นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1061
comment: 0

กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว

น้ำมันแต่ละชนิดจะมีปริมาณกรดไขมันแตกต่างกัน ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการกำหนดปริมาณของกรดไขมันแตกต่างกันด้วย

จากการให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มของศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งเราสามารถให้บริการทดสอบได้ครอบคลุมเกือบทุกรายการทดสอบ ยกเว้นการทดสอบหาปริมาณน้ำมันแร่ ซึ่งในรายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้กำหนดปริมาณและชนิดของกรดไขมันไว้อย่างชัดเจน

 

นอกจากนี้แล้วศูนย์เครื่องมือ ฯ ก็ได้มีการให้บริการเพิ่มในการทดสอบน้ำมันมะพร้าว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน ซึ่งการตรวจสอบน้ำมันมะพร้าวมีการกำหนดรายการทดสอบคุณภาพของน้ำมันเหมือนกันกับการทดสอบน้ำมันปาล์มดิบ ยกเว้นเพียงแตในส่วนของกรดไขมันนั้นจะมีการกำหนดค่าปริมาณที่แตกต่างกันรวมทั้งชนิดของกรดไขมันด้วย

 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดชนิดกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าวอยู่ 9 ชนิด ดังตาราง ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ สามารถรายงานได้เพียงแค่ 8 ชนิด ซึ่งกรดไขมันที่เราไม่มีสารมาตรฐานนั้นคือ กรดคาโปรอิค (C 6:0) มีค่าได้ไม่เกิน 1.2 %  ตอนนี้ดำขำขอช่วยน้องแป้นช่วยกันการจัดซื้อสารมาตรฐานให้ครบทุกชนิดของกรดไขมันเพิ่มเติ่มเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างครบถ้วน

ชนิดกรดไขมัน

หน่วย

 วิธีการทดสอบ

เกณฑ์

กรดคาปรีลิค

%

Gas Chromatograph

3.4-15

กรดคาปริค

%

Gas Chromatograph

3.2-15

กรดลอริค

%

Gas Chromatograph

41-56

กรดไมริสติค

%

Gas Chromatograph

13-23

กรดปาร์มมิติค

%

Gas Chromatograph

4.2-12

กรดสเตียริค

%

Gas Chromatograph

1.0-4.7

กรดโอลีอิค

%

Gas Chromatograph

3.4-12

กรดไลโนลีอิค

%

Gas Chromatograph

0.9-3.7

 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าในน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดลอริคสูงที่สุด ซึ่งต่างจากน้ำมันปาล์มที่มีกรดปาล์มมิติคสูงที่สุด และในน้ำมันปาล์มจะไม่มีกรดกรดคาโปรอิค คาปรีอิค และคาปริคแต่จะมีกรดกรดปาล์มมิโตลีอิค 

กรดไลโนลีนิค และกรดอราซิดิคแทน ซึ่งจากการที่น้ำมันมีชนิดกรดไขมันที่ต่างกันและมีสัดส่วนที่ต่างกันทำให้น้ำมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกั

 

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 May 2016 22:57 Modified: 18 May 2016 22:59 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or