นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 3558
ความเห็น: 1

การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง

ตัวบ่งช้ว่าน้ำยางจะคงสภาพอยู่ได้นั้น เราต้องทดสอบโดยใช้เครื่อง MST (Mechanical Stability Test)

หลังจากที่ศูนย์เครื่องมือ ฯ เปิดงานใหม่ทดสอบทางด้านยาง และเราได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถเปิดให้บริการทางด้านยาง ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งโรงงานทั่วประเทศ ทำให้ดำขำได้รับโจทย์เพื่อทดสอบเกี่ยวกับเรื่องยางมากยิ่งขึ้น

 

วันนี้จะมาคุยเรื่องการทดสอบหาความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง ซึ่งมีลูกค้าเอกชนต้องการทดสอบ จากการสืบค้นดำขำก็พบว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถทดสอบหาค่า MST ในน้ำยางได้ ซึ่งราคาทดสอบตัวอย่างละ 400 บาท และเครื่องนี้ดำขำก็ลองสอบถามว่าราคาเท่าไรก็อยู่ประมาณ สองแสนกว่าบาท ผู้ขายมีอยู่ในหาดใหญ่ 

 

ความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง หมายถึง ความเสถียรของน้ำยางต่ออิทธิพลทางกล เช่น การกวน การปั๊ม การเคลื่อนย้าย หรือการกระทำทางกลโดยวิธีอื่นๆ สามารถทำได้โดยวัดระยะเวลาที่เริ่มปั่นกวนน้ำยางจนกระทั่งสังเกตเห็นน้ำยาง เริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ ในหน่วยของวินาที ค่า MST สูงจะบ่งชี้ว่า น้ำยางมีความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลได้สูง แต่ถ้าค่า MST ต่ำแสดงว่าน้ำยางนั้นจะสูญเสียความเสถียร สามารถจะจับเป็นเม็ดได้ง่าย เมื่อน้ำยางถูกกระทบกับอิทธิพลทางกล

 

กระบวนการการผลิตน้ำยางข้นจากน้ำยางสดโดยเทคนิคการปั่นเหวี่ยงหรือเซนตริฟิวจ์ ต้องมีการกำจัดโลหะแมกนีเซียม (Mg) ออกจากน้ำยางโดยการตกตะกอนด้วย สารไดไฮโดรเจนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Dihydrogen ammonium phosphate, DAP) ซึ่งปริมาณ Mg นี้จะส่งผลต่อค่าความเสถียรเชิงกล (Mechanical stability time, MST) ของน้ำยาง ถ้าปริมาณ Mg สูง จะทำให้ค่า MST ลดลง ยางจะเสียความเสถียรและจับตัวเป็นก้อน (coagulation) ได้ง่าย การกำจัดปริมาณ Mg จะทำให้น้ำยางยังคงเสถียรอยู่ในสภาพของ คอลลอยด์

 

ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ของคุณลักษณะน้ำยางข้นที่จะนำไปขึ้นรูปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะถุงมือแพทย์  ถุงยางอนามัย  เส้นด้ายยืด และลูกโป่ง  คือ การเกิดฟองของน้ำยางอันเนื่องมาจากปริมาณสบู่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  และผู้ผลิตน้ำยางข้นเติมลงไปเพื่อเร่งสมบัติความเสถียรเชิงกล (MST; Mechanical Stability Time คือ ความทนต่อน้ำยางเสียสภาพ  และจับตัวอันเนื่องจากการกระทบ-กระแทก-เหวี่ยงน้ำยาง) ซึ่งความเสถียรเชิงกลนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งชี้คุณภาพมาตรฐานน้ำยางข้น  ในการปฏิบัติโดยทั่วไปผู้ผลิตน้ำยางข้นจะเติมสบู่ในรูปของแอมโมเนียมลอเรต (Ammonium Laurate) เพื่อเร่งความเสถียรเชิงกล (MST) ให้ได้ตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ  อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ใช้น้ำยางข้น ค่าความเสถียร  (MST) ของน้ำยางมีความสำคัญต่อกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการขึ้นรูปโดยเทคนิคการจุ่มพิมพ์ เช่น การผลิตถุงยางอนามัย  ถุงมือแพทย์ ลูกโป่ง การขึ้นรูปเส้นด้ายยางยืด เป็นต้น ทั้งนี้เพราะหากปริมาณแอมโมเนียมลอเรตมากเกินไปอาจจะส่งผลให้น้ำยางเสถียรมากเกินไป  และความตึงผิวของน้ำยางลดลงมาก  จนเกิดปัญหาเกิดฟองอากาศได้ง่าย และน้ำยางไม่ติดพิมพ์ ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการรั่ว และยางไม่สุก (Undercure) กับผลิตภัณฑ์จุ่มพิมพ์ หรือเกิดความยุ่งยาก และหากต้องการทราบปริมาณแอมโมเนียมลอเรตก็จะต้องใช้เวลานานเป็นวันในการตรวจสอบ (อ้างอิงที่มาบทความาจากส​กว.)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2558 13:50 แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2561 20:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Wilairat Cheewasedtham [IP: 184.22.46.140]
20 พฤษภาคม 2561 22:29
#108133

ปัจจุบันมีวิธีตรวจสอบสบู่อย่างรวดเร็วและวิธีผ่านการ validate นะคะ ผู้สนใจติดต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ คุณสิทานนท์ อมตเวทย์ sitanon.a@psu.ac.th

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ