นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1298
ความเห็น: 0

การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2

มีลูกค้าหลายคน สอบถามถึงการทดสอบหาปริมาณ NDS, NDF, ADS, ADF hemicellulose, cellulose ซึ่งเรามีเครื่องวิเคราะห์หา crude fiber ที่สามารถวิเคราะห์รายการที่กล่าวแล้วแต่ได้

ดำขำได้รับการสอบถามจากลูกค้าหลายราย ซึ่งจากการสืบค้น ก็สามารถให้บริการได้ด้วยเครื่องวิเคราะห์หา crude fiber แต่ตอนนี้เรากำลังจัดซื้อสารเคมีเพื่อที่จะให้สามารถทดสอบหาปริมาณ NDS,  NDF, ADS, ADF hemicellulose, cellulose และ lignin ได้

 

 

ซึ่งในการวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยโดยวิธี Proximate analysis มีจุดอ่อนบางประการ คือส่วนที่เป็นโครงสร้างของพืชเช่น เพคติน  เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน  บางส่วนอาจละลายมาอยู่ในส่วนของ NFE ทำให้ค่าที่ได้ไม่ถูกต้องนัก  นอกจากนี้การวิเคราะห์ดังกล่าว ยังไม่สามารถแยกองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชได้ จึงทำให้การวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยวิธี Proximate ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันนัก  แต่หันมานิยมใช้การวิเคราะห์โดย วิธี Detergent method  หรือที่เรียกว่าวิธีการวิเคราะห์แบบ Forage  fiber  analysis แทน  วิธีวิเคราะห์แบบนี้พัฒนาโดย  Goering และ Van Soest ดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สามารถแยกแยะปริมาณองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชได้


       วิธีการวิเคราะห์แบบ Detergent analysis แบ่งวัตถุแห้งของอาหารสัตว์ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (วรพงษ์ ,2535)

1. Cell content หรือ Neutral Detergent Soluble (NDS) คือ ส่วนที่อยู่ภายในเซลล์พืชทั้งหมด สามารถละลายได้ในสารละลาย detergent ที่เป็นกลาง ประกอบด้วย กรดอะมิโน  ไขมัน  แป้ง  น้ำตาล  เพคติน Soluble Protein, Non- protein Nitrogent วัตถุแห้งส่วนนี้สัตว์ทุกชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งหมด

2.  Cell wall constituents หรือ Neutral Detergent Fiber (NDF) คือส่วนประกอบของผนังเซลล์ ซึ่งไม่สามารถละลายในสารละลาย detergent ที่เป็นกลาง ประกอบด้วยพวกเยื่อใยทั้งหมด คือ เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส ลิกนิน คิวติน ซิลิกา  เคราติน  วัตถุแห้งส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์เคี้ยวเอื้องเท่านั้นเพราะในกระเพาะรูเมน ของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสได้

NDF แบ่งได้เป็น 2 พวกคือ

2.1 เยื่อใยพวก Acid Detergent Soluble (ADS)  เยื่อใยชนิดนี้คือ Hemicellulose  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ เป็นสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ละลายน้ำ สามารถละลายได้ดีในกรดอ่อน และด่างอ่อน พืชตระกูลหญ้าจะมี hemicellulose สูงกว่าพืชตระกูลถั่ว และจะพบ hemicellulose มากที่ส่วนใบของพืช พืชที่กำลังงอกจะใช้ hemicellulose ที่มีในเมล็ดเป็นอาหาร และในพืชอาหารสัตว์พบว่า hemicellulose จะอยู่ร่วมกับ ลิกนิน จึงทำให้การย่อยได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก ลิกนินเป็นตัวขัดขวางการย่อยได้ของ hemicellulose ซึ่งทำให้ย่อยได้ไม่หมด

2.2 เยื่อใยพวก Acid Detergent Fiber (ADF) ประกอบด้วย

-  Cellulose คือเยื่อใยที่จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตพวกที่ไม่ละลายน้ำ น้ำย่อยของสัตว์ทุกชนิดไม่สามารถย่อย เซลลูโลสได้ แต่จุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง และลำไส้ส่วน Caecum ของม้า และกระต่าย สามารถย่อย เซลลูโลสได้ ดั้งนั้นสัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า และกระต่าย จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่การย่อยได้ของ เซลลูโลส จะมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปริมาณ ลิกนิน

-  Lignin เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์พืช  ทำให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรง จะเป็นส่วนประกอบของเปลือก ซัง หรือส่วนที่เป็นเยื่อใยของราก ลำต้น และจะถูกสร้างจากส่วนโคนต้น ไปสู่ยอด เมื่อพืชมีอายุมากขึ้น ปริมาณลิกนิน จะเพิ่มมากขึ้นด้วย จากการที่ลิกนินเป็นสารที่ไม่มีสัตว์ชนิดใดใช้ประโยชน์ได้เลย ในขณะเดียวกับการที่ลิกนิน อยู่ร่วมกับเซลลูโลส และhemicellulose ทำให้การย่อยได้ของ เซลลูโลส และ hemicellulose ลดลงด้วย ดังนั้นปริมาณลิกนิน เซลลูโลส และ hemicellulose มีความสำคัญต่อการประเมินคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ ที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า และกระต่าย

-  Cutin เป็นสารที่เคลือบผิวด้านนอกของผนังเซลล์ของพืช ส่วนใหญ่จะพบบนผิวของเมล็ด มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง Cutin ย่อยไม่ได้ และถ้ามีมากอาจจะลดการย่อยได้ของ เซลลูโลส และ hemicellulose

-  Acid Insoluble Ash (AIA)  คือส่วนของเถ้าที่ไม่ละลายในกรด จัดเป็นสารประกอบอนินทรีย์ ประกอบด้วย Silica ซึ่งส่วนใหญ่ร่างกายสัตว์ ไม่สามารถจะย่อย หรือดูดซึมได้ และยังทำให้การย่อยได้ของอาหารลดลง

 

จากการวิเคราะห์โดยวิธีนี้จะทำให้ทราบปริมาณสารที่อยู่ภายในเซลล์ซึ่งเป็นโภชนะที่ย่อยได้ง่าย และองค์ประกอบของผนังเซลล์ส่วนต่าง ๆ คือ cellulose, hemicellulose และ lignin ทำให้สามารถประเมินคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารหยาบได้แม่นยำยิ่งขึ้น

                       %Hemicellulose   = %NDF - %ADF

                    %Cellulose             = %ADF - %ADL

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2560 14:09 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2560 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ