นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 582 1
ปูนขาว 588 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 638 0
ค่าความร้อน 651 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 864 0
Fluoride ในน้ำ 372 0
Group frequencies 444 0
แร่ Pyrite 679 1
ขนาดของ Mesh 1375 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 719 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 844 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 460 0
PT (Proficiency Testing) 473 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 557 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 1284 0
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 501 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 647 0
QC sample ของการทดสอบ COD 726 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 550 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 646 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 711 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 678 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 761 0
MLSS และ MLVSS 2395 0
TEA คืออะไร 765 0
การทดสอบหาค่า gel strength 885 0
ปริมาณโบรอนในดิน 742 0
ความดันไอ 1934 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 676 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 663 0
สารพิษในอากาศ 564 0
ความหนาแน่น 845 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 724 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 485 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 541 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 996 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 654 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 535 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 539 0
น้ำมันขัน 1121 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 791 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1041 1
วิธีดูมุกแท้ 630 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 996 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 915 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 660 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 816 0
กฏหมายน่ารู้ 571 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 692 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 601 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 681 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 683 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 856 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 996 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1036 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 671 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 731 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 533 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 706 0
ค่า MONG คืออะไร 809 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 2624 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 683 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 993 0
weathering and degradation paint and polymer 742 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 672 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 644 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 472 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 621 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 489 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 908 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 677 0
สารสำคัญในฟักข้าว 689 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 688 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 801 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 729 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 876 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1113 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 655 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 2490 1
มาตรฐานของยาง STR 1281 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 756 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 661 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 831 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2041 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 857 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 581 0
self-heating temperature 746 2
เรื่องของรังนก 792 3
specific heat capacity (2) 959 2
specific heat capacity 785 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 724 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 765 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 808 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 718 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 712 2
ไขมันทรานส์ 688 3
มาตรฐานของสมุนไพร 581 0
ปลาไหลเผือก 802 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 789 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 986 2