นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1150
comment: 0

สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes)

สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทน เป็นสารอันตรายที่ก่อมะเร็งซึ่งที่ปนเปื้อนในน้ำได้ ซึ่งสารกลุ่มนี้ถูกกำหนดไว้ใน WHO

ดำขำได้รับการติดต่อจากลูกค้าหลายครั้งในการทดสอบหาปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนในตัวอย่างน้ำ ซึ่งวันนี้มีเวลาและเห็นว่ามีความต้องการสูง จึงลองหาข้อมูลเพื่อจะดำเนินการพัฒนาการทดสอบต่อไป

 

ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes : THMs) เป็นสารประกอบที่จัดว่าเป็น Chlorination Disinfection By-Products (DBPs) รูปแบบหนึ่ง เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาระหว่างสารกลุ่มฮาโลเจน เช่น คลอรีนอิสระกับสารอินทรีย์ในน้ำ (Normal Organic Matter : NOM) ซึ่งส่วนใหญ่ คือ สารประกอบกลุ่มฮิวมิก (Humic substance) และกรดฟุลวิก (Fulvic acid) จากการสลายของหินดินตามธรรมชาติและสามารถละลายน้ำได้ (T. Bond, et.al., 2012)

สารไตรฮาโลมีเทนที่พบบ่อยมี 4 รูปแบบ คือ
1. คลอโรฟอร์ม (Chloroform : CHCl
3)
2. โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromodichloromethanes : CHBrCl
2 : BDCM)
3. ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Dibromochloromethanes : CHBr
2Cl : DBCM)
4. โบรโมฟอร์ม (Bromoform : CHBr
3
)

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนแต่ละรูปแบบ คือ
1. ปริมาณสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ (Precursor)
2. ปริมาณคลอรีนอิสระที่มีอยู่ในน้ำ
3. ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา (Contact Time) ระหว่างสารอินทรีย์กับคลอรีนอิสระ
4. อุณหภูมิของน้ำในขณะทำปฏิกิริยา : อุณหภูมิสูงจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
5. ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH) : pH สูง จะทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนในปริมาณมาก
6. ปริมาณโบรไมด์ไอออน (Br
-) ที่มีอยู่ในน้ำ : เนื่องจาก Br- ในน้ำสามารถถูกออกซิไดซ์และเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้ดีกว่าคลอรีนอิสระ จึงท้ำให้เกิดเป็นสารประกอบรูปแบบที่มีโบรมีนเป็นองค์ประกอบในปริมาณที่มากกว่า

องค์กรระหว่างประเทศด้านการวิจัยด้านมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer: IARC) ระบุว่า มีความเป็นไปได้ว่า สารไตรฮาโลมีเทนบางรูปแบบอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ โดยจัดให้
- คลอโรฟอร์ม เป็นสารในกลุ่ม 2B (สารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์)
- โบรโมไดคลอโรมีเทน เป็นสารในกลุ่ม 2B (สารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์)
- ไดโบรโมคลอโรมีเทน เป็นสารในกลุ่ม 3 (สารที่ยังไม่สามารถจำแนกการเกิดมะเร็งในมนุษย์)
- โบรโมฟอร์ม เป็นสารในกลุ่ม 3 (สารที่ยังไม่สามารถจำแนกการเกิดมะเร็งในมนุษย์)
ตามเอกสารคำแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Guidelines for Drinking Water Quality) ปี ค.ศ. 2011 กำหนดค่าแนะนำ (Guideline Value : GV) สำหรับสารไตรฮาโลมีเทนแต่ละรูปแบบ ดังนี้
- คลอโรฟอร์ม ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (หรือ 300 ไมโครกรัมต่อลิตร)
- โบรโมไดคลอโรมีเทน ไม่เกิน 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร (หรือ 60 ไมโครกรัมต่อลิตร)
- ไดโบรโมคลอโรมีเทน ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (หรือ 100 ไมโครกรัมต่อลิตร)
- โบรโมฟอร์ม ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (หรือ 100 ไมโครกรัมต่อลิตร)

 

จากการค้นคว้าข้อมูลการทดสอบนั้นก็คาดว่าน่าจะลองทำการทดสอบได้ ด้วยเทคนิด  HS-SPME-GC-MS (Head Space-Solid Phase Micro Extraction Gas Chromatograph- Mass Spectromtry ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ มีเครื่องมือนี้แล้ว เพียงแค่ต้องจัดซื้อสารมาตรฐาน THMs และลองดำเนินการทดสอบ และยังสามารถทดสอบหาปริมาณโดยมีใช้ GC-uECD ได้ด้วย

จากนอกนี้ยังมีงานวิจัยมากมายที่พยายามหาวิธีการลดปริมาณสาร THMs ในน้ำ ซึ่งแน่นอนเราจะป้องกันไม่ให้เกิดสารกลุ่มนี้ยากมากด้วยในน้ำเรามีสารกลุ่มอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่แล้วและเราจะมีการเติมสารกลุ่มคลอไรด์ในการฆ่าเชื้อ  ซึ่งในน้ำประปาบ้านเราน่าเป็นเป็นห่วงนะ เพราะมีไนเตรตสูงด้วยมีการทิ้งขยะ อินทรีย์วัตถุมากมาย รู้ยังนี้ต้องช่วยกันดูแลแหล่งน้ำกันะค่ะ สำรับการลดปริมาณTHMs นั้นการเติมสาร PAC (Polyaluminium Chlroride) และสารพอลิเมอร์ เพื่อให้สารอินทรีย์ต่าง ๆ ตกตะกอน และเติมผงถ่านเพื่อช่วยดูดซับก็พบว่าสาร THMs ลดลง หรือการปรับค่ากรดด่างให้เหมาะสมและเติมสารให้ตกตะกอนก็ทำให้ THMs ลดลงได้ ซึ่งเราต้องพยายามคิดค้นวิธีการกำจัดสารกลุ่มนี้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริง

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2560 17:51 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2560 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.97.53
Message:  
Load Editor
   
Cancel or