นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำไมและอย่างไร: innovation questions 1056 0
ไม่ใช่ไม่มีวิธี แต่ไม่มี"ความจริงจัง" 1167 0
ทักษะชีวิตจาก Social Media 3427 1
ประสิทธิผลการบริหาร 1218 0
ล้านแล้ว..จ้า 1116 3
ความคิดล้าหลังบริการก็จะล้าสมัย 1145 0
การตลาดผ่าน social media และเกาะคอเขา 1347 2
ตาบอดคลำช้าง 1299 2
พัฒนาการทางอารมณ์: อยากชน 1083 2
ทักษะที่สำคัญจากบทเรียนของ JAL 1379 0
ให้วันเวลาที่ผ่านไปอย่างมีความหมาย 1358 2
ปฏิรูปการรับรู้ 1644 2
โคลงโลกนิติ: กลกบอยู่ในสระจ้อย 2678 5
สร้างมาตรฐานห้องทำงาน 5748 7
Learning Organization: จาก GoToKnow 1128 0
ข้อคิดจากกรณีศึกษา Japan Airlines 1722 0
หากต้องแข่งขันเรามีสมรรถนะหลักใดที่โดดเด่น? 1039 1
ไม่มีใครวางแผนงานที่สมบูรณ์แบบได้โดยไม่เกิดปัญหา 1062 1
ปรับเปลี่ยน 975 0
Surprise กับผลการประเมิน engagement 1178 1
เคล็ดลับการทำงานเป็นทีม 3471 3
เคล็ดลับการสื่อสาร 983 0
เคล็ดลับการเรียนรู้: ด้านการทำเอกสาร 1115 0
เราจะไปดาวอังคาร 1230 1
เป้าหมายเพื่อองค์กร 2043 1
โฮ เรน โซ พฤติกรรมสร้าง productivity 1904 1
กฎเหล็ก 4 ข้อของโค้ชซิโก้ 1273 5
Faster, Cheaper and Easier 910 3
เงื้อง่าราคาแพง 944 0
Tell Me More: ทัศนคติผ่านการปฏิบัติ 1203 3
การพัฒนาบุคคลต้องดำเนินการตลอดชีวิต 1307 1
Change Management: ปฐมบท 1 1323 0
วนิดา: นวนิยายที่ยิ่งใหญ่ 1380 5
การพัฒนากับบริบทองค์กร 2178 0
เพราะรักจึงสื่อสาร 1367 2
ความฉลาดทางคุณธรรม 1326 1
Senninger Model: Learning Zone 3992 1
Talent is overrated: 2 1151 0
Talent is overrated: ชาตินี้คงไปไม่ถึงไหนถ้าทำอะไรแค่พอผ่าน 2165 2
Human Resource Management 1466 2
นับถอยหลังภาระงานบริหาร 1057 1
อย่าเบื่อหน่ายเรื่องการตลาด 1085 1
Stay Hungry, Stay Foolish: 2015 Again 977 1
ทบทวนสิ่งที่ทำลงไปในปี 2014 1097 2
พรปีใหม่ 2015 1109 1
Happiness 2015: Peace and Silence 1299 2
ย่างก้าวไปในวันที่ฝนพรำ 1124 1
STI Thailand Award 2015 1173 0
การเงินของ SEC 1034 0
ธันวาพาฝัน(ร้าย) 1025 0
ฝันกลางวัน 1162 5
ขวางโลก: 5 นิสัยที่ตัดความก้าวหน้าในการทำงาน 1231 2
Automatic Negative Thoughs: Ants 1220 0
ปฏิรูประบบราชการไทย: ปรับเปลี่ยนค่านิยม 1205 1
บันทึกคุณภาพของ SEC มีรางวัล 150 บาท/บันทึก 1321 6
ผลการตรวจประเมินภายในตามแนวทาง TQA: 2557 1249 0
"ดุลย์"ข้าราชการ 1828 4
พนักงานแบบไหน ที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จ 1703 8
ยาขม 2675 17
ทฤษฎีความผูกพัน: พ่อแม่ควรรู้ 1493 1
ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายไป (tit for tat) 1779 1
39 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1476 0
การเรียนรู้ในระดับองค์กร 1314 0
มองภาพเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกัน (1): การศึกษาในประเทศไทย 1317 0
ปฏิรูปด้วยนโยบายและการปฏิบัติ 1090 0
เดินทางสู่เป้าหมายด้วยคำถาม 1687 0
ความกลัว 1210 2
เป้าหมาย: Goals 1473 2
TQA: อีกก้าวหนึ่งของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1277 0
เรียนรู้ผ่านการอ่าน 1161 2
กฎการบริหาร 17 ข้อของ Full Engagement (2) 997 0
กฎการบริหาร 17 ข้อของ Full Engagement (1) 1068 2
คุณสมบัติของหงส์: SWAN 1375 4
ลดความกลัว 1648 1
การแสดงเจตจำนงเพื่อการเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน: นโยบายสิ่งแวดล้อม 1333 0
Full Engagement: ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน 1387 0
ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็ต้องเปลี่ยน 1190 3
กฎต้องถูกบังคับใช้ 2160 0
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) 1269 0
คนเก่งสร้างได้ 1224 0
ต่างวัยก็ต่างการเรียนรู้ 1319 4
ความรวดเร็ว vs. ความประณีต 1058 1
นาทีละ 2 บาท 1191 0
บริการที่ประทับใจของ KLM 1162 1
บริหารงานต้องสื่อสาร 1029 0
การได้รับการยอมรับต้องมาจากความประพฤติมิใช่มาจากตำแหน่งหน้าที่สูง 993 1
ทำงานในวันบุญเดือนสิบหลัง 2557 1092 2
การกำกับดูแลบุคลากร: สัญญาจ้าง 1240 2
BCM บทเรียนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 1057 0
ชีวิตสีเทา 1271 1
ภาระกิจหลักหนึ่งของบุคลากร HPO คือ "การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง" 1771 0
Business Continuity Management (BCM) 1103 0
SERVQUAL 1236 0
Customers' Expectations and Perceptions 1073 0
กรุณาลาป่วยให้น้อยลงหน่อย 1645 3
สัปดาห์นี้คิดใหม่และทำใหม่หรือยัง 1091 0
ขั้นตอนที่ยาก Deploy-Learning 1081 0
กฎหมาย VS. คุณธรรม 1100 0
เก่งได้อีกถ้ามีโค้ชดี 1313 0
ใครคือผู้จ่าย? สำหรับระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 977 2