบ Total Hardness (ความกระด้าง) 1110 2
Alkalinity –สภาพความเป็นด่าง 1917 2
ได้รู้ว่า...สารเคมีหมดอายุก่อนกำหนด 1116 0
YI Index (Yellowness Index) 2129 0
ประโยชน์และคุณสมบัติของสาร PAC 917 0
การทดสอบค่า Ash Fusion Temperature 884 0
การทดสอบสารแอนโทไซยานิน 984 0
ทางเลือกของโรคแพ้นมวัว: นมจากเนื้อไก่ 1085 0
สารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 986 0
งงกับเกณฑ์ 1851 2
การวัดคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ 4490 0
สารกันบูด 950 0
ทำไมค่าความเป็นกรด-ด่างจึงเปลียนแปลงง่าย 961 0
ผักเหมียง 1086 1
เจลาตินในผงชูรส 912 0
ความถ่วงจำเพาะ 1163 0
การเตรียมตัวอย่าง 855 0
ความหลากหลายของวิธีการทดสอบ 656 0
ค่าคงที่ในการคำนวณแก๊สไนโตรเจนในรูปของเหลว 2820 2
visual ชี้บ่งสารเคมี 1768 1
ย้ำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 624 0
ความแตกต่างของการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มกับน้ำแร่ธรรมชาติ 1081 3
ทางเลือกใหม่ในการให้บริการ 722 0
การทดสอบอาหารฮาลาล 834 0
ทำไมลูกค้าต้องการทดสอบหาสาร PCBs 834 0
โครงการ Tell me more #2 1035 3
วิธีป้องกันไม่ให้ตัวอย่างติด Pan 889 4
โครงการ Tell me more 1117 0
บริการใหม่ตรวจเชื้อจาก Swab 919 0
สารประกอบฟีนอลในน้ำ 1192 3
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาปริมาณไนเตรทในกรณีตัวอย่างปุ๋ย 778 0
เปิดให้บริการใหม่ของการทดสอบน้ำด้วยเครื่อง Photometer (Pharo300) 1012 0
ค่ามาตรฐานของ BOD ในน้ำเสีย 1669 6
เปิดบริการทดสอบหาปริมาณสารปรอทในเครื่องสำอาง 1291 2
การรับตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่อง SEM 926 3
การเลือกทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง CHNS/O Analyzer กับ เครื่อง N/protein Analyzer 2375 4
คำถามจากลูกค้า-สารหนูในน้ำประปา 1048 2
ที่มาของคำว่า Fan (แฟน) 1066 0
ความรู้จากConsult#6การทดสอบหาปริมาณธาตุตัวอย่างน้ำทะเล 1020 0
ความรู้ใหม่จาก consult # 5: สาร gamma Oryzanol ในน้ำมันรำข้าว 1383 2
บริการใหม่การทดสอบหาปริมาณปรอทในตัวอย่างของเหลว 1212 1
การทดสอบ Total Bacteria Count ในน้ำ 919 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่- Unsaponifiable matter 1093 0
ความรู้ใหม่จาก consult # 4: น้ำด่าง 975 0
เปิดให้บริการคัดแยกตัวอย่างด้วยเครื่อง Sieve 1465 1
ความรู้จาก Consult #3 2048 2
การทดสอบคุณภาพถ่านหิน#2 2124 1
วันต่อต้านคอรัปชั่นของโลก 1297 0
การทดสอบคุณภาพถ่านหิน#1 1131 0
วิธีการทดสอบหา % purity อย่างง่าย #1 1172 0
ความรู้ใหม่จาก consult #2 1108 2
ปรับปรุงขั้นตอนการอบรมเพื่อขอรับบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 860 1
การบริการเหนือความคาดหมาย#1 1555 2
ประกาศใหม่ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1069 0
เรื่องจากความต้องการของลูกค้า #2 ผลการทดสอบหาสารต้านมะเร็งในน้ำเห็ด 1002 0
ข่าวร้อนวานนี้: พบสารตะกั่วเกินกว่ามาตรฐานในสีทาบ้าน 1079 2
เรื่องจากความต้องการของลูกค้า #1 การทดสอบหาสารต้านมะเร็งในน้ำเห็ด 1361 2
ผลการตรวจสอบ methyl bromide ในข้าว 1032 3
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการใหม่ 1311 0
การบริหารความเสี่ยง#2 1349 0
การบริหารความเสี่ยง#1 1220 0
รถประหยัดน้ำมัน ECO Car #2 วิธีการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน 2829 4
รถประหยัดน้ำมัน ECO Car #1 2042 2
จริงหรือ! การปนเปื้อนสารพิษในข้าว 1096 0
ติดตามการลงชั่วโมงใช้เครื่อง#2 1028 0
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง#2 1258 1
การให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง GC-ISQMS 1403 4
ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 871 0
ย้ำเตือน….เมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 1047 0
ทำอย่างไรเมื่อน้ำเป็นกรด 1782 0
ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง 1206 0
ทำอย่างไรเมื่อผลการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มแล้วได้ค่า pH ต่ำกว่าเกณฑ์ 8885 7
บริการใหม่ของศูนย์เครื่องมือฯ ในรอบปี 2555 1259 0
เคล็ดลับการดูแลเส้นผม 1322 1