นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1173
comment: 0

ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี

ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการในส่วนของห้องปฏิบัติการทางเคมีมีหลากหลาย

ดำขำได้เข้าร่วมอบรม แล้วได้สรุปรายละเอียดไว้ เห็นว่ามีประโยชน์ ก็เลยมาแชร์กัน เพื่อเก็บไว้อ่านด้วย

 

ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 

          ประเด็นสำคัญที่พบในการตรววจประเมิน

            - การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากวิธีมาตรฐานให้จัดเป็น In-house method นอกจากว่าในรายละเอียดใน Standard method กำหนดให้มีทางเลือกอย่างอื่นได้

          - ถึงแม้การทดสอบตาม In-house method ห้องปฏิบัติการก็จะต้องมีการควบคุมคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินผลตามที่วิธีมาตรฐานกำหนด แต่ปรับความถี่ตามความเหมาะสม

          - การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธี

- หากไม่สามารถหา sample bank ที่มี matrices เหมือนกับตัวอย่าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี อาจใช้ตัวอย่างที่มีสารที่จะวิเคราะห์อยู่เล็กน้อย ในการตรวจสอบ accuracy และ Precision เช่น ตัวอย่างที่มีค่าความเข้มข้น 5 ppm และ spike standard solution อีก 10 ppm ขอบข่ายที่ให้การรับรอง 15 ppm

- ในกรณีทดสอบ TS, TDS, TSS ที่ทำตามวิธีมาตรฐานทุกประการ ไม่จำเป็นต้องมีการ spike เพื่อหา accuracy ให้ทำเฉพาะ precision ในตัวอย่างความเข้มข้น ต่ำ กลาง สูงยกเว้นห้องปฏิบัติการตามโรงงานให้ทำ accuracy เพิ่ม

-ห้องปฏิบัติการควรทำ revalidated method เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ เช่นวิธีการทดสอบ เครื่องมือ ผู้ทดสอบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหนึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีการทวนสอบวิธี (Verification) เป็นระยะ ๆ เช่นปีละครั้ง และควรตรวจสอบ accuracy และ Precision ที่จุด LOQ ด้วยหากเป็น Trace analysis

          - เครื่องมือ

                   - ห้องปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องดำเนินการทำ intermediated check ถ้ามีการสอบเทียบตามความเหมาะสมแล้ว โดยการกำหนดระยะเวลาการสอบเทียบเครื่องแก้วขึ้นกับความเสี่ยงของการใช้งาน หากกำหนดช่วงการสอบเทียบนาน 5 ปี สำหรับเครื่องแก้วทำจาก Soda lime และ 10 ปี สำหรับเครื่องแก้วทำจาก Borosilicate ควรทำ intermediate check เป็นระยะโดยควบคุมสภาวะของการทวนสอบให้เทียบเคียงกับการสอบเทียบ

                   - ห้องปฏิบัติการที่มีการสอบเทียบเครื่องแก้วภายใน ต้องมีการเข้าร่วม PT และหน่วยรับรองต้องเฝ้าดูการสอบเทียบด้วย

                   - ห้องปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องสอบเทียบตุ้มน้ำหนักที่ใช้ในการทำ daily check เครื่องชั่งยกเว้นกรณีเครื่องชั่งไม่ได้ทำการสอบเทียบทุกปีควรมีการ verified เครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ำหนักที่มีการสอบเทียบ

                   - เมื่อเกินกำหนดระยะเวลาการสอบเทียบเครื่องมือตามที่กำหนดในแผนการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการต้องพิจารณาออก NC และหาวิธีพิสูจน์ว่าเครื่องมือยังพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบ  intermediate check และทำ QC เปรียบเทียบด้วยถ้าผ่านก็สามารถยอมรับให้ใช้งานเครื่องมือนั้นต่อไปจนกว่าจะได้รับการสอบเทียบใหม่ ซึ่งต้องกระทำโดยเร็วที่สุด

                   -ในการทดสอบที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เช่นห้องการทดสอบกระดาษ BOD และสิ่งทอ Thermo hygrometer ต้องมีการสอบเทียบ ส่วนกรณีที่ใช้ Thermo hygrometer ในการ monitor ห้องและช่วงใช้งานกว้าง เช่นที่ 25±5 °C เราสามารถสอบเทียบตัว master ได้ กรณี Thermo hygrometer หลายเครื่อง

          -การประกันคุณภาพการทดสอบ

                   -ห้องปฏิบัติการต้องทำการควยคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) ตามที่กำหนดไว้ใน AWWA 1020

                   -การทดสอบ TS, TDS, TSS

- ต้องทำ method bank ยกเว้น TDS โดยเกณฑ์การยอมรับ ≤ MDL

                             -กรณี Empirical method (assuming method bias = o) จึงไม่จำเป็นต้องตรวจความแม่น (Accuracy) โดยการ spike sample หรือ CRM

                             -ตรวจสอบความเที่ยง (precision) โดยการทำซ้ำโดยมีเกณฑ์ยอมรับ % Relative percent difference (%RPD) ≤ 5

                             -การทดสอบให้ทำตามวิธีมาตรฐานท่านั้น (104 ± 1 °C) ยกเว้นในกรณีการสอบเทียบตู้อบไม่ผ่านโดยทำที่ 104 ± 2 °C) ให้เป็น In-house method

                             - ความถี่ตามความเหมาะสมของแต่ละวิธีทดสอบหรือ Metrix

                   -การทดสอบโลหะหนักโดยเทคนิค AAS VGA GFAAS

                             -การทดสอบ method bank เกณฑ์การยอมรับ ≤ MDL

                             - calibration curve, linearity โดยเกณฑ์การยอมรับ r ³ 0.995

                             -Initial calibration verification (ICV) โดยเกณฑ์การยอมรับ % Recovery อยู่ในช่วง 95-105%

                             -Second source calibration verification (SSCV) โดยเกณฑ์การยอมรับ % Recovery อยู่ในช่วง 90-110%

-ตรวจสอบความเที่ยง (precision) โดยการทำซ้ำโดยมีเกณฑ์ยอมรับ % Relative percent difference (%RPD) ≤ 10

-ตรวจสอบความแม่น (accuracy) โดยเกณฑ์การยอมรับ % Recovery อยู่ในช่วง 85-115%

-การวิเคราะห์ Laboratory Fortified Matrix Duplicate (LFMD) และวิเคราะห์ Reporting Limit Verification (RLV) โดยมีเกณฑ์ยอบรับตามวิธีที่กำหนด

                   -การออกรายงาน

-ห้องปฏิบัติการควรออกรายงานตามความสามารถของห้องปฏิบัติการและต้องสอดคล้องกับเอกสารวิธีปฏิบัติงาน หากความสามารถของห้องปฏิบัติการและเอกสารวิธีปฏิบัติงานเป็น 2 ตำแหน่ง การรายงานผลการทดสอบก็ต้องออดไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 August 2017 13:18 Modified: 05 August 2017 13:18 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.237.138.69
Message:  
Load Editor
   
Cancel or