นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 846
ความเห็น: 0

PT กับการประกันคุณภาพ

ศูนย์เครื่องมือ ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการร่วมกิจกรรม PT

เมื่อพูดถึงการประกันคุณภาพของผลการทดสอบนั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการเรื่องการทดสอบ ซึ่งมีหลายวิธีการที่เราสามารถใช้เพื่อประกันคุณภาพ เช่น การทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT), การเทียบผลการทดสอบระหว่างมือหลังมือรอง, การเทียบผลระหว่าง Lab (Interlab) เป็นต้น ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ ก็ใช้ทุกวิธี แต่ที่เราทำประจำทุกปีนั้นก็คือการทดความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ


การทดสอบความขำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing; PT) เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏบัติการ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่าเทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงเหมาะสม และผลการทดสอบยังคงน่าเชื่อถือไว้ได้ เป็นการความไว้ใจสำหรับลูกค้า ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ของห้องปฏิบัติการ

 

ศูนย์เครื่องมือ ฯ ให้ความสำคัญมาก โดยมีการกำหนด (KPI) ผลจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการต้องผ่านมากกว่า 80 % ซึ่งปีที่ผ่านมาเราทำได้ประมาณ 85 % ก็นับว่าผ่าน และปีนี้เราร่วมกิจกรรม PT ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็น PT provider และเราก็ร่วมกิจกรรมฟรีด้วยเนื่องจากเราเป็นสมาชิก OTOP นับได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มสุด ๆ

 

และในวันที่ 9 พฤษภาคม นี้เราได้มีการจัดอบรมเรื่องการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นความรู้กับทุกคนในศูนย์เครื่องมือ ฯ จะได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเรามีการดำเนินการทุกปีอยู่แล้ว และจะเพิ่มความความคาดหวังมากขึ้นในการได้ผลผ่านของรายการทดสอบที่เข้าร่วม PT ซึ่งผ่านหมายถึงค่า Z-Score น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2

 

จากการเข้าร่วม PT ดำขำเห็นประโยชน์มากเลยในกรณีรายการทดสอบที่เราร่วม PT แล้วผลไม่ผ่าน ทำให้เราได้มาทบทวนการทดสอบของเรามากขึ้น ว่ามีขั้นตอนไหนที่เราผิดพลาด ทำให้เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี หากมีการกำหนด PT ของรายการทดสอบใดที่เราให้บริการ เรายินดีเข้าร่วมกิจกรรมของรายการทดสอบนั้นแน่นอน

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 April 2015 20:25 Modified: 08 April 2015 20:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 Our Shangri-La, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ