นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1326
ความเห็น: 1

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง#2

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนให้ทำงานได้เร็วขึ้น

เดิมการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์เครื่องมือ ฯ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายกรณี ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงจะต้องผ่านการเห็นชอบของหัวหน้าสามฝ่ายคือ

หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ดำขำ

หัวหน้าฝ่ายซ่อมฯ คุณทดแทน

เลขานุการฯ  คุณpompom

หากหัวหน้าคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผอ. (คนธรรมดา)หรือ รอง ผอ. (MK) เป็นผู้เซ็นต์แทน

 

จากที่ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้กรณีผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยการเพิ่มจำนวนตัวอย่างหรือไม่ต้องการรายงานผลการทดสอบให้หัวหน้าฝ่ายบริการ ฯ เป็นผู้เซ็นต์เห็นชอบเพียงคนเดียวเท่านั้น

 

เพื่อให้การดำเนินงานที่เร็วขึ้นในการขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจึงได้มีการปรับเพิ่มกรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริการฯสามารถเซ็นอนุมัติเพียงคนเดียวได้เพิ่มได้แก่

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงชื่อในการออกรายงานผลการทดสอบ

การเปลี่ยนแปลงภาษาของรายงานผลการทดสอบ

การเปลี่ยนแปลงหน่วยในการแสดงผลการทดสอบ

การเปลี่ยนแปลงการส่งรายงานผล เช่นส่งไปรษณีย์

การเปลี่ยนแปลงจากกรณีปกติเป็นทดสอบแบบเร่งด่วน

การเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดในใบขอใช้บริการ เช่นพิมพ์ตก พิมพ์ผิด

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2556 11:48 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2556 11:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ระบบเอกสาร/ ระบบตรวจสอบนี่ยุ่บยั่บ จริง ๆ นะครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ