นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 739
ความเห็น: 0

ย้ำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ในการรับบริการทดสอบตัวอย่างหรือสอบเทียบ Piston pipette มีหลายสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ไม่ว่าสาเหตุนั้นจะเกิดจากเราเองคือศูนย์เครื่องมือฯ ทั้งในส่วนงานรับตัวอย่างหรือนักวิทยาศาสตร์  หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจากลูกค้าเอง  ซึ่งทั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการพิจาณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทั้งสิ้น

 

ตาม QP-ASO-006 ระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการรับตัวอย่าง ได้ระบุขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงไว้แล้ว แต่ที่ผ่านมาในขั้นตอนอาจจะยังไม่เขียนละละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน

 

ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจต้องกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น ทางสำนักงานเลขานุการได้มีการคุยปรึกษากับดำขำและก็จะปรับเปลี่ยนขั้นตอนและเขียนให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งไม่ต่างจากขั้นตอนเดิมมากนัก เพียงแค่เขียนให้ชัดเจน เพราะในการทำงานจริงอาจจะเข้าใจผิดกัน

 

เดิมในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนั้นจะต้องให้ทางสำนักงานฯ เป็นผู้ติดต่อทุกกรณี ที่ผ่านมาพบปัญหาในการสื่อสารกลับจากลูกค้า ด้วยในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคนั้นบางครั้งเจ้าหน้ารับตัวอย่างไม่เข้าใจปัญหาจริง เมื่อโทรแจ้งลูกค้าอาจจะให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าอาจจะไม่พึงพอใจได้ ด้วยถามอะไรแล้วตอบได้ไม่หมด

 

ดังนั้นเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง จึงปรับเปลี่ยนขั้นตอนเป็นดังนี้

 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 กรณีที่ยังไม่มีการรับงานจากนักวิทย์ให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงนั้นตามความต้องการของลูกค้าหรือจากการเปลี่ยนแปลงของศูนย์เครื่องมือฯ เอง และประสานงานในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนั้นๆ

 

กรณีที่ 2 กรณีที่นักวิทย์รับงานไปแล้ว ให้นักวิทย์เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงนั้นตามความต้องการของลูกค้าหรือหากเป็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวนักวิทย์ให้นักวิทย์กรอกรายละละเอียดในใบเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนั้นแล้วผ่านหัวหน้าฝ่ายบริการฯ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริการฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ใครจะเป็นผู้ประสานงานแจ้งต่อลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นตัวนักวิทย์หรือเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างหรือหัวหน้าฝ่ายบริการฯ เป็นผู้แจ้งเอง  หากใครเป็นผู้แจ้งจะต้องเป็นคนที่ประสานงานในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนั้นๆ

 

ซึ่งในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ยังคงเหมือนเดิมโดยผ่านหัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย หรือ 2 ใน 3 แต่ต้องมีผอ. รับทราบ และยังคงยึดกรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริการเซ็นต์คนเดียวได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงเพิ่มตัวอย่าง การเปลี่ยนชื่อในรายงาน การขอเป็นเร่งด่วน  เป็นต้น

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 July 2014 13:54 Modified: 30 July 2014 13:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ