นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HERD theory VS. Individualist theory 1292 1
Empowerment อีกครั้ง 1595 1
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (3) สปป.ลาว ผาส่วม 1666 0
มองใกล้ตัวบางครั้งจะดีกว่ามองไกลตัว 1284 2
เริ่มไคเซ็นด้วย: การทำปัญหาให้มองเห็นได้ (visualization) 1404 2
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (2) สปป.ลาว จำปาสัก 3787 3
ความขัดแย้งของความรู้และการปฏิบัติจริง 1337 2
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (1) สปป.ลาว จำปาสัก 2670 0
ค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ย 1478 2
แมวติดหนวด 1407 4
พลังขององค์กรมาจากวัฒนธรรมที่ดี 1571 5
สนามบินดอนเมืองกลับมาใช้งานหนาแน่นอีกครั้ง 1685 2
การจัดการเชิงกลยุทธ์วงแชร์สีชมพู 2556 1702 2
มุมมองการใช้รถยนต์จาก Ipoh มาสู่ PSU 1569 3
พอเพียง: ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และ CSR ที่ลึกซึ้ง 2368 0
วัฒนธรรมพลิกองค์กร: ปัญหาเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ 1522 2
PSU: Healthy University 1458 3
เรียนรู้เมื่อต้องพบกับความเสี่ยง 1303 0
CSR: ปลูกป่าชายเลน-ปลูกจิตสำนึกในใจเรา 1646 4
สานฝันสู่เส้นชัย (4): ผลการปฏิบัติการทำการตลาด 1292 0
สานฝันสู่เส้นชัย (3): การตลาด 1234 0
สานฝันสู่เส้นชัย (2): ใครคือลูกค้าขององค์กรเรา? 1335 3
สานฝันสู่เส้นชัย (1): รู้จักองค์กรเราดีหรือยัง? 1870 1
TQA criteria (3): การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการสารสนเทศ และผลลัพธ์ 1592 0
TQA criteria (2): การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวัด วิเคราะห์ และการมุ่งเน้นลูกค้า 1615 2
TQA criteria (1): OP และ การนำองค์กร 1908 0
หลวงปู่ฝากไว้ 1: 1528 1
UKM ครั้งแรก 1480 2
เรียนรู้จากการประเมิน: competency online 1496 1
เรียนรู้จากการประเมิน: ซ้ำแล้วซ้ำอีก 1450 2
เรียนรู้และบูรณาการจากผลการประเมินตามแนวทาง TQA (2): การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 1794 1
เรียนรู้และบูรณาการจากผลการประเมินตามแนวทาง TQA (1) 1482 0
มนุษยสัมพันธ์สำคัญไฉน? 2001 1
การเรียนรู้งาน@SEC 2189 0
อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ 3266 4
ระบบประเมินผู้บริหาร: ระบบประเมินที่อ่อนแอ 2034 3
Threat VS. Opportunity 1885 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ SWOT analysis 2388 1
วัฒนธรรม: พร้อมรับการประเมิน 1894 6
การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา 1633 4
มองให้เห็นลูกในขณะที่ตี(เทนนิส) 1797 1
การแบ่งปันในสังคมตะวันออก 1972 3
ราคาของการมีวินัย 1923 4
ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ไหน? 2076 7
มหาวิทยาลัยของรัฐเผชิญ Treat มากขึ้น 1889 5
งานเลี้ยงต้องเลิกรา สัมมนาต้องเลิกเร็ว 2428 1
TQA: ตามหาสมรรถนะหลัก (core competency) 2805 0
โอกาสในการพัฒนาระบบงาน 2174 0
Inner CSR: ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร 2231 0
การสื่อสารและข้อควรระวังในการสื่อสาร 3712 0
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า: คุณชาญชัย ศรีสุด 2584 1
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรชี้นำสังคมจริงหรือ? 1886 3
วิถีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์: SEC way 2143 0
ตามล่าหาฝัน: เปิดม่าน TQA return 1992 3
ตามหาลุงเทืองให้เจอ 8846 5
HR นั้นสำคัญไฉน? 2640 3
เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน 2: ระบบ TQA ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2324 1
การใช้งานเป็นการบำรุงรักษาอย่างหนึ่ง 3630 3
ขอแค่เรา...คุยกัน บ้านเธอบ้านฉันก็น่าอยู่ 1514 0
การถ่ายทอดความรู้คืออำนาจ 2102 3
ลดขยะ: มาคิดนอกกรอบกันบ้างมั๊ย 1809 1
จิตบริการของรปภ. 2192 5
ความสุขอยู่ที่ไหน? 1567 4
ปัญญาและการกระทำต้องไปด้วยกัน 1574 1
สื่อสารน้อยไป: กับดักนักบริหาร (2) 2013 3
ข้าเก่งคนเดียว: กับดักนักบริหาร (1) 1751 4
Accountability 11477 3
แหกกฎ 1715 1
ความทรงจำ 1582 2
Moral Hazard (อันตรายอันเกิดจากศีลธรรม) 2387 0
ORCA, ฉลามขาว และวัฒนธรรม 1706 0
มองชีวิต...มีชีวา...ใช้เวลาที่รื่นรมย์ 1532 1
เรียนรู้นอกระบบ 1431 0
KM อีกครั้งใน ม.อ. (2) 1814 6
KM อีกครั้งใน ม.อ. 1374 4
เรื่องเล่า..เร้าพลัง…ม่อนแสงดาว 1737 1
สวย...และ...งาม 1402 0
สุนทรียสนทนาประสาชาวศูนย์ฯ 1384 1
องค์กรมีชีวิต (Living Organization) 2156 0
กลิ้งซะ! แล้วจะโต (Snow Ball Effect) 2396 1
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 1803 0
คิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่ให้มาก ๆ 1408 1
99% TQA ศูนย์เครื่องมือฯ 1312 1
ขอโทษครับ.....ผมผิดเอง 2336 14
แก่นของคุณธรรม: Empathy ซึ่งเป็นแก่นของ Emotional Intelligence 2928 4
ความสุขซื้อไม่ได้..Fish Philosophy…และโลกแห่งทางเลือก 2129 4
เก็บจากงาน Leadership บ้านปู 1812 2
TQA กะคนขายบะหมี่ 1571 1
ความสุข: จากจุดเริ่มต้น..จนถึงปลายทาง..ของชีวิต (2) 1821 6
ความสุข: จากจุดเริ่มต้น..จนถึงปลายทาง..ของชีวิต(1) 1606 7
จริยธรรมเชิงลบ (1) 3044 4
การบังคับใช้กฎ ระเบียบ: ข้อด้อยของสังคมไทย 1749 4
มายาคติ 1682 2
TQA: นาวา SEC ลำนี้ยังเดินเรือและถือเข็มทิศไปยังเป้าหมายอยู่ 1237 0
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (4): Kyung Hee University: Beautyful University 1588 3
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (3): u-Seoul: The World’s Best e-Government 1471 2
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (2): พัฒนาด้วยการนำและวัฒนธรรม 1237 3
ชะโงกดูเกาหลีใต้ภายใน 4 วัน (1): เราไม่เคยสนใจในประวัติศาสตร์ 1474 1
บ้างควรเร็ว...บ้างควรช้า 1504 2
คอขวด...อยู่ที่ใด??? (1) 1456 1