นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1062
ความเห็น: 0

การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง

เราสามารถแก้ป็ญหาน้ำกระด้างได้ด้วยตนเอง

ปัจจุบันนี้เรื่องของน้ำ เป็นเรื่องสำคัญ ด้วยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะหน่วยงาน อบต. ต่าง ๆ มีการส่งน้ำมาตรวจคุณภาพน้ำกันตลอด  โดยจะตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาการตรวจสอบก็พบว่ามีบางรายการที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานน้ำ ก็ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป

 

วันนี้มีหน่วยงานหนึ่ง ก็มีปัญหาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นน้ำบาดาล  จากข้อมูลที่ดำขำตรวจสอบกลุ่มน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลนั้น ก็พบว่ามีค่าความกระด้างที่สูงกว่าเกณฑ์กำหนด ซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ppm

 

แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร หากน้ำมีความกระด้างสูง  จากการค้นหาข้อมูลก็พบว่ามีหลายวิธีที่จะลดความกระด้างลงได้ ทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจสาเหตุของการเกิดความกระด้างก่อน


ความกระด้างชั่วคราว เกิดจาก เกลือแคลเซียมคาร์บอร์เนต  แคลเซียมไบคาร์บอเนต  แมกนีเซียมคาร์บอเนต  แมกนีเซียมไบคาร์บอเนต ละลายในน้ำ     ความกระด้างถาวร  เกิดจาก แคลเซียมซัลเฟต  แคลเซียมคลอไรด์  แมกนีเซียมซัลเฟต  แมกนีเซียมคลอไรด์

บำบัดความกระด้างชั่วคราวและถาวรด้วย ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)  โซดาแอส (โซเดียมคาร์บอเนต)  จะทำให้ตกตะกอนออกมา  การใช้สารส้มช่วยเร่งตกตะกอน  การต้มสำหรับแก้กระด้างชั่วคราว  ทำให้ไบคาร์บอเนต กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกจากน้ำ  แล้วเกิดตะกอน  แล้วกรอง

กรองกระด้างใช้ กรองเรซิน หรือกรองหินปูน ซึ่งล้างย้อนกลับด้วยเกลือแกง

 

ดังนั้นในการแก้ปัญหาเราต้องทำการตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะลดความกระด้างของน้ำได้ค่ะ

 

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 October 2015 12:21 Modified: 02 October 2015 12:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ