นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1617 1
ปูนขาว 1442 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1368 0
ค่าความร้อน 1304 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1905 0
Fluoride ในน้ำ 938 0
Group frequencies 1846 0
แร่ Pyrite 1366 1
ขนาดของ Mesh 2821 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1390 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2226 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1015 0
PT (Proficiency Testing) 1000 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1128 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 2675 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 1026 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1148 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1331 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1103 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1254 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1241 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1184 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1292 0
MLSS และ MLVSS 3448 0
TEA คืออะไร 1248 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1704 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1352 0
ความดันไอ 4271 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1240 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1179 0
สารพิษในอากาศ 956 0
ความหนาแน่น 1687 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1289 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 957 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 1041 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1952 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1145 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 1015 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 1042 0
น้ำมันขัน 2125 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1584 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1651 1
วิธีดูมุกแท้ 1112 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1586 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1402 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1131 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1212 0
กฏหมายน่ารู้ 895 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1219 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 1002 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1174 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1610 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1303 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1571 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1663 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1079 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1116 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 895 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 1055 0
ค่า MONG คืออะไร 1268 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4536 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 1041 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1452 0
weathering and degradation paint and polymer 1228 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1027 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 1030 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 804 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 967 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 764 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1257 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 1033 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1110 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1080 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1300 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1158 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1312 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1690 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 1048 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3532 1
มาตรฐานของยาง STR 1799 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1138 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 978 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1271 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2981 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1323 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 938 0
self-heating temperature 1098 2
เรื่องของรังนก 1148 3
specific heat capacity (2) 1450 2
specific heat capacity 1343 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1097 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 1028 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1124 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 1054 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1232 2
ไขมันทรานส์ 1047 3
มาตรฐานของสมุนไพร 900 0
ปลาไหลเผือก 1191 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1174 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1383 2