นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ราคาของเวลา vs ค่าใช้จ่าย 1745 0
The Broken Windows Theory: การละเลยสิ่งเล็ก ๆ นำไปสู่หายนะทางสังคม 1274 1
การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมของชีวิต 2102 1
Collapse: ความล่มสลายกับความอยู่รอด 1043 0
การสร้างรัฐและการพัฒนารัฐ 912 0
ตามรอย Revolutionary Wealth 1016 1
ข้อคิดเห็น The World is Flat จากกะลาภิวัฒน์ 965 0
โครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ 963 0
Non-Violence Resistance 869 0
บริหารผิดพลาดส่งผลกระทบในอนาคตข้างหน้า 873 0
ระบบ vs. คุณธรรม จาก 2516-2556 1001 0
ไฟฟ้าดับและเครื่องปั่นไฟฟ้าเสีย 970 0
ปัญหาสร้างปัญญา 1102 0
โครงสร้างองค์กรบิดเบี้ยวไปหรือไม่? 2103 6
แกะหรือแพะ 1012 0
ระบบ Risk Management 16410 0
ความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 1048 1
Professionalism ของอิสราเอล 1186 2
ความเจริญขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและแรงกดดัน 18606 1
ขีดความสามารถ (Capability) ทำไมต้องวัดวิเคราะห์? 22205 1
การหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งวัฒนธรรม 832 0
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมิใช่เป็นเงินเดือนระดับต่ำอีกแล้ว 1155 2
ผู้นำจากเบื้องหลัง (พรบ.นิรโทษกรรม) 1185 1
การวิเคราะห์องค์กร 1304 0
อิสราเอล: พัฒนาด้วยนวัตกรรม 8515 1
การต่อสู้ระหว่างศีลธรรม vs. ผลประโยชน์ 926 1
มุมมองที่ต่างกันของวัยวุฒิ 20098 3
ค่านิยมขององค์กรเป็นรากฐานสำคัญในความสำเร็จ 1158 1
อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออคติ 819 0
โรคนอนไม่หลับและอิเกีย 1244 3
การพัฒนาคนยากที่สุดเพราะต้องพัฒนาตลอดชีวิต 958 0
คุณค่าของงานต้องคุ้มค่ากับคุณค่าของเงินที่ได้รับ 1104 0
เราจะสร้างทัศนคติที่ดีได้อย่างไร? 1513 11
รายรับและรายจ่ายขององค์กร: Key Factor ที่ต้องใส่ใจ 1710 0
คิดต่างอย่างอิเกีย (IKEA) 1748 1
ภารกิจของบุคลากรอาวุโส 919 2
หน้าที่บางประการของหัวหน้าที่ต้องทำ 1008 0
เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 946 3
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงว่าทำได้ยาก 898 0
ระบบการเพิ่มโลกทัศน์บุคลากรใหม่ 970 1
เรียนรู้จากการบอกต่อของ Note Taker 954 1
TQA feedback for SEC 2556 (1) 895 0
การบริหารความเสี่ยง 962 1
มุ่งมั่น ทุ่มเท นั้นดูได้อย่างไร? 1156 4
Kaizen: ก้าวเล็ก ๆ ที่ต้องก้าวต่อไปเรื่อย ๆ 826 1
อีกหนึ่งโมเดลของ"กระบวนการสร้างนวัตกรรม" 2412 2
ค่านิยมของคนไทย 1444 1
ความรู้การตลาดพื้นฐาน 1 1681 1
การบริหารบุคคล: ต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 1062 0
การบันทึกในวงแชร์ไปไกลกว่าที่คิดนะครับ 1082 2
นวัตกรไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด 1051 2
เมื่อต้องเป็นผู้รักษาประตู (Gate Keepers) 1306 4
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ 2/2556 1800 5
ศุกร์นวัตกรรม 1018 0
บุคลากรใหม่ต้องสร้างให้มี comfort zone ในขนาดที่เล็ก 1090 1
การนำเสนอและความน่าเชื่อถือ 823 0
การนำเสนอต้องโดน 1992 3
ชีวิตต้องฮา 1155 4
หลง: อวิชชาที่ต้องค้นหาในตัวเองด้วยตัวเอง 1601 4
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ VS. Thailand Kaizen Award 2013 1037 0
Duty vs. Responsibility 3019 1
Organizational Learning 909 1
กล้าพันธุ์ดีและการฟูมฟัก 859 2
การทำงานเป็นทีมแบบการเล่นฟุตบอล 1529 4
Made to Stick: Concrete (3) 875 1
Made to Stick: Unexpected (2) 934 0
Made to Stick: Unexpected (1) 772 0
ย่ำเลนสนุกจังเลย 1283 10
แก่นแท้ของงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์: คุณภาพ 1055 0
Rules of Thumb 1057 0
การสื่อสารให้จดจำได้ 1048 1
TQA report: โค้งสุดท้ายที่ยาวนาน 1020 6
ค่าใช้จ่ายในการทำ TQA report 2013 957 0
Mission, Vision มหาวิทยาลัยในเอเชีย: รู้เขารู้เรา 1181 0
สัมมาอาชีวะในการทำงานราชการ 935 0
กระบวนการทำงานและจิตบริการ 1140 0
องค์กรจำเป็นต้องมีระบบคุณภาพหรือไม่? 1074 2
จะแสดงละครทีวีหรือไปออกงาน event ดี? 1033 2
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 1152 0
Relationship Step 855 0
การประเมินการเรียนรู้และพัฒนา 840 0
HRD vs. งบประมาณ 1032 5
คนเลี้ยงวัวชน 2714 0
หลักลอย 1502 3
บอล 3 ลูก 1153 3
TQA report: Work System 1125 0
THINK 1143 1
แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า 1430 4
พุธสดใส ใจมัวๆ กับไคเซ็น 1089 2
ความต้องการของลูกค้า 1102 2
ห่วงผลประโยชน์มากกว่าหลักการ? 1195 3
โมเดล hamburger ของ TQA นั้นมีความหมาย 3998 0
ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรใน TQA report 1666 1
นักจี้มืออาชีพ 876 2
แนวคิดของ Pareto Efficiency 2334 2
ค่าใช้จ่ายแอบแฝง 1116 2
อย่ากลัวการไปไม่ถึง จงกลัวการหยุดอยู่กับที่ 1541 1
การเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มทำงาน 1028 0
TQA report: เอกสารที่เหมาะสำหรับมอบงาน 1158 0
เตรียมรับกับปัญหาที่มีมากขึ้น 1024 1