นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1046
comment: 0

การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544

เกลือบริโภคมี 3 ชนิดได้แก่ชนิด ชนิดผง ชนิดป่น และชนิดเม็ด ซึ่งค่าที่ยอบรับได้ในการทดสอบก็แตกต่างกันในบางรายการทดสอบ

ดำขำได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์เลย แต่มีงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติของเกลือบริโภค ซึ่งทำให้ดำขำได้มีข้อมูลมากขึ้น หลังจากได้ค้นเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของเกลือบริโภค (มอก. 2085-2544)

 

จากมาตรฐาน มอก.2085-2544 เกลือบริโภคนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่บังคับต้องตรวจสอบแต่หากต้องการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบ 5 รายการด้วยกันคือ

1. ความชื้น

2. สารที่ไม่ละลายน้ำ

3. NaCl (โซเดียมคลอไรด์)

4. สารประกอบไอโอดีน (คิดเป็นไอโอดีน)

5 สารปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม ทองแดง และปรอท

 

จากคำถามของอาจารย์คือ ได้รับผลการทดสอบแล้วเนื่องจากไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ก็ไม่เข้าใจการรายงานผลการทดสอบ จึงโทรศัพท์มาปรึกษาเพื่อความมั่นใจ ซึ่งตัวอย่างเกลือของอาจารย์ที่ส่งตรวจนั้นผ่านหมด เพียงแค่อาจจะไม่มั่นใจในการแปลผลจากค่าที่ได้เท่านั้นเอง ดำขำเข้าใจดีเพราะหากไม่ได้มีความรู้ในเรื่องใดเราถามคนที่เขามีความรู้มากกว่าก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

ค่ากำหนดของการทดสอบแต่ละรายการนั้นแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือ ซึ่งกำหนดไว้ 3 ชนิด คือเกลือชนิดผง เกลือชนิดป่น และเกลือชนิดเม็ด

1. ความชื้น (% โดยน้ำหนัก) กำหนดให้มีได้ไม่เกิน 4.0, 6.0 และ 7.0 ตามลำดับ

2. สารที่ไม่ละลายน้ำ (% โดยน้ำหนักของตัวอย่างแห้ง) กำหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.1, 0.3 และ 0.5 ตามลำดับ

3. NaCl (โซเดียมคลอไรด์) (% โดยน้ำหนักของตัวอย่างแห้ง) กำหนดให้มีไม่น้อยกว่า 96.0, 94.0 และ 93.0 ตามลำดับ

4. สารประกอบไอโอดีน (คิดเป็นไอโอดีน) (มิลิกรัมต่อกิโลกรัม) ให้มีค่า 30 และทดสอบเฉพาะเกลือเสริมไอโอดีนและคืดค่าไอโอดีนของน้ำหนักตัวอย่างแห้ง

5 สารปนเปื้อนโลหะหนัก (มิลิกรัมต่อกิโลกรัม) ได้แก่ ตะกั่ว (ไม่เกิน 2.0) สารหนู (ไม่เกิน 0.5)  แคดเมียม (ไม่เกิน 0.5) ทองแดง (ไม่เกิน 2.0) และปรอท (ไม่เกิน 0.1)

 

ซึ่งรายการทดสอบคุณภาพของเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 นั้น ศูนย์เครื่องมือ ฯ สามารถให้บริการได้หมด หากสนใจต้องการทดสอบสามารถติดต่อได้ที่ 074-286904-7 หรืออีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 December 2016 05:52 Modified: 21 December 2016 05:56 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.97.53
Message:  
Load Editor
   
Cancel or