นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1643 1
ปูนขาว 1460 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1379 0
ค่าความร้อน 1312 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1937 0
Fluoride ในน้ำ 947 0
Group frequencies 1854 0
แร่ Pyrite 1373 1
ขนาดของ Mesh 2848 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1397 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2239 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1032 0
PT (Proficiency Testing) 1008 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1136 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 2740 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 1034 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1151 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1341 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1110 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1264 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1253 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1191 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1299 0
MLSS และ MLVSS 3470 0
TEA คืออะไร 1254 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1719 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1359 0
ความดันไอ 4322 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1247 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1187 0
สารพิษในอากาศ 958 0
ความหนาแน่น 1708 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1294 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 968 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 1046 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1962 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1149 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 1032 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 1050 0
น้ำมันขัน 2142 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1609 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1668 1
วิธีดูมุกแท้ 1124 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1600 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1410 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1136 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1221 0
กฏหมายน่ารู้ 899 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1235 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 1010 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1183 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1619 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1308 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1579 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1681 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1093 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1127 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 902 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 1060 0
ค่า MONG คืออะไร 1274 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4558 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 1047 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1467 0
weathering and degradation paint and polymer 1233 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1034 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 1038 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 811 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 979 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 771 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1267 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 1038 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1120 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1085 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1349 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1167 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1316 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1695 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 1059 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3551 1
มาตรฐานของยาง STR 1804 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1149 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 985 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1283 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2996 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1329 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 943 0
self-heating temperature 1102 2
เรื่องของรังนก 1158 3
specific heat capacity (2) 1459 2
specific heat capacity 1360 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1105 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 1033 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1134 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 1063 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1239 2
ไขมันทรานส์ 1059 3
มาตรฐานของสมุนไพร 904 0
ปลาไหลเผือก 1204 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1181 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1392 2