นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำไมและอย่างไร: innovation questions 748 0
ไม่ใช่ไม่มีวิธี แต่ไม่มี"ความจริงจัง" 861 0
ทักษะชีวิตจาก Social Media 2999 1
ประสิทธิผลการบริหาร 882 0
ล้านแล้ว..จ้า 792 3
ความคิดล้าหลังบริการก็จะล้าสมัย 840 0
การตลาดผ่าน social media และเกาะคอเขา 1003 2
ตาบอดคลำช้าง 1011 2
พัฒนาการทางอารมณ์: อยากชน 728 2
ทักษะที่สำคัญจากบทเรียนของ JAL 1083 0
ให้วันเวลาที่ผ่านไปอย่างมีความหมาย 1013 2
ปฏิรูปการรับรู้ 1348 2
โคลงโลกนิติ: กลกบอยู่ในสระจ้อย 2200 5
สร้างมาตรฐานห้องทำงาน 4918 7
Learning Organization: จาก GoToKnow 716 0
ข้อคิดจากกรณีศึกษา Japan Airlines 1365 0
หากต้องแข่งขันเรามีสมรรถนะหลักใดที่โดดเด่น? 762 1
ไม่มีใครวางแผนงานที่สมบูรณ์แบบได้โดยไม่เกิดปัญหา 772 1
ปรับเปลี่ยน 688 0
Surprise กับผลการประเมิน engagement 896 1
เคล็ดลับการทำงานเป็นทีม 2942 3
เคล็ดลับการสื่อสาร 691 0
เคล็ดลับการเรียนรู้: ด้านการทำเอกสาร 783 0
เราจะไปดาวอังคาร 925 1
เป้าหมายเพื่อองค์กร 1644 1
โฮ เรน โซ พฤติกรรมสร้าง productivity 1617 1
กฎเหล็ก 4 ข้อของโค้ชซิโก้ 946 5
Faster, Cheaper and Easier 639 3
เงื้อง่าราคาแพง 676 0
Tell Me More: ทัศนคติผ่านการปฏิบัติ 913 3
การพัฒนาบุคคลต้องดำเนินการตลอดชีวิต 981 1
Change Management: ปฐมบท 1 975 0
วนิดา: นวนิยายที่ยิ่งใหญ่ 988 5
การพัฒนากับบริบทองค์กร 1795 0
เพราะรักจึงสื่อสาร 1030 2
ความฉลาดทางคุณธรรม 1000 1
Senninger Model: Learning Zone 3447 1
Talent is overrated: 2 863 0
Talent is overrated: ชาตินี้คงไปไม่ถึงไหนถ้าทำอะไรแค่พอผ่าน 1940 2
Human Resource Management 1120 2
นับถอยหลังภาระงานบริหาร 804 1
อย่าเบื่อหน่ายเรื่องการตลาด 794 1
Stay Hungry, Stay Foolish: 2015 Again 700 1
ทบทวนสิ่งที่ทำลงไปในปี 2014 793 2
พรปีใหม่ 2015 847 1
Happiness 2015: Peace and Silence 1030 2
ย่างก้าวไปในวันที่ฝนพรำ 836 1
STI Thailand Award 2015 922 0
การเงินของ SEC 839 0
ธันวาพาฝัน(ร้าย) 820 0
ฝันกลางวัน 976 5
ขวางโลก: 5 นิสัยที่ตัดความก้าวหน้าในการทำงาน 1051 2
Automatic Negative Thoughs: Ants 966 0
ปฏิรูประบบราชการไทย: ปรับเปลี่ยนค่านิยม 943 1
บันทึกคุณภาพของ SEC มีรางวัล 150 บาท/บันทึก 1088 6
ผลการตรวจประเมินภายในตามแนวทาง TQA: 2557 975 0
"ดุลย์"ข้าราชการ 1593 4
พนักงานแบบไหน ที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จ 1411 8
ยาขม 2229 17
ทฤษฎีความผูกพัน: พ่อแม่ควรรู้ 1152 1
ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายไป (tit for tat) 1437 1
39 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1165 0
การเรียนรู้ในระดับองค์กร 971 0
มองภาพเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกัน (1): การศึกษาในประเทศไทย 1047 0
ปฏิรูปด้วยนโยบายและการปฏิบัติ 848 0
เดินทางสู่เป้าหมายด้วยคำถาม 1361 0
ความกลัว 977 2
เป้าหมาย: Goals 1193 2
TQA: อีกก้าวหนึ่งของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 973 0
เรียนรู้ผ่านการอ่าน 872 2
กฎการบริหาร 17 ข้อของ Full Engagement (2) 716 0
กฎการบริหาร 17 ข้อของ Full Engagement (1) 813 2
คุณสมบัติของหงส์: SWAN 1028 4
ลดความกลัว 1332 1
การแสดงเจตจำนงเพื่อการเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน: นโยบายสิ่งแวดล้อม 1068 0
Full Engagement: ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน 1152 0
ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็ต้องเปลี่ยน 962 3
กฎต้องถูกบังคับใช้ 1831 0
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) 1044 0
คนเก่งสร้างได้ 1001 0
ต่างวัยก็ต่างการเรียนรู้ 1106 4
ความรวดเร็ว vs. ความประณีต 863 1
นาทีละ 2 บาท 936 0
บริการที่ประทับใจของ KLM 954 1
บริหารงานต้องสื่อสาร 839 0
การได้รับการยอมรับต้องมาจากความประพฤติมิใช่มาจากตำแหน่งหน้าที่สูง 789 1
ทำงานในวันบุญเดือนสิบหลัง 2557 796 2
การกำกับดูแลบุคลากร: สัญญาจ้าง 1019 2
BCM บทเรียนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 800 0
ชีวิตสีเทา 959 1
ภาระกิจหลักหนึ่งของบุคลากร HPO คือ "การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง" 1438 0
Business Continuity Management (BCM) 825 0
SERVQUAL 983 0
Customers' Expectations and Perceptions 820 0
กรุณาลาป่วยให้น้อยลงหน่อย 1294 3
สัปดาห์นี้คิดใหม่และทำใหม่หรือยัง 828 0
ขั้นตอนที่ยาก Deploy-Learning 787 0
กฎหมาย VS. คุณธรรม 835 0
เก่งได้อีกถ้ามีโค้ชดี 978 0
ใครคือผู้จ่าย? สำหรับระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 729 2