นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 434 1
ปูนขาว 467 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 446 0
ค่าความร้อน 529 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 699 0
Fluoride ในน้ำ 296 0
Group frequencies 359 0
แร่ Pyrite 560 1
ขนาดของ Mesh 1143 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 568 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 689 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 401 0
PT (Proficiency Testing) 399 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 489 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 945 0
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 420 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 548 0
QC sample ของการทดสอบ COD 574 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 469 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 545 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 528 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 572 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 613 0
MLSS และ MLVSS 2062 0
TEA คืออะไร 684 0
การทดสอบหาค่า gel strength 776 0
ปริมาณโบรอนในดิน 598 0
ความดันไอ 1728 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 584 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 539 0
สารพิษในอากาศ 509 0
ความหนาแน่น 700 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 643 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 430 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 456 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 873 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 501 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 456 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 454 0
น้ำมันขัน 865 0
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 692 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 962 1
วิธีดูมุกแท้ 554 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 861 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 851 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 592 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 757 0
กฏหมายน่ารู้ 485 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 631 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 532 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 574 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 588 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 805 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 895 2
การทดสอบหาใยอาหาร 949 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 605 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 681 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 487 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 651 0
ค่า MONG คืออะไร 767 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 2245 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 596 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 934 0
weathering and degradation paint and polymer 651 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 636 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 533 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 434 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 591 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 452 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 840 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 571 0
สารสำคัญในฟักข้าว 636 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 611 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 755 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 591 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 817 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1018 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 591 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 2299 1
มาตรฐานของยาง STR 1206 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 715 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 633 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 754 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 1891 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 791 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 538 0
self-heating temperature 666 2
เรื่องของรังนก 724 3
specific heat capacity (2) 835 2
specific heat capacity 718 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 653 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 739 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 758 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 697 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 647 2
ไขมันทรานส์ 643 3
มาตรฐานของสมุนไพร 560 0
ปลาไหลเผือก 773 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 717 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 928 2