นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1454
ความเห็น: 0

การบำบัดไนเตรทในน้ำ

ไนเตรทหากมีปริมาณสูงก็เป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภค

 
เราทราบกันดีว่าน้ำดื่มนั้นกำหนดปริมาณไนไตรทได้ไม่เกิน 4.0 ppm แล้วไนเตรทนั้นแหล่งที่มาจากแหล่งไหน เนื่องจาก คุณสมบัติการละลายน้ำได้ดีมากของไนเตรตไอออน การปนเปื้อนของไนเตรตในแหล่งน้ำจึงมาจากการชะละลาย (leaching) จากแหล่งปนเปื้อนต่าง ๆ   สาร ประกอบของไนโตรเจนสามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและแอมโมเนีย โดยแหล่งใหญ่สำหรับการปนเปื้อนของไนเตรตอินทรีย์มาจากของเสียขับถ่ายจากคน และสัตว์ ในขณะที่จากไนเตรตอนินทรีย์ มาจากโพแทสเซียมไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรต ซึ่งใช้ในปุ๋ยเคมีเกินกว่าร้อยละ ๘๐ และยังมาจากวัตถุระเบิดประมาณร้อยละ ๑๖ ชี้ให้เห็นว่าแหล่งการปนเปื้อนส่วนใหญ่ มาจากการชะจากแหล่งดินในการกสิกรรมที่ใช้ ปุ๋ยเคมีนั่นเอง และเนื่องจากดินสามารถการดูดซับไนเตรตไว้ได้น้อยมาก ไนเตรตจึงสามารถชะละลายในน้ำได้เป็นอย่างดี และละลายอยู่ในน้ำผิวดิน เพราะไนเตรตไม่สามารถกลายเป็นไอได้ ไนเตรตจึงคงตัวในน้ำจนกว่าจะมีการนำไปใช้ประโยชน์โดยพืชและสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย การสลายตัว (degradation) ของไนเตรตเกิดได้เร็วในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (anaerobic conditions)

 

น้ำดื่มที่มีปริมาณไนเตรตสูง หรือน้ำชงนมทารก ที่มีปริมาณไนเตรตสูงนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะความเป็นพิษของไนเตรต เนื่องจากไนเตรตทำให้
๑.เด็กทารกมี pH ในเลือดสูงขึ้นเร่งทำให้มีการเปลี่ยนรูปของไนเตรตเป็นไนไตรท์มากขึ้น
๒.ทารกมีปริมาณฮีโมโกลบินสูงจึงถูกออกซิไดซ์โดยไนไตรท์เป็นเมทีโมโกลบินได้มาก

๓.ทารก มีเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ลดระดับเมทีฮีโมโกลบินให้อยู่ในระดับปกติได้ แต่การทำงานของเอนไซม์ขาด ประสิทธิภาพ (Activity ต่ำ)

 

 

 

   จะเห็นได้ว่าน้ำที่มีไนเตรทสูงนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคไม่ว่าเป็นทารกเองหรือผู้ใหญ่ แล้วเราจะบำบัดให้มีค่าไนเตรทลดลงได้อย่างไร จากการสืบค้น ดำขำพบว่ามีการเติมสารปูนขาวลงไปเพื่อลดปริมาณสารไนเตรตลงได้ แต่ยังมีหลายวิธีที่สามารถลดไนเตรทได้ แต่ดำขำว่าวิธีนี้ง่ายสุด และต้องหมั่นทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำด้วย 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 16:46 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ