นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1804
ความเห็น: 6

ค่ามาตรฐานของ BOD ในน้ำเสีย

การตรวจสอบว่าผลการทดสอบนั้นมีข้อผิดพลาดจากสาเหตุใดบ้างจะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานได้

 

เมื่อวานดำขำได้รับการตอบกลับจากลูกค้า 2 รายว่าทำไมผลการทดสอบหาค่า BOD ที่ได้จากศูนย์เครื่องมือฯ มีค่าที่ไม่สอดคล้องกับผลการทดสอบที่ลูกค้าได้ทดสอบกับหน่วยงานอื่น

 

ดำขำได้ฟังก็ต้องบอกว่างานนี้เราต้องมาดูที่กระบวนการเของราแล้วหละ   ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะในช่วงเวลาเดียวกันมีลูกค้าสองรายแจ้งมาในเรื่องเดียวกัน ดำขำรีบปรึกษากับนักวิทย์แล้วก็พบว่ามันมีสาเหตุของผลการทดสอบที่อาจจะผิดพลาดได้ ก่อนอื่นต้องรับรองก่อนว่าวิธีการทดสอบของเราตรงกันซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน ของ azide modification AWWA (4500-O C.)

 

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดไว้ว่าค่าบีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงงานที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและจะมีค่าสูงขึ้นได้ตามพื้นที่ของโรงงาน

 

ค่า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) หมายถึง ปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 ºซ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร ค่าบีโอดีเป็นค่าที่มีความสำคัญอย่างมากในการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยใช้บ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์ (Organic Loading) ใช้ในการหาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ

 

จากข้อสรุปที่คาดไว้เบื้องต้น ก็คือการที่ตัวอย่างทดสอบอาจจะมีการเตรียมอย่างที่ต่างกันคือการกรองตัวอย่างก่อนทดสอบเพราะ metrix ในตัวอย่างมีผลที่ทำให้ค่า BOD ต่างกัน อีกทั้งตัวอย่างเก็บในช่วงเวลาต่างกัน หากมีเรื่องของการนำส่งตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้ได้ค่าที่แตกต่างกันได้ เพราะตัวอย่างต้องแช่เย็นมา

 

อย่างไรก็ตามในการทดสอบหาค่า BOD ของเราก็สอดคล้องกับผลการทดสอบในตัวอย่างอื่นด้วย สำหรับตัวอย่างที่มีสารแขวนอยู่น้อย ดังนั้นน่าจะเป็นการสนับสนุนสมมุติฐานนี้ได้ แต่ผลจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาสรุปอีกครั้ง เพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะทดสอบตัวอย่างให้ลูกค้าใหม่โดยให้กรองตัวอย่างเหมือนกับลูกค้าทดสอบที่อื่น ผลการทดสอบเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังกันต่อในบันทึกถัดไปคะ

 

ศูนย์เครื่องมือฯ ยินดีรับข้อมูลกลับจากลูกค้าเสมอ  หากพบความผิดปกติของผลการทดสอบ เพื่อเราจะได้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปคะ

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 March 2014 08:30 Modified: 13 March 2014 08:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

การกรองน้ำตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ หากสิ่งที่กรองคือสารแวนลอยที่แขวนลอยอยู๋ในน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการทำให้เกิดน้ำเสียจริง และสารแขวนลอยนั้นเป็นสารอินทรีย์ ผลการทดสอบย่อมแตกต่างกันแน่นอน

วิธีการเก็บตัวอย่างก็มีผลเช่นกัน หากใช้วิธีการเก็บตัวอย่างที่ต่างกัน เช่นการเก็บน้ำเฉพาะบริเวณผิดวน้ำ กับเก็บน้ำใต้ผิวน้ำ หรือแม้แต่ตำแหน่งของจุดที่เก็บตัวอย่างน้ำ

ถ้าจะบอกว่าผลการทดสอบของ ๒ แห่งได้ผลแตกต่างกัน ต้องใช้ตัวอย่างเดียวกัน วิธีทดสอบวิธีเดียวกัน ทดสอบในเวลาที่พร้อมกัน (ใกล้เคียงกัน)

อีกอย่างผลการทดสอบจะใช้อ้างอิงได้เฉพาะตัวอย่างนั้น ๆ เท่านั้น

อิอิอิ

เราเอง

ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมคะ เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ

เราเข้ามาสนับสนุนน้า เพราะน้ามาจากภาคเวชศาสตร์ชุมชน หน่วยนี้เค้ารู้จริง รู้หลายเรื่อง คนเก่งๆ เยอะ

 

เรื่องกรองไม่กรองน้ำ ยังมีข้อคิดเห็นต่างกันไปหลายหน่วยงาน

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
pencake [IP: 210.1.27.193]
25 มีนาคม 2557 16:04
#96925

สนใจเรื่องการทดสอบ BOD ค่ะ คือที่โรงงานไม่ได้มีการทดสอบแบบ Azide Modification แต่อยากเปลี่ยนมาทดสอบแบบนี้

ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

สามมรถเข้ามาเยี่ยมชมและดูการทดสอบได้คะ ติดต่อ 081-2760626

วิธีการทดสอบน่าจะอยู่ในหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งเป็นมาตรฐานของ APHA ของอเมริกา

ลองค้นในเน็ตดูก็น่าจะมีครับ ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็น่าจะมี (ถ้าอยู่ใกล้ ๆ นะครับ อย่างหอสมุดคุณหญิงหลง ใน ม.อ. ก็มี แต่ไม่ทราบว่าเป็น edition ไหน)

จะบอกรายละเอีย ขั้นตอน สารเคมีที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ ไว้ละเอียดครับ

แต่ถ้าอยากได้ความรู้จากหน้างานก็ต้องตามเบอร์ที่ ดำขำให้ไว้ครับ

อิอิอิ

เราเอง

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ