นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1035
ความเห็น: 0

ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

เรื่องของขวดมมนี้สำคัญไม่น้อย ซึ่งผู้ปกครองต้องเลือกขวดนมและภาชนะบรรจุนมให้เหมาะสมและปลอดภัยกับลูกของเรา

เรื่องของขวดนมและภาชนะสำหรับบรรจุนมนั้น หลายคนคงได้รับข้อมูลมาแล้ว เพราะเป็นข่าวค่อนข้างดังมาก่อนหน้านี้ ดำขำเอาเรื่องนี้มาแชร์ เพราะอยากให้ทุกคนพยายามตะหนักเรื่องภัยร้ายที่แฝงไว้ในภาชนะนี้ เพราะลูกของใคร ใครก็รักแน่นอน

 

เรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติกนับวันจะมีมากขึ้น ซึ่งในการผลิตพลาสติกแต่ละชนิดนั้นมีกระบวนการที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งแน่นอนความสำคัญของกฏระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็ต้องกำหนดมาให้เพื่อป้องกันผู้บริโภค เนื่องจากการนำบรรจุภัณฑ์ไปใช้สัมผัสอาหารหรือบรรจุอาหารทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ไปยังอาหารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้

 

 ประเทศต่าง ๆ จึงมีการออกกฏระเบียบเกี่ยวกัความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันไปโดยเฉพาะคู่ค้าของไทยนั้น เช่น ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ให้ความสำคัญกับการอกมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี โดยออกกฏระเบียบและข้อบังคับใหม่ ๆ ต่อสินค้านำเข้า นอกจากนี้แล้วยังมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยและสุ่มตรวจสินค้าที่นำเข้ามาตรวจอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนจากวัสดุสัมผัสอาหารจะนำมาประเมินความเป็นพิษและออกกฏระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลความเป็นพิษของสารที่ปนเปื้อนอยู่ในภาชนะบรรจุอาหารอยู่ตลอด ซึ่งนับเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมาก ๆ

 

สำหรับขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กนั้น จากข้อมูลงานวิจัยและการประเมินความปอดภัยของสารบิสฟีนอล เอ ของ EFSA (European Food Safety Authority) พบว่าสารดังกล่าวที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในดารผลิตขวดนมชนิดพอลิคาร์บอเนตนั้น เป็นสารอันตราย และมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของทารกและเด็กเล็ก หากได้รับสารดังกล่าวในปริมาณมาก เนื่องจากเมื่อทารกและเด็กเล็กได้รับสารบิสฟีนอล เอ เข้าสู่ร่างกายจะสามารถขับออกได้น้อยและช้ากว่าผู้ใหญ่ จึงทำให้ไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมน ประเทศต่าง ๆ จึงได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมสารบิสฟีนอล เอ ที่ใช้ในการผลิตขวดนมและผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดพอลิคาร์บอเนตหรือห้ามใช้ขวดนมดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศที่มีการห้ามผลิต การใช้หรือจำหน่ายขวดนมที่มีสารบิสฟีนอล เอ แล้วได้แก่ แคนนาดา ยุโรป จีน มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และบางรัฐของอเมริกา 

 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่อยู่ในรายชื่อที่เลิกใช้สารดังกล่าวในการผลิตขวดนม เราในฐานะผู้บริโภคต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดนมต้องระบุว่าไม่มีสารบิสฟีนอล เอ เพื่อลูกน้อยของเราจะได้ปลอดภัยค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มีนาคม 2559 21:51 แก้ไข: 26 มีนาคม 2559 21:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ