นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 6965
ความเห็น: 0

ความดันไอ

เรื่องของสมบัติของของเหลว เป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4 ถ้าจำไม่ผิด แต่พอแก่ตัวก็อาจจะลืมได้ เลยต้องค้นหาข้อมูล

ปัจจุบันนี้ต้องยอบรับเลยว่า ไม่ว่าเราจะไม่เข้าใจเรื่องอะไร เพียงแค่ค้นหาจากพี่ goo ก็สามารถช่วยหาคำตอบให้เราได้เสมอ วันก่อนในที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจาณาสารเคมีที่มีผลกระทบกับผู้ที่ต้องสัมผัสหรือใช้งาน สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเราต้องทราบถึงข้อมูลความเป็นอันตรายของสารนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันในการใช้งานสารนั้นได้อย่างเหมาะสม

 

สำหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางเคมี ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ และคณะเภสัชศาสตร์เป็นสองหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่นำร่องขอการรับรองในมาตรฐานนี้ จากการพยายามปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี

 

สำหรับโครงการนำร่องนี้ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เลือกห้องปฏิบัติการทดสอบด้วยเครื่องโครมาโตรกาฟ ซึ่งมีทั้งเครื่อง GC, HPLC, LC-MS เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำงานที่ใช้สารเคมีกลุ่มของเหลว เช่นตัวทำละลาย จากสมบัติของเหลวกลุ่มของเหลวระเหยง่ายมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือความดันไอ จึงเป็นเหตุให้ดำขำต้องไปค้นคว้าว่าความดันไอของสารมีผลกับการระเหยอย่างไรบ้าง ก็ได้ข้อมูลตามความต้องการเลยค่ะ เลยมาแชร์ต่อ

 

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างของเหลวต่างชนิดที่อุณหภูมิเดียวกัน  ของเหลวที่ระเหยง่ายจะมีความดันไอสูงกว่าของเหลวที่ระเหยยาก   ความดันไอของของเหลวต่าง ๆ  จะสัมพันธ์กับจุดเดือดของของเหลวนั้น ๆ  ในลักษณะของการแปรผกผัน  คือถ้าความดันไอสูงจุดเดือดจะต่ำ  เหตุผลคือขณะที่ของเหลวเดือดความดันไอของของเหลวจะเท่ากับความดันบรรยากาศที่กดลงบนผิวหน้าของเหลวในขณะนั้น  ฉะนั้นของเหลวที่ระเหยง่ายจึงมีจุดเดือดต่ำกว่าของเหลวที่ระเหยยาก  เพราะของเหลวที่ระเหยง่ายจะเป็นไอได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูง  โอกาสที่ความดันไอจะเท่ากับความดันบรรยากาศที่กดลงบนผิวหน้าจึงเกิดได้เร็วที่อุณหภูมิต่ำ  ต่างจากของเหลวที่ระเหยยากที่ต้องใช้ความร้อนสูงเพื่อให้เกิดการระเหย  จนมีไอมากพอที่จะทำให้มีความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศ  นอกจากนั้นแล้วของเหลวชนิดเดียวกันจะมีจุดเดือดเปลี่ยนแปลงได้เมื่อความดันบรรยากาศบนผิวหน้าของเหลวเปลี่ยนไป  เรียกจุดเดือดของของเหลวที่ความดัน 1.00 บรรยากาศว่าจุดเดือดปกติ  (normal boiling  point)  เช่น  จุดเดือดปกติของน้ำ คือ 100 oC   แต่ถ้าความดันเพิ่มขึ้นจุดเดือดก็จะเพิ่มขึ้นด้วย   ดังกราฟที่แสดงต่อไปนี้

                จากกราฟเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว  3  ชนิด  คือ  ไดเอทิลอีเทอร์  เอทานอลและน้ำ  ลำดับของจุดเดือดคือ  ไดเอทิลอีเทอร์ <  เอทานอล <  น้ำ   แต่ลำดับของความดันไอคือ  ไดเอทิลอีเทอร์ >  เอทานอล >  น้ำ  แสดงว่าสารที่มีความดันไดสูงจะมีจะเดือดต่ำ จุดเดือดที่แสดงในกราฟ  เป็นจุดเดือดที่ความดัน  760 torr  หรือ  1  atm  จึงเป็นจุดเดือดปกติของสารทั้ง  3  ชนิด ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1722

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2560 21:01 แก้ไข: 31 มีนาคม 2560 21:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.242.204
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ