นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1851
ความเห็น: 0

Group frequencies

การทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง FT-IR (Fourier Transform-Infrared Spectrometer) จำเป็นต้องทราบความถี่ของหมู่ฟังก์ชันของสาร

ลายคนคงเคยส่งตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่อง FT-IR (Fourier Transform-Infrared Spectrometer) ซึ่งปกติแล้วจะมีการสืบค้นสัญญาณของสารจากฐานข้อมูลที่มีในโปรแกรมของเครื่อง หรืออาจจะจากสารมาตรฐานที่เรามี แต่หากเป็นสัญญาณของสารนั้นไม่ข้อมูลให้เปรียบเทียบ ดำขำมีรายละเอียดของการชี้บ่งสัญญาณความถี่ของสารหรือความถี่ของหมู่ฟังก์ชั่นของสารตามข้อมูลข้างล่างนี้

 

ซึ่งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสัญญาณด้วยเครื่อง FT-IR (Fourier Transform-Infraed Spectrometer) ซึ่งมีให้บริการที่ศูนย์เครื่องมือฯ ด้วยเช่นกัน หากต้องการติดต่อในการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ อีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th หรือโทร.074-286920 ค่ะ

 

Group frequencies

Tables of vibrational transitions of stable and transient molecules are also available.

Bond

Type of bond

Specific type of bond

Absorption peak (cm−1)

Appearance

C─H

alkyl

methyl

1260

strong

1380

weak

2870

medium to strong

2960

medium to strong

methylene

1470

strong

2850

medium to strong

2925

medium to strong

methine

2890

weak

vinyl

C═CH2

900

strong

2975

medium

3080

medium

C═CH

3020

medium

monosubstituted alkenes

900

strong

990

strong

cis-disubstituted alkenes

670–700

strong

trans-disubstituted alkenes

965

strong

trisubstituted alkenes

800–840

strong to medium

aromatic

benzene/sub. benzene

3070

weak

monosubstituted benzene

700–750

strong

690–710

strong

ortho-disub. benzene

750

strong

meta-disub. benzene

750–800

strong

860–900

strong

para-disub. benzene

800–860

strong

alkynes

any

3300

medium

aldehydes

any

2720

medium

2820

C═C

acyclic C═C

monosub. alkenes

1645

medium

1,1-disub. alkenes

1655

medium

cis-1,2-disub. alkenes

1660

medium

trans-1,2-disub. alkenes

1675

medium

trisub., tetrasub. alkenes

1670

weak

conjugated C═C

dienes

1600

strong

1650

strong

with benzene ring

1625

strong

with C═O

1600

strong

C═C (both sp2)

any

1640–1680

medium

aromatic C═C

any

1450

weak to strong (usually 3 or 4)

1500

1580

1600

C≡C

terminal alkynes

2100–2140

weak

disubst. alkynes

2190–2260

very weak (often indistinguishable)

C═O

aldehyde/ketone

saturated aliph./cyclic 6-membered

1720


α,β-unsaturated

1685


aromatic ketones

1685


cyclic 5-membered

1750


cyclic 4-membered

1775


aldehydes

1725

influenced by conjugation (as with ketones)

carboxylic acids/derivates

saturated carboxylic acids

1710


unsat./aromatic carb. acids

1680–1690


esters and lactones

1735

influenced by conjugation and ring size (as with ketones)

anhydrides

1760


1820


acyl halides

1800


amides

1650

associated amides

carboxylates (salts)

1550–1610


amino acid zwitterions

1550–1610


O─H

alcohols, phenols

low concentration

3610–3670


high concentration

3200–3400

broad

carboxylic acids

low concentration

3500–3560


high concentration

3000

broad

N─H

primary amines

any

3400–3500

strong

1560–1640

strong

secondary amines

any

>3000

weak to medium

ammonium ions

any

2400–3200

multiple broad peaks

C─O

alcohols

primary

1040–1060

strong, broad

secondary

~1100

strong

tertiary

1150–1200

medium

phenols

any

1200


ethers

aliphatic

1120


aromatic

1220–1260


carboxylic acids

any

1250–1300


esters

any

1100–1300

two bands (distinct from ketones, which do not possess a C─O bond)

C─N

aliphatic amines

any

1020–1220

often overlapped

C═N

any

1615–1700

similar conjugation effects to C═O

C≡N (nitriles)

unconjugated

2250

medium

conjugated

2230

medium

R─N─C (isocyanides)

any

2165–2110


R─N═C═S

any

2140–1990


C─X 

fluoroalkanes

ordinary

1000–1100


trifluromethyl

1100–1200

two strong, broad bands

chloroalkanes

any

540–760

weak to medium

bromoalkanes

any

500–600

medium to strong

iodoalkanes

any

500

medium to strong

N─O

nitro compounds

aliphatic

1540

stronger

1380

weaker

aromatic

1520

lower if conjugated

1350

P─C

Organophosphorus compound

aromatic

1440-1460

medium

P─O

phosphorus oxide

bonded

1195-1250

strong

free

1250-1300

strong

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 October 2017 10:32 Modified: 29 October 2017 10:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ