นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1554 1
ปูนขาว 1395 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1329 0
ค่าความร้อน 1281 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1836 0
Fluoride ในน้ำ 915 0
Group frequencies 1825 0
แร่ Pyrite 1344 1
ขนาดของ Mesh 2749 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1368 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2193 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 971 0
PT (Proficiency Testing) 965 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1092 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 2533 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 995 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1125 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1300 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1073 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1225 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1212 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1162 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1261 0
MLSS และ MLVSS 3381 0
TEA คืออะไร 1227 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1658 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1324 0
ความดันไอ 4126 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1214 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1165 0
สารพิษในอากาศ 937 0
ความหนาแน่น 1609 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1269 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 939 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 1022 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1907 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1120 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 996 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 1019 0
น้ำมันขัน 2073 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1533 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1620 1
วิธีดูมุกแท้ 1084 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1548 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1382 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1098 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1180 0
กฏหมายน่ารู้ 878 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1179 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 980 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1146 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1589 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1279 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1547 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1633 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1057 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1099 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 874 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 1035 0
ค่า MONG คืออะไร 1238 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4489 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 1025 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1423 0
weathering and degradation paint and polymer 1208 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1008 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 1007 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 784 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 936 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 745 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1236 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 1014 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1074 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1059 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1225 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1139 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1290 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1662 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 1026 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3475 1
มาตรฐานของยาง STR 1776 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1116 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 961 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1243 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2916 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1304 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 912 0
self-heating temperature 1079 2
เรื่องของรังนก 1125 3
specific heat capacity (2) 1432 2
specific heat capacity 1313 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1075 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 1010 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1103 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 1034 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1209 2
ไขมันทรานส์ 1029 3
มาตรฐานของสมุนไพร 880 0
ปลาไหลเผือก 1168 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1157 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1364 2