นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1706
ความเห็น: 0

การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ

เรื่องของโภชนาการของอาหารนับเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์เครื่องมือฯ พยายามจะเปิดบริการให้ครอบคุลุมทุกรายการทดสอบ

สำหรับบบันทึกทึกนี้ ดำขำจะพูดถึงการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าตัวเองจบมาทาง natural products แต่ไม่ค่อยถนัดทางด้านโภชนาการเลย แต่ด้วยความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมีความต้องการทดสอบทางโภชนาการของอาหารและวัตถุดิบ ทำให้ดำขำเองก็ต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติ่ม ซึ่งก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันศูนย์เครื่องมือฯ เองพยายามจัดซื้อเครื่องมือและพยายามหาวิธีเพื่อเปิดให้บริการทดสอบทางโภชนาการให้มากขึ้น ซึ่งการขยายตลาดของศูนย์เครื่องมือนี้ ตอบโจทย์ของนโยบาย Thailand 4.0 แน่นอน ซึ่งเกี่ยวกับทางด้านอาหาร

 

การประเมินคุณค่าทางโภชนาการมีหลายแบบ ได้แก่

1. การประเมินส่วนประกอบทางเคมีซึ่งแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์โดยประมาณ (proximate analysis) และการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะ (specific analysis)

2. การประเมินโดยการทดสอบทางชีวภาพ ได้แก่การประเมินโดย Feeding trial, หรือ Growth trial, การประเมินโดยการทดสอบการย่อยได้, การประเมินโดยวัดค่าพลังงานในอาหาร และการวัดและการประเมินคุณค่าของโปรตีน

3. การประเมินโดยลักษณะทางกายภาพ แบ่งออกเป็นการประเมินด้วยตาเปล่า การประเมินความน่ากิน การทดสอบการปลอมปนด้วยกล้องจุลทรรศน์และทางเคมี

4. การประเมินโดยเปรียบเทียบราคาโภชนะ

 

การวิเคราะห์โดยประมาณ (proximate analysis) แบ่งออกเป็นการทดสอบดังนี้

- การทดสอบหาปริมาณน้ำ

- การทดสอบหาปริมาณโปรตีนหยาบหรือโปรตีนรวม

- การทดสอบหาปริมาณไขมันรวมหรือสิ่งที่สกัดได้ในไขมัน (Crude fat หรือ ether extract)

- การทดอสอบหาปริมาณเยื่อใย (Crude fiber)

- การทดสอบหาปริมาณสารไร้ไนโตรเจนที่ละลายได้ในน้ำ (Nitrogen free extract)

- การทดสอบหาปริมาณเถ้าถ่านหรือแร่ธาตุ

การวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะ (specific analysis)

- การวทดสอบหาค่าพลังงานโดยเครื่อง Bomb Carolimeter

- การทดสอบหาปริมาณกรดอะมิโนโดยใช้เครื่อง Amino acid analyzer

- การทดสอบหาปริมาณสารประกอบโดยใช้เครื่อง spectrometer

- การทดสอบหาปริมาณของแร่ธาตุโดยใช้เครื่อง ICP-OES

- การทดสอบหาปริมาณสารประกอบโดยใช้เครื่อง Chromatography ได้แก่ เครื่อง paper Chromatography, Thin layer Chromatography, Gas Chromatography และ  High Performance Liquid Chromatography

- การทดสอบหาส่วนประกอบของอาหารโดยใช้รังสีอินฟราเรด

 

 

จากรูปแแบบการประเมินคุณค่าทางโภชนาการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ศูนย์เครื่องมือมีการตรวจสอบการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี, และการประเมินโดยลักษณะทางกายภาพ การประเมินด้วยตาเปล่า การทดสอบการปลอมปนด้วยกล้องจุลทรรศน์และทางเคมี และพยายามจัดซื้อเครื่องมือให้สามารถทดสอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนหยาบ เดิมเรามีการวิเคราะห์โปรตีนแบบรวมแล้ว การวิเคราะห์เยื่อใย เป็นต้น หากสนใจทดสอบทางด้านโภชนาการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 074-286904-7 หรืออีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 August 2016 16:01 Modified: 07 August 2016 16:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Zenki.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ