นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1953
ความเห็น: 0

การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์หรือ Charcoal ที่หลายคคนรู้จักนั้นมีการตรวจสอบคุณภาพหลายรายการซึ่งการทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ก็เป็นรายการหนึ่งที่ต้องทดสอบ

ดำขำได้รับการสอบถามถึงการทดสอบคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์หลายรายแล้ว มีทั้งนักศึกษาและภาคเอกชน ซึ่งก็นับว่ามีความต้องการทดสอบหลายรายอยู่เหมือนกัน  จึงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะพยายามพัฒนาการทดสอบให้ครอบคลุม ล่าสุดมีบริษัทเตาเผาขยะจากจังหวัดภูเก็ตสนใจทดสอบคุณภาพของถ่านกัมมันต์ โดยน่าจะต้องการนำขยะที่เผาเป็นถ่านมาเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่งเขาได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า    โดยกำหนดการทดสอบคุณภาพของถ่านกัมมันต์หลายรายการด้วยกัน   ซึ่งมากกว่ารายการทดสอบที่กำหนดตาม มอก. 900-2547

 

ตามมอก. 900-2547 มีการกำหนดรายการทดสอบคุณภาพของถ่านกัมมันต์ได้แก่ การทดสอบความชื้น การทดสอบความหนาแน่น การทดสอบความแข็ง และการทดสอบค่าไอโอดีน ซึ่งค่าที่กำหนดขึ้นอยู่กับชนิดของถ่านกัมมันต์ว่าเปฺ็นชนิดผงชนิดเม็ด หรือชนิดแท่ง

 

แต่ในการกำหนดของผู้ซื้อได้กำหนดรายการทดสอบเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าความบริสุทธิ์ของถ่านกัมมันต์ ปริมาณเถ้า และพื้นที่ผิว ซึ่งปัจจุบันศูนย์เครื่องมือ ฯ สามารถให้บริการทดสอบความบริสุทธิ์ได้โดยการทดสอบหาปริมาณคาร์บอนโดยใช้เครื่อง CHNS/O Analyzer  ส่วนการวัดพื้นที่ผิวนั้นกำลังรอเครื่องมาติดตั้งซึ่งเป็นเครื่องวัดพื้นที่ผิวและรูพรุน (BET)

 

อย่างไรก็ตามจากการค้นข้อมูลการทดสอบก็คิดว่าการทดสอบหาค่าไอโอดีนก็สามารถพัฒนาการให้บริการได้ ซึ่งการวิเคราะห์หาค่าการดูดซับไอโอดีน (Iodine Number) โดยวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AST M D4607-94 ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้

1 อบถ่านที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่งโมง แล้วปล่อยทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น
2 ชั่ง และบันทึกน้ำหนักถ่านกัมมันต์ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีฝาปิด
3 เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก10.0 มิลลิลิตร แกว่งขวดเบา ๆ เพื่อให้ผงถ่านชุ่มด้วยสารละลายจากนั้นต้มให้เดือด 30 วินาที เพื่อกำจัดเถ้าและซัลเฟอร์
4 เติมสารละลายไอโอดีน ความเข้มข้น 0.10 นอร์มอล ปริมาตร 100.0 มิลลิลิตร ปิดฝาและเขย่าแรง ๆ 30 วินาที
5 กรองแยกถ่านกัมมันต์จากสารละลายด้วยกระดาษกรอง โดยทิ้งสารละลายในช่วงแรก จนกระทั่งกระดาษกรองอิ่มตัวด้วยสารละลาย จึงรองรับสิ่งกรองด้วยขวดรูปชมพู่ ขนาด 125 มิลลิลิตร

6 ปิเปตสารละลาย 50.0 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
7 ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.10 นอร์มอล จนกระทั่งได้สารละลาย
สีเหลือง
8 เติมน้ำแป้ง 2-3 หยด จนได้สารละลายสีน้ำเงิน
9 ไทเทรตต่อจนได้สารละลายใสไม่มีสีบันทึกปริมาตรโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้
10 คำนวณการดูดซับไอโอดีน โดย
             

            X/M (mg/g) = {A-(DFxBxS)}/M
            

         เมื่อ A = 12693N2
               B = 126.93N1
             DF = ค่าแฟคเตอร์การเจือจาง (dilution factor)
                  = ปริมาตรไอโอดีนเริ่มต้น –ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริก
                                        ปริมาตรไอโอดีนที่เหลือ
            

           S = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (มิลลิลิตร)
           M = น้ำหนักถ่าน (กรัม)
          N1 = ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอร์มอล)
          N2 = ความเข้มข้นของสารละลายไอโอดีน (นอร์มอล)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มกราคม 2560 21:24 แก้ไข: 20 มกราคม 2560 21:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ