นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1163
ความเห็น: 0

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ในการดำเนินการของห้องปฏิบัติการทางเคมีนั้น มีมาตรฐาน มอก. ควบคุมแล้ว ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อมิถุนายน 2558

เรื่องของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการดำเนินการไปแล้วในการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทางเคมีนั้นมีมาตรฐาน ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

ดำขำในฐานะตัวแทนจากศูนย์เครื่องมือ ฯ และหัวหน้าทีม SHE (Safety Health Environment) ก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมน้อยมาก หากเทียบกับหน่วยงานที่ต้องดูแลระบบของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี อย่างไรก็ตามก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อยกระดับของปฏิบัติการของเราให้ได้มาตรฐานตาม มอก. ซึ่งก็ได้มีการประชุมห่รือในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการระดับมหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยงานหรือคณะส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการอย่างน้อย 2 คนถ้าเป็นคณะก็ให้มีตำแหน่งอาจารย์ 1 คน และนักวิทย์อีก 1 คน สำหรับศูนย์เครื่องมือ ฯ นั้นก็ให้ส่งตัวแทนอย่างน้อย 1 คนก็ได้ แต่ดำขำเห็นว่าหัวหน้าทีม SHE นั้นมีบทบาทสำคัญมากในการผลักดันให้เกิดการจัดการระบบห้องปฏิบัติการที่ดี จึงเสนอไป 2 คนเช่นกัน

สำหรับในหน่วยงานหรือคณะก็ต้องไปดำเนินการจัดตั้งกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ด้วย เพื่อดำเนินให้ห้องปฏิบัติการของเรานั้นเข้าสู่มาตรฐาน หลังจากตั้งกรรมการระดับมหาวิทยาลัยแล้วจะมีการนัดประชุมอีกครั้ง

ในการจัดการห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มจากการให้ความรู้ จึงต้องมีอบรม คนปฏบัติงานจะต้องมีความเอาใจใส่ ต้องเปลี่ยนตัวเอง และจำเป็นอย่างอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายกำกับในระดับมหาวิทยาลัย

 

ปัจจุบันนี้ทางผู้สนับสนุนทุนวิจัย (วช.) กำหนดให้ผู้ขอทุนจะต้องทำแบบตรวจสอบตัวเองของ ESPEeL (Enhancement of Safey Practice of Research Laboratory in Thailand) เพื่อขอการสนับสนุนด้วย โดยมหวิทยาลัยของเราก็ได้ดำเนินการไปแล้วบางห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมาจากห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าทั้งหมด 10 มหาวิทยาลัย ที่มีนโยบายเป็มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 

ศูนย์เครื่องมือ ฯ เองเป็นหน่วยงานงานที่ให้บริการทดสอบตัวอย่างทางเคมีให้กับงานวิจัยต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานเพื่อสามารถสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ธันวาคม 2558 05:44 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2558 05:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 เยลลี่อัดเม็ด!!.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ