นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1443 1
ปูนขาว 1324 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1279 0
ค่าความร้อน 1234 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1743 0
Fluoride ในน้ำ 871 0
Group frequencies 1760 0
แร่ Pyrite 1294 1
ขนาดของ Mesh 2609 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1317 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2152 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 927 0
PT (Proficiency Testing) 916 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1037 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 2300 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 935 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1090 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1241 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1029 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1183 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1167 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1115 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1207 0
MLSS และ MLVSS 3278 0
TEA คืออะไร 1189 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1559 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1271 0
ความดันไอ 3903 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1161 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1124 0
สารพิษในอากาศ 892 0
ความหนาแน่น 1510 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1209 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 894 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 975 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1846 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1067 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 947 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 967 0
น้ำมันขัน 1985 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1461 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1554 1
วิธีดูมุกแท้ 1030 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1485 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1328 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1058 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1140 0
กฏหมายน่ารู้ 839 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1123 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 922 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1098 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1525 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1231 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1491 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1557 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1015 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1048 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 825 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 987 0
ค่า MONG คืออะไร 1191 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4388 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 988 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1372 0
weathering and degradation paint and polymer 1161 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 968 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 961 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 743 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 893 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 706 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1198 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 965 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1019 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1015 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1106 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1108 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1245 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1602 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 986 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3374 1
มาตรฐานของยาง STR 1717 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1052 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 919 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1197 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2815 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1252 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 858 0
self-heating temperature 1037 2
เรื่องของรังนก 1081 3
specific heat capacity (2) 1380 2
specific heat capacity 1273 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1030 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 962 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1068 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 996 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1173 2
ไขมันทรานส์ 989 3
มาตรฐานของสมุนไพร 835 0
ปลาไหลเผือก 1116 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1103 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1317 2