นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1781 1
ปูนขาว 1568 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1481 0
ค่าความร้อน 1397 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 2090 0
Fluoride ในน้ำ 1041 0
Group frequencies 1969 0
แร่ Pyrite 1461 1
ขนาดของ Mesh 3074 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1491 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2321 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1102 0
PT (Proficiency Testing) 1091 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1241 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 3073 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 1123 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1233 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1443 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1188 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1357 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1327 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1269 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1376 0
MLSS และ MLVSS 3634 0
TEA คืออะไร 1325 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1892 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1452 0
ความดันไอ 4734 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1336 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1256 0
สารพิษในอากาศ 1028 0
ความหนาแน่น 1915 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1386 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 1059 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 1129 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 2071 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1226 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 1134 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 1128 0
น้ำมันขัน 2272 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1747 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1757 1
วิธีดูมุกแท้ 1207 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1706 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1499 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1218 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1306 0
กฏหมายน่ารู้ 972 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1314 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 1099 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1269 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1707 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1390 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1665 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1784 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1167 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1208 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 975 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 1137 0
ค่า MONG คืออะไร 1365 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4682 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 1119 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1548 0
weathering and degradation paint and polymer 1319 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1099 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 1115 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 896 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 1058 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 834 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1337 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 1120 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1208 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1181 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1545 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1226 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1390 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1795 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 1128 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3707 1
มาตรฐานของยาง STR 1900 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1217 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 1056 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1357 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 3218 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1409 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 1021 0
self-heating temperature 1170 2
เรื่องของรังนก 1239 3
specific heat capacity (2) 1530 2
specific heat capacity 1454 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1175 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 1113 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1198 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 1146 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1305 2
ไขมันทรานส์ 1124 3
มาตรฐานของสมุนไพร 979 0
ปลาไหลเผือก 1293 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1261 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1462 2