นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2741
ความเห็น: 1

การทดสอบหาปริมาณแทนนิน

แทนนิน เป็นสารกลุ่ม antioxiadant ชนิดหนึ่ง ที่มีในพืชต่าง ๆ

มีการสอบถามถึงการทดสอบหาปริมาณสารแทนนินในตัวอย่างสมุนไพรและยาต้นตำรับ ผ่านกลุ่มเครือข่ายศูนย์เครื่องมือ ดำขำลองหาข้อมูลการทดสอบก็มีการทดสอบได้ทั้งการไตเตรตและใช้ UV-Vis Sprctrometer ซึ่งคิดว่าน่าใช้วิธี spectroscopy จะดีกว่า ซึ่งการทดสอบก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่ต้องจัดซื้อสารกรดแทนนิก

 

 

แทนนิน (อังกฤษ: tannin) เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาด เป็นสารให้ความฝาดในพืช พบได้ในพืชหลายชนิด แทนนิน มี 2 ชนิด คือ คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins) หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแอนโทรไซยานิน (proanthrocyanin) พบได้ในส่วนเปลือกต้น และแก่นไม้เป็นส่วนใหญ่ และ สารไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins) คือแบบที่สามารถถูกแยกออกเป็นโมเลกุลเล็กๆ ได้ พบมากในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติ เมื่อต้นไม้ได้รับอันตราย (gall) แทนนิน มีคุณสมบัติตกตะกอนโปรตีน ทำให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อย จึงมีการใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วย แทนนินมีฤทธิ์ฝาดสมาน จึงใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสียได้ แทนนินมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ ตัวอย่างแทนนินได้แก่ theogallin, gallic acid, ellagic acid

แทนนิน มาจากคำว่า “แทนนิ่ง” "tanning" ซึ่งแปลว่ารักษาไว้และกันน้ำ แทนนิ่งคือการเปลี่ยนหนังสัตว์ที่ตายแล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์หนังโดยการใช้สารสกัดจากพืช

 

 การวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินทั้งหมดเทียบกับกรดแทนนิก
นำสารสกัดจากตัวอย่างมาหาปริมาณแทนนินโดยดัดแปลงจากวิธีของ Hou et al. (2003) โดยให้สารประกอบแทนนินทำปฏิกิริยากับ Folin- Ciocalteu Reagent (FCR) โดยใช้กรดแทนนิกเป็นสารมาตรฐาน มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

 

 การเตรียมสารละลายมาตรฐานแทนนิกเข้มข้น 1000 ppm และ 100 ppm
สารละลายมาตรฐานแทนนิกเข้มข้น 1000 ppm โดยชั่งแทนนิก 0.025 กรัม ละลายในเอทานอลบริสุทธิ์และปรับปริมาตรให้เป็น 25 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร จากนั้นเจือจางสิบเท่าให้ได้สารมาตรฐานแทนนิกเข้มข้น 100 ppm ด้วยการปิเปตมา 2.5 มิลลิลิตร เจือจางด้วยเอทานอลให้ได้ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตร

 การสร้างกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก
1. นำสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเข้มข้น 100 ppm มาเจือจางด้วยเอทานอลให้มีความเข้มข้นเป็น 0, 20, 40, 60 และ 80 ppm ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร โดยแยกแต่ละหลอดการทดลอง

2. จากนั้นนำทุกหลอดมาเติมน้ำ 2.5 มิลลิลิตร และเติมสารละลายเฟอร์รินปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดีและเติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เข้มข้น 7% ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
3. นำไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 90 นาที
4. วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร (A760) จากนั้นน าค่า A760 และความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแทนนิกมาเขียนกราฟมาตรฐานและหาค่าความชัน (m) เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณแทนนินในสารสกัดต่อไป
 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบแทนนินในสารสกัด
1. นำสารสกัดจำนวน 0.05 กรัม มาละลายด้วยเอทานอลปริมาตร 20 มิลลิลิตร

2. นำสารสกัดที่เตรียมได้จากข้อ 1 มาปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง
3. นำสารสกัดมาเติมน้ำ 2.5 มิลลิลิตร และเติมสารละลายเฟอร์รินปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดี และเติม 7% Na2CO3 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
4. นำไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 60 นาที
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครฉบับพิเศษ 255
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference
5. นำไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดช่วงความยาวคลื่น 200 - 800 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-vis Spectrophotometer และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร
6. หาปริมาณสารประกอบแทนนินจากกราฟมาตรฐานกรดแทนนิกที่ทำในวันเดียวกัน โดยทำการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ำ
7. คำนวณหาปริมาณสารประกอบแทนนินทั้งหมดในสารสกัด

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กรกฎาคม 2560 12:32 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2560 12:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
bunpung [IP: 182.232.24.188]
04 เมษายน 2562 11:40
#108642

อยากทราบว่าสารละลายเฟอร์รินคืออะไร และสามารถหาซื้อได้หรือไม่ครับ พอดีผมลองค้นหาชื่อสารละลายเฟอร์รินดูแล้วไม่พบเลยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ