นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 4844
ความเห็น: 0

การวัดคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ

คุณสมบัติของคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบกำหนดจากหลายปัจจัยด้วยกัน

ภาคใต้ของเรานับเป็นแหล่งที่ปลูกปาล์มมากที่สุด โรงงานใหญ่ ๆ ก็จะเป็นโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม  ซึ่งในการผลิตน้ำมันปาล์มนั้นถูกกำหนดมาตรฐานไว้หลายรายการด้วยกันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกรายการทดสอบที่กำหนด ศูนย์เครื่องมือฯ ก็สามารถให้บริการทดสอบได้ทุกรายการ ยกเว้นการทดสอบน้ำมันแร่ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอสารมารตฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ และคิดว่าไม่นานเราก็จะสามารถเปิดให้บริการในการทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบได้อย่างครบถ้วน

 

อย่างไรก็ตามในการกำหนดคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบนั้นมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ใช้เป็นตัวกำหนดเกรดของน้ำมันอยู่ 4 รายการด้วยกัน ได้แก่

1. เปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระ (%FFA) ซึ่งทดสอบโดยการไตเตรต หากน้ำมันมีคุณภาพดีจะต้องมี % FFA ที่น้อย

2. % ความชึ้น ซึ่งวิธีการทดสอบโดยหาร้อยละของนํ้าหนักที่หายไปของตัวอย่าง  หลังจากผ่านการอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส โดยอบจนกระทั่งนํ้าหนักตัวอย่างหลังอบคงที่ กำหนดต้องไม่เกิน 0.2 %

3. ค่าไอโอดีน (Iodine Value; IV) ซึ่งวิธีการทดสอบก็ใช้การไตเตรตเช่นกันโดยทําให้พันธะคู่ทุกพันธะในนํ้ามันอิ่มตัวด้วยสารเคมี  หาปริมาณสารเคมีที่ถูกใช้ไป ซึ่งกำหนดว่า IV ต้อง ≥ 50 กรัมของไอโอดีนต่อ 100 กรัมของน้ำมัน

4. Deterioration of Bleachability Index (DOBI) ค่านี้จะแสดงถึงความสดของน้ำมัน โดยเป็นตัวดัชนีบงชี้ความยากง่ายในกระบวนการกลั่น ในการทดสอบจะใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer ซึ่งจะวัดวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 nm และ ความยาวคลื่น 269 nm โดยคุณภาพน้ำมันที่ดีจะต้องมีค่า DOBI ≥ 2.0

 และเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ เราก็ได้รับเกียรติจาก บริษัทล่ำสูง ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ ผลิตน้ำมันปาล์ม เราก็เคยกินกันนะในยี่ห้อ หยก ซึ่งบริษัทมีหลายสาขา แต่ที่มาร่วมทำการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการนั้น เป็นสาขาที่จังหวัดตรัง เขายกทีมกันมาถึง 7 ท่าน มาร่วมทดสอบในรายการที่เขาส่งตัวอย่างมาให้เราทดสอบที่ศูนย์ได้แก่รายการ IV,%FFA และ DOBI จากการร่วมทดสอบกันก็ได้แลกเปลี่ยนวิธีการทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ และผลการทดสอบก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน แต่วิธีการที่เขาทำอาจจะมีการดัดแปลงจากมาตรฐานเพื่อให้ทดสอบได้เร็วขึ้น

 

ก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เรายินดีร่วมกิจกรรมนี้หากบริษัทใดต้องการคะ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เขามีซึ่งเขาทำการทดสอบป็นประจำทุกวันนั้นเป็นประโยชน์กับเราที่จะนำเอาประยุกต์ใช้ในการทดสอบของเราต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2557 05:54 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ