นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1803
ความเห็น: 0

มาตรฐานของยาง STR

ยาง STR มีหลายเกรด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของรายการทดสอบและวัตถุดิบที่ใช้

จากบันทึกที่ผ่านมา ดำขำได้เขียนถึงการทดสอบยาง STR ซึ่งดำขำมีความอยากรู้ว่าเขาแบ่งเกรดของยางแท่งอย่างไรบ้าง จึงได้สืบค้นต่อจากความรู้ที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาเกษตรได้ post ไว้ทำให้ดำขำเข้ามากขึ้น จึงอยากจะมาแชร์ต่อเพื่อให้ได้ทราบกันว่า เรามีการแบ่งเกรดยางแท่งของไทยอยู่หลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีหลายเกรด ทั้งนี้การจัดเกรดนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าของผลการทดสอบของรายการที่ได้กล่าวไปแล้ว

ยางแท่ง (Block rubber) หรือ มาตรฐานยางแท่ง ที่เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR)

ยางแท่ง (Block rubber) หรือ มาตรฐานยางแท่ง ที่เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) คือ ยางแท่ง STR ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิด เป็น น้ำยางสด และ ยางแห้ง ซึ่งวัตถุดิบยางที่มีคุณภาพดี จะผลิตได้ ยางแท่ง ที่มีเกรดสูง และสมบัติทางกายภาพที่ดี โดยเฉพาะค่า Po, PRI และ ค่าความหนืด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการ และเป็นตัวกำหนดในการซื้อขาย

ยางแท่ง STR ที่ผลิตจาก น้ำยางสด

ยางแท่งที่ผลิตจาก น้ำยางสด จะเป็นยางแท่งที่มีสมบัติทางกายภาพสูง มีความสะอาด ความยืดหยุ่นและความหนืดสูง จึงมักนำไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น ล้อยางเครื่องบิน ล้อยางรถยนต์ ล้อยางเรเดียลทุกชนิด อีกทั้งยางแท่งที่ผลิตจากน้ำยางสด ยังมีสีใสสวย เหมาะสำหรับ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีสีสันต่างๆ เช่น ยางรัดของ ยางรัดผม และอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ รวมทั้ง เป็นส่วนประกอบของปากกา แปรงสีฟัน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

น้ำยางสด ที่นำมาผลิตยางแท่ง จะต้องมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เป็นอย่างดี ซึ่ง ยางแท่งที่ผลิตจากน้ำยางสด มี 4 เกรด ซึ่งมีสมบัติทางกายภาพ ที่โดดเด่น คือ ปริมาณสิ่งสกปรกต่ำ ความอ่อนตัวเริ่มแรก (หรือ ที่เรียกว่า ค่า Po ; Initial Plasticity) สูง, ค่าดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity Retention Index, PRI) สูง แต่จะแตกต่างกัน ในเรื่องปริมาณสิ่งสกปรกและค่าสี (ค่าสีจะระบุเฉพาะยางแท่งSTR XL และ STR 5Lเท่านั้น)

ยางแท่ง STR ที่ผลิตจาก น้ำยางสด มี 4 เกรด คือ

 1. ยางแท่ง STR XL
  ยางแท่ง STR XL จะจำกัดปริมาณสิ่งสกปรก ไม่เกิน 0.02% และ มีค่าสี ไม่เกิน 4 หน่วยโลวิบอนด์
 2. ยางแท่ง STR 5L
  ยางแท่ง STR 5L จะจำกัดปริมาณสิ่งสกปรก ไม่เกิน 0.04% และ มีค่าสี ไม่เกิน 6 หน่วยโลวิบอนด์
 3. ยางแท่ง STR 5
  ยางแท่ง STR 5 จะจำกัดปริมาณสิ่งสกปรก ไม่เกิน 0.04% (ไม่จำกัดค่าสี จึงสามารถนำไปใช้กับ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ไม่เน้นสีสันมากนัก)
 4. ยางแท่ง STR 5CV
  ยางแท่ง STR 5CV จะจำกัดปริมาณสิ่งสกปรก ไม่เกิน 0.04% (ไม่จำกัดค่าสี จึงสามารถนำไปใช้กับ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ไม่เน้นสีสันมากนัก)

ยางแท่ง STR ที่ผลิตจาก ยางแห้ง

ยางแท่ง STR ที่ผลิตจาก ยางแห้ง หรือวัตถุดิบยาง ที่จับตัวกันแล้ว เช่น ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย ยางก้นถ้วย ยางแผ่นรมควัน และเศษยางชนิดต่างๆ จะมีคุณสมบัติทางกายภาพไม่สม่ำเสมอ และมักแปรปรวนตามความหลากหลายของวัตถุดิบ

ยางแท่ง ที่ผลิตจาก ยางแห้ง แบ่งออกเป็น 4 เกรด ซึ่งยางแท่งทุกชั้น จะระบุค่าปริมาณสิ่งสกปรก ความอ่อนตัวเริ่มแรก ดัชนีความอ่อนตัว ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย และปริมาณไนโตรเจน

ยางแท่ง ที่ผลิตจาก ยางแห้ง แบ่งออกเป็น 4 เกรด คือ

 1. ยางแท่ง STR 10
  ยางแท่ง STR 10 มีค่าปริมาณสิ่งสกปรกไม่เกิน 0.08% สำหรับค่า Po และ PRI ไม่เกิน 30 และ 50 ตามลำดับ ได้มาจากการนำยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบคุณภาพดี มาผลิต ทำให้สมบัติด้าน Po, PRI และปริมาณสิ่งสกปรกดีกว่า ยางแท่ง STR 20
 2. ยางแท่ง STR 10 CV
 3. ยางแท่ง STR 20
  ยางแท่ง STR 20 เป็นยางแท่งที่ได้จากการใช้วัตถุดิบที่เป็นเศษยางเป็นส่วนใหญ่ ผสมกับยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย หรือ ยางแผ่นรมควัน จะจำกัดค่าปริมาณสิ่งสกปรกไม่เกิน 0.16% สำหรับค่า Po และ PRI ไม่เกิน 30 และ 40 ตามลำดับ
 4. ยางแท่ง STR 20 CV


ยางแท่ง CV (Constant Viscosity) นับเป็นยางแท่งที่มีความหนืดคงที่ ด้วยการเติมสารควบคุมความหนืด ทำให้ยางแท่งมีความหนืดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เช่น ยางแท่ง CV60 ยางจะมีค่าความหนืดอยู่ที่ 55-67 หน่วย เป็นต้น ซึ่งการควบคุมความหนืดนี่เอง ที่จะช่วยลดพลังงานในขั้นตอนการบด ผสม ยาง กับสารเคมี ในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

การผลิตยางแท่ง

ในกระบวนการผลิตยางแท่ง ให้มีคุณภาพดี ได้สมบัติตรงตามชั้นนั้นๆ นอกจากจะเลือกใช้เครื่องจักรชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ตามตำแหน่งแล้ว การเลือกใช้ ชนิดของวัตถุดิบยาง ที่ใช้ในการผลิต เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการบ่มยาง การอบยาง การใช้สารเคมี น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ซึ่งการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี จะช่วยทำให้ได้สมบัติทางกายภาพที่มีความสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของยางที่ส่งมอบ ทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยางแท่งไทย เป็นยางที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด ทำให้ประเทศไทยยังคงรักษามาตรฐาน คุณภาพ และปริมาณการส่งออกมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาจนถึงทุกวันนี้

ที่มาจาก สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 November 2015 13:33 Modified: 12 November 2015 13:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ