นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ราคาของเวลา vs ค่าใช้จ่าย 2046 0
The Broken Windows Theory: การละเลยสิ่งเล็ก ๆ นำไปสู่หายนะทางสังคม 1514 1
การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมของชีวิต 2423 1
Collapse: ความล่มสลายกับความอยู่รอด 1220 0
การสร้างรัฐและการพัฒนารัฐ 1134 0
ตามรอย Revolutionary Wealth 1259 1
ข้อคิดเห็น The World is Flat จากกะลาภิวัฒน์ 1206 0
โครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ 1206 0
Non-Violence Resistance 1160 0
บริหารผิดพลาดส่งผลกระทบในอนาคตข้างหน้า 1098 0
ระบบ vs. คุณธรรม จาก 2516-2556 1242 0
ไฟฟ้าดับและเครื่องปั่นไฟฟ้าเสีย 1232 0
ปัญหาสร้างปัญญา 1413 0
โครงสร้างองค์กรบิดเบี้ยวไปหรือไม่? 2537 6
แกะหรือแพะ 1278 0
ระบบ Risk Management 16690 0
ความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 1228 1
Professionalism ของอิสราเอล 1344 2
ความเจริญขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและแรงกดดัน 18803 1
ขีดความสามารถ (Capability) ทำไมต้องวัดวิเคราะห์? 22443 1
การหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งวัฒนธรรม 1018 0
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมิใช่เป็นเงินเดือนระดับต่ำอีกแล้ว 1418 2
ผู้นำจากเบื้องหลัง (พรบ.นิรโทษกรรม) 1377 1
การวิเคราะห์องค์กร 1519 0
อิสราเอล: พัฒนาด้วยนวัตกรรม 8695 1
การต่อสู้ระหว่างศีลธรรม vs. ผลประโยชน์ 1094 1
มุมมองที่ต่างกันของวัยวุฒิ 20295 3
ค่านิยมขององค์กรเป็นรากฐานสำคัญในความสำเร็จ 1389 1
อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออคติ 959 0
โรคนอนไม่หลับและอิเกีย 1384 3
การพัฒนาคนยากที่สุดเพราะต้องพัฒนาตลอดชีวิต 1146 0
คุณค่าของงานต้องคุ้มค่ากับคุณค่าของเงินที่ได้รับ 1336 0
เราจะสร้างทัศนคติที่ดีได้อย่างไร? 1764 11
รายรับและรายจ่ายขององค์กร: Key Factor ที่ต้องใส่ใจ 1971 0
คิดต่างอย่างอิเกีย (IKEA) 1914 1
ภารกิจของบุคลากรอาวุโส 1083 2
หน้าที่บางประการของหัวหน้าที่ต้องทำ 1204 0
เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 1167 3
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงว่าทำได้ยาก 1155 0
ระบบการเพิ่มโลกทัศน์บุคลากรใหม่ 1208 1
เรียนรู้จากการบอกต่อของ Note Taker 1167 1
TQA feedback for SEC 2556 (1) 1052 0
การบริหารความเสี่ยง 1111 1
มุ่งมั่น ทุ่มเท นั้นดูได้อย่างไร? 1328 4
Kaizen: ก้าวเล็ก ๆ ที่ต้องก้าวต่อไปเรื่อย ๆ 1056 1
อีกหนึ่งโมเดลของ"กระบวนการสร้างนวัตกรรม" 2848 2
ค่านิยมของคนไทย 1715 1
ความรู้การตลาดพื้นฐาน 1 1928 1
การบริหารบุคคล: ต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 1300 0
การบันทึกในวงแชร์ไปไกลกว่าที่คิดนะครับ 1311 2
นวัตกรไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด 1266 2
เมื่อต้องเป็นผู้รักษาประตู (Gate Keepers) 1541 4
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ 2/2556 2047 5
ศุกร์นวัตกรรม 1250 0
บุคลากรใหม่ต้องสร้างให้มี comfort zone ในขนาดที่เล็ก 1296 1
การนำเสนอและความน่าเชื่อถือ 1027 0
การนำเสนอต้องโดน 2331 3
ชีวิตต้องฮา 1374 4
หลง: อวิชชาที่ต้องค้นหาในตัวเองด้วยตัวเอง 1896 4
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ VS. Thailand Kaizen Award 2013 1298 0
Duty vs. Responsibility 3458 1
Organizational Learning 1087 1
กล้าพันธุ์ดีและการฟูมฟัก 1034 2
การทำงานเป็นทีมแบบการเล่นฟุตบอล 1681 4
Made to Stick: Concrete (3) 1040 1
Made to Stick: Unexpected (2) 1098 0
Made to Stick: Unexpected (1) 986 0
ย่ำเลนสนุกจังเลย 1507 10
แก่นแท้ของงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์: คุณภาพ 1240 0
Rules of Thumb 1280 0
การสื่อสารให้จดจำได้ 1333 1
TQA report: โค้งสุดท้ายที่ยาวนาน 1245 6
ค่าใช้จ่ายในการทำ TQA report 2013 1171 0
Mission, Vision มหาวิทยาลัยในเอเชีย: รู้เขารู้เรา 1476 0
สัมมาอาชีวะในการทำงานราชการ 1146 0
กระบวนการทำงานและจิตบริการ 1354 0
องค์กรจำเป็นต้องมีระบบคุณภาพหรือไม่? 1285 2
จะแสดงละครทีวีหรือไปออกงาน event ดี? 1236 2
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 1374 0
Relationship Step 1073 0
การประเมินการเรียนรู้และพัฒนา 1006 0
HRD vs. งบประมาณ 1205 5
คนเลี้ยงวัวชน 3048 0
หลักลอย 1771 3
บอล 3 ลูก 1350 3
TQA report: Work System 1391 0
THINK 1385 1
แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า 1626 4
พุธสดใส ใจมัวๆ กับไคเซ็น 1305 2
ความต้องการของลูกค้า 1273 2
ห่วงผลประโยชน์มากกว่าหลักการ? 1370 3
โมเดล hamburger ของ TQA นั้นมีความหมาย 4340 0
ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรใน TQA report 1907 1
นักจี้มืออาชีพ 1053 2
แนวคิดของ Pareto Efficiency 2671 2
ค่าใช้จ่ายแอบแฝง 1321 2
อย่ากลัวการไปไม่ถึง จงกลัวการหยุดอยู่กับที่ 1770 1
การเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มทำงาน 1230 0
TQA report: เอกสารที่เหมาะสำหรับมอบงาน 1379 0
เตรียมรับกับปัญหาที่มีมากขึ้น 1214 1