นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Quotes about TQA (2) Leadership 1238 0
1 คนลำบาก หลายคนสบาย 1282 5
การเขียน: สิ่งจำเป็นเพื่อการพัฒนาในขั้นสูง 1156 1
ความจริงใจในการสื่อสารช่วยได้ 1131 1
ผลสำเร็จขององค์กรอยู่ที่ผู้นำระดับกลาง 1204 0
TQA ระบบการนำองค์กร ที่ยังไม่เสร็จ 1038 0
การประเมินค่านิยมบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์: service mind 1301 0
competency ที่ประชุมทบทวน@ Baan Na Koh Blissful Resort 1091 3
จงไล่ตามความปรารถนาของคุณไป 1210 1
ความคิดเห็นที่แตกต่างบางครั้งอาจมาจากการตั้งโจทย์ที่ต่างกันไป 957 2
ระบบการนำองค์กร TQA: บทที่ 6 1496 0
รู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง 1007 2
วิถีสู่ความเป็นเลิศ TQA(2) 1292 0
วิถีสู่ความเป็นเลิศ TQA(1) 1312 0
Lose-Lose Situation or No-Win Situation 1344 0
เกม survival: เกมสังคมที่เปิดให้เห็นด้านมืดแห่งตัวเรา 1145 0
Quotes about TQA (1) 1758 0
มุมมองในการบริหารแบบ TQA: ทุกเรื่องต้องทำเป็นกระบวนการ (all work is process) 1190 1
ทบทวนงานและชีวิต: สิ่งสำคัญที่ต้องทำ 1125 1
คนเราเก่งได้ด้วยการปฎิบัติ 2: รายงานคือรากฐานในการตัดสินใจ 1370 1
คนเรา เก่ง ได้ด้วยการปฎิบัติ: ความสุขของฉัน 1272 0
ก่อนความรู้สึกจะจางหายไป: การรักษาเวลา 1247 0
หนังสือน่าอ่านเดือนมีนาคม 2556 นี้ 1918 5
เศรษฐศาสตร์ของศูนบ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1489 0
อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง 1565 5
ทำบัตรประชาชนที่เทศบาลตำบลบ้านพรุ 1825 3
การจัดการต้องสอดคล้องกับบริบทขององค์กร 1233 1
องค์กรภาครัฐอ่อนแอมากขึ้นในบริบทใหม่ของสังคมไทย 1416 3
AAR นักสร้างสุของค์กร รุ่น 2 1239 5
พัฒนาเริ่มจากการเปิดใจว่า"ไม่ดีพอ" 1414 0
ค่านิยมหลักสำคัญอย่างไร? 1336 0
แผนกลยุทธ์และการ alignment 1095 0
เกณฑ์การประเมิน 1/2556 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1417 0
ค่านิยมที่ดี 1628 2
ประเมินการทำงาน 1232 1
จงอย่าหยุดการแสวงหาความท้าทายของตัวเอง 1457 0
ปลูกป่าในใจคน(อีกครั้ง) 1862 7
แสวงหาความหมาย 1248 2
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการเขียน 1148 2
SWOT และ TOWS 1214 1
โหมโรง: ก่อนร่วมกันทำแผนเชิงกลยุทธ์วงแชร์สีชมพู 1085 2
การตลาด 3.0 1465 1
"จรรยาบรรณ" ของมืออาชีพ 1058 0
การแสวงหาความหมายจากการทำงาน 954 0
สุขสันต์วันวาเลนไทน์ 1154 4
เขียนบล็อกเพื่อความเพลิดเพลิน 1108 0
เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล 1 1753 1
ภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร 1279 0
รถเก็บขยะ 1827 2
เศรษฐศาสตร์ในการทำงาน 1032 0
เศรษฐศาสตร์: องค์กรประเทศไทย 1009 2
เศรษฐศาสตร์: วิชาที่ต้องเรียนรู้ 1319 1
ลูกค้าไม่ได้ถูกต้องเสมอ 1078 0
สื่อสารให้ง่ายขึ้น 1268 2
บูรณาการหรือองค์รวม 1255 1
TTM: Trusted Cooperation 1576 0
Don't Fake 1811 4
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 996 0
3 กลุ่มของลูกค้า 1235 0
แข่งขันด้วยการให้ความรู้แบบฟรี ๆ 1454 5
การแบ่งปันคือคุณค่าขององค์กร 1583 4
วิถีองค์กรและวิถีแห่งตน 1210 2
น้ำผึ้งหรือยาพิษ 1317 4
คำถามที่ต้องถามตนเอง 1468 3
เวลาที่มีค่า 1154 4
เหมือนจะเห็นตรงกัน แต่ไม่ใช่ 1420 3
เสียงดนตรีอยู่ที่ปลายนิ้ว 1338 2
การตัดสินใจคือความก้าวหน้า 1435 0
ความจริงจากผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน 1385 0
ของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง 1340 0
นวัตกรรม: การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ 1869 0
The Right Mindset 3491 0
การได้มาของบุคลากรใหม่ขององค์กร 1092 1
ท้าทายชีวิต 1373 0
การมีชีวิตรอด คือเป้าหมายของชีวิต 999 1
กลยุทธ์นวัตกรรมการสร้างเครือข่าย 1190 0
ระบบประเมินตามแนวคิด TQA 1258 0
เพราะคนเราต่างกัน บ้าก็บ้าซิว่ะ 1018 2
แก่และขี้บ่น 1305 1
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ 1297 0
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้า/บริการ 1832 0
กลยุทธ์นวัตกรรมแบบต้นทุนต่ำ 2605 0
แง่คิดและแง่ปฏิบัติจาก 7/11 1411 3
นวัตกรรมแนวขวาง 1883 1
นวัตกรรมแนวนอน 2830 0
Operational Profile (OP): Share.psu.ac.th 1603 5
ปฏิบัติการเหนือเมฆ: 1 person 1 idea 1848 1
เรียนรู้บางสิ่ง..จากแม่โจ้ 2264 4
นวัตกรรมแนวตั้ง 2149 2
Invention VS. Innovation 1408 0
ประเภทของนวัตกรรม 1213 2
นวัตกรรมบริการ (อีกครั้ง) 1395 1
Hello! Mentor มุ่งมั่น-ฝัน-กล้า คว้าความสำเร็จ 1511 1
รู้แล้ว 1271 0
Corporate Soul: จิตวิญญาณขององค์กร 1765 0
Leaders ต้องคิดต่าง 1148 0
Hue: เว้ 1138 2
The Design of Magic 1286 1
แนวทางการพัฒนาสังคมไทยต้องเปลี่ยนและจริงจังกว่านี้ 1308 2
แผนเชิงกลยุทธ์ และ พี่ไปหลายวัน 1394 6