นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 349 1
ปูนขาว 327 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 329 0
ค่าความร้อน 417 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 392 0
Fluoride ในน้ำ 246 0
Group frequencies 303 0
แร่ Pyrite 460 1
ขนาดของ Mesh 733 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 445 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 553 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 359 0
PT (Proficiency Testing) 354 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 412 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 796 0
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 353 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 472 0
QC sample ของการทดสอบ COD 473 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 407 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 476 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 411 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 483 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 517 0
MLSS และ MLVSS 1586 0
TEA คืออะไร 607 0
การทดสอบหาค่า gel strength 634 0
ปริมาณโบรอนในดิน 505 0
ความดันไอ 1408 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 505 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 477 0
สารพิษในอากาศ 473 0
ความหนาแน่น 616 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 590 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 386 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 410 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 704 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 444 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 414 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 409 0
น้ำมันขัน 735 0
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 600 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 890 1
วิธีดูมุกแท้ 495 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 746 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 792 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 548 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 703 0
กฏหมายน่ารู้ 430 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 553 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 478 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 506 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 538 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 749 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 816 2
การทดสอบหาใยอาหาร 826 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 559 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 648 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 464 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 634 0
ค่า MONG คืออะไร 728 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 1816 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 560 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 865 0
weathering and degradation paint and polymer 591 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 616 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 474 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 409 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 550 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 433 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 801 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 505 0
สารสำคัญในฟักข้าว 588 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 578 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 712 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 538 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 787 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 952 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 549 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 1998 1
มาตรฐานของยาง STR 1130 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 680 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 618 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 720 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 1762 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 733 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 516 0
self-heating temperature 619 2
เรื่องของรังนก 688 3
specific heat capacity (2) 771 2
specific heat capacity 694 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 605 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 707 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 727 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 683 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 611 2
ไขมันทรานส์ 623 3
มาตรฐานของสมุนไพร 546 0
ปลาไหลเผือก 738 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 685 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 874 2