นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1002
ความเห็น: 0

PT (Proficiency Testing)

ในการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการหรือ PT (Proficiency Testing) มีความจำเป็นสำหรับห้องปฏบัติการ

จากที่ได้เข้าร่วมอบรมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก็ทำให้เราทราบว่า จริง ๆ แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบ (PT provider) ทำการแจกจ่ายตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์นั้นมีหลายหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ

 

ซึ่ง PT provider เมื่อได้ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ซึ่งทำให้ห้องปฏิบัติการมีความชำนาญของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ซึ่งทำให้ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม ในการตรวจประเมินและแสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากห้องปฏิบัติการมีความสำคัญต่อห้องปฏิบัติการสำหรับ จัดทำระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ศูนย์เครื่องมือ ฯ ให้ความสำคัญกับการร่วม PT ทุกปี และพยายามเพิ่มรายการให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการด้วย

 

ตามข้อกำหนดข้อ 5.9.1 ห้องปฏิบัติการต้องมีการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังความใช้ได้ของการทดสอบ มีการบันทึก & ใช้กลวิธีทางสถิติในการทบทวน (ถ้าทำได้)

          การเฝ้าระวังต้องมีการวางแผน/ทบทวนและอาจรวมถึง

-         ใช้ CRM เป็นประจำและ/หรือการใช้ secondary RM ใน IQC

-         เข้าร่วม PT

-         ทดสอบหรือสอบเทียบซ้ำโดยใช้วิธีการเดิมหรือต่างวิธี

-         ทดสอบหรือสอบเทียบซ้ำโดยใช้ตัวอย่างที่เก็บไว้

-         หาสหสัมพันธ์ของผลที่ได้ของคุณลักษณะที่สำคัญของตัวอย่าง

ในการเข้าร่วม PT ของรายการทดสอบนั้น ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแผนและเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการหรือเปรียบเทีบยผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่หมาะสม (ถ้ามี)

-         อย่างน้อย 1 โปรแกรมแต่ละการทดสอบหลักในขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรอง

-         อย่างน้อย 1 โปรแกรมทุก 3 ปี ภายหลังได้รับการรับรอง แต่ใน 3 ปีต้องครบทุกรายการ แต่จะส่งทุกปีก็ไม่ผิด

-         ต้องมั่นใจว่าโปรแกรม PT ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025

 

กรณีต้องการทำ PT ซึ่งได้รวบรวมหน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม PT  ทั้งในและนอกประเทศได้แก่

-         American Society for Testing and Materials (ASTM)

-         Asia Pacific Accreditation Co-operation (APLAC)

-         Center for Laboratory Proficiency Testing, Department of Science Service (CLPT-DSS)

-         Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc. (CALA)

-         China NIL Research Center for Proficiency Testing

-         Collaborative Testing Services (CTS)

-         Environmental Resource Associates (ERA)

-         European Proficiency Testing Information System (EPTIS)

-         Food Analysis Performance Assessment Scheme (FAPAS)

-         Health and Safety Laboratory (HSL)

-         Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands (IIS)

-         LGC Standard Proficiency Testing

-         Research Triangle Institute International (RTI)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 สิงหาคม 2560 21:37 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 21:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ