นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
Carbon black 1079 1
ปูนขาว 1079 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1073 0
ค่าความร้อน 1052 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1455 0
Fluoride ในน้ำ 693 0
Group frequencies 1206 0
แร่ Pyrite 1102 1
ขนาดของ Mesh 2229 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1096 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 1954 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 787 0
PT (Proficiency Testing) 769 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 871 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 1868 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 798 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 944 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1065 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 859 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1007 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1023 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 981 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1080 0
MLSS และ MLVSS 2964 0
TEA คืออะไร 1044 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1278 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1080 0
ความดันไอ 2989 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 983 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 964 0
สารพิษในอากาศ 771 0
ความหนาแน่น 1286 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1053 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 755 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 825 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1611 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 924 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 783 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 812 0
น้ำมันขัน 1734 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1276 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1377 1
วิธีดูมุกแท้ 889 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1325 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1150 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 919 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1015 0
กฏหมายน่ารู้ 740 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 985 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 806 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 951 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1372 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1097 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1308 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1368 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 881 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 926 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 696 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 880 0
ค่า MONG คืออะไร 1049 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4100 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 884 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1215 0
weathering and degradation paint and polymer 1012 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 848 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 850 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 636 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 771 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 612 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1088 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 857 0
สารสำคัญในฟักข้าว 893 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 895 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 973 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 968 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1091 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1439 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 870 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3107 1
มาตรฐานของยาง STR 1547 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 934 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 822 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1074 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2508 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1082 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 730 0
self-heating temperature 936 2
เรื่องของรังนก 989 3
specific heat capacity (2) 1230 2
specific heat capacity 1109 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 922 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 879 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 958 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 868 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 993 2
ไขมันทรานส์ 832 3
มาตรฐานของสมุนไพร 728 0
ปลาไหลเผือก 983 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 969 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1181 2