นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HERD theory VS. Individualist theory 1112 1
Empowerment อีกครั้ง 1412 1
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (3) สปป.ลาว ผาส่วม 1432 0
มองใกล้ตัวบางครั้งจะดีกว่ามองไกลตัว 1083 2
เริ่มไคเซ็นด้วย: การทำปัญหาให้มองเห็นได้ (visualization) 1173 2
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (2) สปป.ลาว จำปาสัก 3514 3
ความขัดแย้งของความรู้และการปฏิบัติจริง 1108 2
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (1) สปป.ลาว จำปาสัก 2404 0
ค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ย 1290 2
แมวติดหนวด 1196 4
พลังขององค์กรมาจากวัฒนธรรมที่ดี 1373 5
สนามบินดอนเมืองกลับมาใช้งานหนาแน่นอีกครั้ง 1445 2
การจัดการเชิงกลยุทธ์วงแชร์สีชมพู 2556 1435 2
มุมมองการใช้รถยนต์จาก Ipoh มาสู่ PSU 1321 3
พอเพียง: ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และ CSR ที่ลึกซึ้ง 2093 0
วัฒนธรรมพลิกองค์กร: ปัญหาเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ 1253 2
PSU: Healthy University 1223 3
เรียนรู้เมื่อต้องพบกับความเสี่ยง 1101 0
CSR: ปลูกป่าชายเลน-ปลูกจิตสำนึกในใจเรา 1483 4
สานฝันสู่เส้นชัย (4): ผลการปฏิบัติการทำการตลาด 1171 0
สานฝันสู่เส้นชัย (3): การตลาด 1106 0
สานฝันสู่เส้นชัย (2): ใครคือลูกค้าขององค์กรเรา? 1162 3
สานฝันสู่เส้นชัย (1): รู้จักองค์กรเราดีหรือยัง? 1667 1
TQA criteria (3): การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการสารสนเทศ และผลลัพธ์ 1401 0
TQA criteria (2): การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวัด วิเคราะห์ และการมุ่งเน้นลูกค้า 1403 2
TQA criteria (1): OP และ การนำองค์กร 1696 0
หลวงปู่ฝากไว้ 1: 1308 1
UKM ครั้งแรก 1300 2
เรียนรู้จากการประเมิน: competency online 1339 1
เรียนรู้จากการประเมิน: ซ้ำแล้วซ้ำอีก 1304 2
เรียนรู้และบูรณาการจากผลการประเมินตามแนวทาง TQA (2): การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 1586 1
เรียนรู้และบูรณาการจากผลการประเมินตามแนวทาง TQA (1) 1248 0
มนุษยสัมพันธ์สำคัญไฉน? 1764 1
การเรียนรู้งาน@SEC 1904 0
อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ 2834 4
ระบบประเมินผู้บริหาร: ระบบประเมินที่อ่อนแอ 1773 3
Threat VS. Opportunity 1624 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ SWOT analysis 2190 1
วัฒนธรรม: พร้อมรับการประเมิน 1664 6
การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา 1406 4
มองให้เห็นลูกในขณะที่ตี(เทนนิส) 1578 1
การแบ่งปันในสังคมตะวันออก 1747 3
ราคาของการมีวินัย 1668 4
ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ไหน? 1862 7
มหาวิทยาลัยของรัฐเผชิญ Treat มากขึ้น 1644 5
งานเลี้ยงต้องเลิกรา สัมมนาต้องเลิกเร็ว 2183 1
TQA: ตามหาสมรรถนะหลัก (core competency) 2558 0
โอกาสในการพัฒนาระบบงาน 1960 0
Inner CSR: ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร 2007 0
การสื่อสารและข้อควรระวังในการสื่อสาร 3487 0
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า: คุณชาญชัย ศรีสุด 2371 1
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรชี้นำสังคมจริงหรือ? 1665 3
วิถีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์: SEC way 1920 0
ตามล่าหาฝัน: เปิดม่าน TQA return 1751 3
ตามหาลุงเทืองให้เจอ 8597 5
HR นั้นสำคัญไฉน? 2372 3
เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน 2: ระบบ TQA ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2117 1
การใช้งานเป็นการบำรุงรักษาอย่างหนึ่ง 3359 3
ขอแค่เรา...คุยกัน บ้านเธอบ้านฉันก็น่าอยู่ 1283 0
การถ่ายทอดความรู้คืออำนาจ 1889 3
ลดขยะ: มาคิดนอกกรอบกันบ้างมั๊ย 1597 1
จิตบริการของรปภ. 2005 5
ความสุขอยู่ที่ไหน? 1381 4
ปัญญาและการกระทำต้องไปด้วยกัน 1401 1
สื่อสารน้อยไป: กับดักนักบริหาร (2) 1883 3
ข้าเก่งคนเดียว: กับดักนักบริหาร (1) 1639 4
Accountability 11260 3
แหกกฎ 1597 1
ความทรงจำ 1497 2
Moral Hazard (อันตรายอันเกิดจากศีลธรรม) 2302 0
ORCA, ฉลามขาว และวัฒนธรรม 1629 0
มองชีวิต...มีชีวา...ใช้เวลาที่รื่นรมย์ 1473 1
เรียนรู้นอกระบบ 1346 0
KM อีกครั้งใน ม.อ. (2) 1720 6
KM อีกครั้งใน ม.อ. 1282 4
เรื่องเล่า..เร้าพลัง…ม่อนแสงดาว 1632 1
สวย...และ...งาม 1329 0
สุนทรียสนทนาประสาชาวศูนย์ฯ 1289 1
องค์กรมีชีวิต (Living Organization) 2059 0
กลิ้งซะ! แล้วจะโต (Snow Ball Effect) 2284 1
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 1719 0
คิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่ให้มาก ๆ 1303 1
99% TQA ศูนย์เครื่องมือฯ 1215 1
ขอโทษครับ.....ผมผิดเอง 2244 14
แก่นของคุณธรรม: Empathy ซึ่งเป็นแก่นของ Emotional Intelligence 2804 4
ความสุขซื้อไม่ได้..Fish Philosophy…และโลกแห่งทางเลือก 2042 4
เก็บจากงาน Leadership บ้านปู 1732 2
TQA กะคนขายบะหมี่ 1477 1
ความสุข: จากจุดเริ่มต้น..จนถึงปลายทาง..ของชีวิต (2) 1735 6
ความสุข: จากจุดเริ่มต้น..จนถึงปลายทาง..ของชีวิต(1) 1462 7
จริยธรรมเชิงลบ (1) 2912 4
การบังคับใช้กฎ ระเบียบ: ข้อด้อยของสังคมไทย 1658 4
มายาคติ 1582 2
TQA: นาวา SEC ลำนี้ยังเดินเรือและถือเข็มทิศไปยังเป้าหมายอยู่ 1132 0
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (4): Kyung Hee University: Beautyful University 1500 3
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (3): u-Seoul: The World’s Best e-Government 1386 2
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (2): พัฒนาด้วยการนำและวัฒนธรรม 1149 3
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (1): เราไม่เคยสนใจในประวัติศาสตร์ 1400 1
บ้างควรเร็ว...บ้างควรช้า 1419 2
คอขวด...อยู่ที่ใด??? (1) 1381 1