นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2248
ความเห็น: 0

การทดสอบคุณภาพถ่านหิน#2

ปัจจุบันมีการใช้บริการทดสอบด้านพลังงานมากขึ้น ซึ่งอาจะไม่ได้ทดสอบทุกรายการทดสอบ แต่ส่วนใหญ่จะหาค่าความร้อนเพื่อเป็นข้อมูลของวัตถุดิบนั้นๆ เช่น แกลบ แกลบอัดแท่ง แกลบอัดเม็ด เป็นต้น

 

วิธีการที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์หาความชื้นของถ่านหิน

1) การคำนวณหาน้ำหนักของถ่านหินที่หายไป หลังจากการอบถ่านหินในบรรยากาศของอากาศหรือก๊าซเฉื่อย เช่น ก๊าซไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 1050-1100C จนน้ำหนักคงที่ ซึ่งศูนย์เครื่องมือก็ใช้วิธีนี้คะโดยใช้เครื่องมือคือ Thermogravimetric analyzer
2) โดยการกลั่น (Distillation Method) โดยการนำผงตัวอย่างถ่านหินผสมกับพวก Organic Liquid เช่น Xylene, Toluene แล้วกลั่น หาปริมาตร ของน้ำที่ได้รับ

Total Moisture เป็นค่าที่ใช้เป็นตัวแทนของความชื้นทั้งหมด Total Moisture เป็นผลรวมของปริมาณของ Surface Moisture และ Inherent Moisture ของถ่านหิน

Total Moisture= Surface Moisture + Inherent Moisture

                          = Air Drying Loss + Inherent Moisture

Total Moisture จะมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมการตลาด การขนส่งถ่านหินและการโม่ถ่านหิน นอกจากนี้ยังใช้ในการคำนวณเพื่อแปลง ฐานผลวิเคราะห์จากฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่งได้ด้วย ส่วน Inherent Moisture จะใช้ในการคำนวณผลวิเคราะห์ในรูปของ Air Dried Basis

สารระเหย (Volatile Matter)

เป็นร้อยละของน้ำหนักของถ่านหินที่สูญเสียไปหลังจากหักค่าความชื้นของถ่านหินออกไปแล้ว เมื่ออบถ่านหินที่อุณหภูมิ 900 C เป็นเวลา 7 นาที ในเตาเผาที่ใช้สำหรับหา Volatile Matter โดยเฉพาะ Volatile Matter มาจากการสลายตัวของพวกสารอินทรีย์ รวมกับส่วนประกอบบางตัวของพวก Mineral Matter ที่สามารถสลายตัวได้เมื่อถูกความร้อน เช่น CO2 มาจากสารประกอบ Carbonate เป็นต้น ค่า Volatile Matter ใช้เป็น Parameter ในการแยกประเภทของถ่านหิน การเลือกถ่าน และการเลือก Burning Equipment ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้เป็นค่าในการประเมินผล Coke Yield และการเลือกวิธีการ เงื่อนไขสำหรับการทำ Gasification และ Liquefaction ของถ่านหินอีกด้วย

ขี้เถ้า (Ash)

เป็นกากที่เหลือจากการเผาไหม้ (Non Combustible Residue) เมื่อถ่านหินถูกเผาในบรรยากาศที่อุณหภูมิ 815 C เป็นเวลา 90 นาที ขี้เถ้านี้ ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของพวก Mineral และ Organic Matter และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. Extraneous หรือ Adventitious Mineral Matter จะประกอบด้วยสารพวกดินเหนียว (Clay), หินดินดาน (Shale), แคลไซท์ (Calcite), ไพไรท์ (Pyrite), มาร์คาไซท์ (Marcasite) หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปของ Inorganic Sulphate, Chlorides และ Fluorides
2. Inherent Ash จะประกอบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic) ที่รวมตัวอยู่กับสารอินทรีย์ (Organic) ที่เป็นส่วนประกอบของถ่านหิน ซึ่งเกิดจาก พวกพืช (Plant Material)

ผลวิเคราะห์ Ash เป็นส่วนหนึ่งในการเลือก Pulverizing Equipment และในการเลือกซื้อขาย Pulverizing Coal เพราะยิ่งมีปริมาณ Ash มาก เท่าใดก็จะทำให้ค่าความร้อนที่จะได้รับจากถ่านหินลดลงมากเท่านั้น นอกจากนี้จะทำให้มีปัญหาในการลำเลียงขี้เถ้าไปทิ้งด้วย แต่ สามารถ ล้างถ่านหินเพื่อลดปริมาณ Ash ในถ่านหินได้บางส่วน เพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้

ปริมาณคาร์บอนในถ่านหิน (Fixed Carbon)

เป็นสารประกอบของคาร์บอน (Carbonaceous Residue) ที่ไม่รวม Ash ที่เหลือจาก Organic Matter หลังจากที่ Volatile Matter ถูกไล่ออกไปแล้ว

ปริมาณ Fixed Carbon = 100 - (ความชื้น + ขี้เถ้า + สารระเหย)

Fixed Carbon เป็นค่าที่วัดปริมาณสารที่สามารถเผาได้ (Solid Combustible Material) ที่เหลืออยู่

 

แต่สำหรับการบริการของศูนย์เครื่องมือที่สามารถให้บริการได้นั้นมีอยู่ทั้งหมดดังนี้

รายการทดสอบ

 

วิธีการทดสอบ/เครื่องมือ

ราคา

Total moisture

ASTM D3302-12

มาจากการทดสอบด้วย TGA และหา Air-dry loss

Air-dry loss

ASTM D3302-12

 

300 บาท

Residual moisture

Thermogravimetric analyzer (TGA)

 

1,200 บาท

อัตราใหม่เริ่ม 2 มกราคม 2557

Volatile matter

Thermogravimetric analyzer (TGA)

 

Fixed carbon

Thermogravimetric analyzer (TGA)

 

Ash

Thermogravimetric analyzer (TGA)

 

Gross heating value

Bomb Calorimeter

 

1,200 บาท

และในการทดสอบจะทดสอบหา Air-dry loss ก่อน แล้วจึงส่งทดสอบด้วยเครื่อง TGA และ Bomb นอกจากนี้ในการทดสอบทั้งหมดจะมีการรวมผลให้เป็นรายงานฉบับเดียวกันด้วยคะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://maemohmine.egat.co.th/mining_technology/coal_analysis.html

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 ธันวาคม 2556 05:24 แก้ไข: 12 ธันวาคม 2556 05:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ