นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Quotes about TQA (2) Leadership 1037 0
1 คนลำบาก หลายคนสบาย 1053 5
การเขียน: สิ่งจำเป็นเพื่อการพัฒนาในขั้นสูง 962 1
ความจริงใจในการสื่อสารช่วยได้ 901 1
ผลสำเร็จขององค์กรอยู่ที่ผู้นำระดับกลาง 990 0
TQA ระบบการนำองค์กร ที่ยังไม่เสร็จ 857 0
การประเมินค่านิยมบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์: service mind 1122 0
competency ที่ประชุมทบทวน@ Baan Na Koh Blissful Resort 971 3
จงไล่ตามความปรารถนาของคุณไป 1115 1
ความคิดเห็นที่แตกต่างบางครั้งอาจมาจากการตั้งโจทย์ที่ต่างกันไป 865 2
ระบบการนำองค์กร TQA: บทที่ 6 1374 0
รู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง 895 2
วิถีสู่ความเป็นเลิศ TQA(2) 1141 0
วิถีสู่ความเป็นเลิศ TQA(1) 1145 0
Lose-Lose Situation or No-Win Situation 1180 0
เกม survival: เกมสังคมที่เปิดให้เห็นด้านมืดแห่งตัวเรา 952 0
Quotes about TQA (1) 1534 0
มุมมองในการบริหารแบบ TQA: ทุกเรื่องต้องทำเป็นกระบวนการ (all work is process) 945 1
ทบทวนงานและชีวิต: สิ่งสำคัญที่ต้องทำ 891 1
คนเราเก่งได้ด้วยการปฎิบัติ 2: รายงานคือรากฐานในการตัดสินใจ 1115 1
คนเรา เก่ง ได้ด้วยการปฎิบัติ: ความสุขของฉัน 1067 0
ก่อนความรู้สึกจะจางหายไป: การรักษาเวลา 1042 0
หนังสือน่าอ่านเดือนมีนาคม 2556 นี้ 1674 5
เศรษฐศาสตร์ของศูนบ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1183 0
อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง 1328 5
ทำบัตรประชาชนที่เทศบาลตำบลบ้านพรุ 1555 3
การจัดการต้องสอดคล้องกับบริบทขององค์กร 963 1
องค์กรภาครัฐอ่อนแอมากขึ้นในบริบทใหม่ของสังคมไทย 1192 3
AAR นักสร้างสุของค์กร รุ่น 2 1012 5
พัฒนาเริ่มจากการเปิดใจว่า"ไม่ดีพอ" 1171 0
ค่านิยมหลักสำคัญอย่างไร? 1101 0
แผนกลยุทธ์และการ alignment 871 0
เกณฑ์การประเมิน 1/2556 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1198 0
ค่านิยมที่ดี 1390 2
ประเมินการทำงาน 1008 1
จงอย่าหยุดการแสวงหาความท้าทายของตัวเอง 1190 0
ปลูกป่าในใจคน(อีกครั้ง) 1585 7
แสวงหาความหมาย 1025 2
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการเขียน 919 2
SWOT และ TOWS 995 1
โหมโรง: ก่อนร่วมกันทำแผนเชิงกลยุทธ์วงแชร์สีชมพู 893 2
การตลาด 3.0 1276 1
"จรรยาบรรณ" ของมืออาชีพ 957 0
การแสวงหาความหมายจากการทำงาน 874 0
สุขสันต์วันวาเลนไทน์ 1051 4
เขียนบล็อกเพื่อความเพลิดเพลิน 1025 0
เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล 1 1647 1
ภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร 1163 0
รถเก็บขยะ 1746 2
เศรษฐศาสตร์ในการทำงาน 934 0
เศรษฐศาสตร์: องค์กรประเทศไทย 883 2
เศรษฐศาสตร์: วิชาที่ต้องเรียนรู้ 1186 1
ลูกค้าไม่ได้ถูกต้องเสมอ 923 0
สื่อสารให้ง่ายขึ้น 1135 2
บูรณาการหรือองค์รวม 1080 1
TTM: Trusted Cooperation 1391 0
Don't Fake 1619 4
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 790 0
3 กลุ่มของลูกค้า 1014 0
แข่งขันด้วยการให้ความรู้แบบฟรี ๆ 1198 5
การแบ่งปันคือคุณค่าขององค์กร 1299 4
วิถีองค์กรและวิถีแห่งตน 982 2
น้ำผึ้งหรือยาพิษ 1111 4
คำถามที่ต้องถามตนเอง 1226 3
เวลาที่มีค่า 964 4
เหมือนจะเห็นตรงกัน แต่ไม่ใช่ 1204 3
เสียงดนตรีอยู่ที่ปลายนิ้ว 1122 2
การตัดสินใจคือความก้าวหน้า 1200 0
ความจริงจากผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน 1138 0
ของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง 1098 0
นวัตกรรม: การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ 1696 0
The Right Mindset 3311 0
การได้มาของบุคลากรใหม่ขององค์กร 923 1
ท้าทายชีวิต 1154 0
การมีชีวิตรอด คือเป้าหมายของชีวิต 827 1
กลยุทธ์นวัตกรรมการสร้างเครือข่าย 1034 0
ระบบประเมินตามแนวคิด TQA 1107 0
เพราะคนเราต่างกัน บ้าก็บ้าซิว่ะ 862 2
แก่และขี้บ่น 1089 1
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ 1163 0
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้า/บริการ 1668 0
กลยุทธ์นวัตกรรมแบบต้นทุนต่ำ 2422 0
แง่คิดและแง่ปฏิบัติจาก 7/11 1257 3
นวัตกรรมแนวขวาง 1602 1
นวัตกรรมแนวนอน 2509 0
Operational Profile (OP): Share.psu.ac.th 1447 5
ปฏิบัติการเหนือเมฆ: 1 person 1 idea 1620 1
เรียนรู้บางสิ่ง..จากแม่โจ้ 2052 4
นวัตกรรมแนวตั้ง 1833 2
Invention VS. Innovation 1241 0
ประเภทของนวัตกรรม 1074 2
นวัตกรรมบริการ (อีกครั้ง) 1239 1
Hello! Mentor มุ่งมั่น-ฝัน-กล้า คว้าความสำเร็จ 1331 1
รู้แล้ว 1064 0
Corporate Soul: จิตวิญญาณขององค์กร 1562 0
Leaders ต้องคิดต่าง 975 0
Hue: เว้ 993 2
The Design of Magic 1121 1
แนวทางการพัฒนาสังคมไทยต้องเปลี่ยนและจริงจังกว่านี้ 1154 2
แผนเชิงกลยุทธ์ และ พี่ไปหลายวัน 1195 6