นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 10 : 21 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Simple agreements @ the gate of love 3383 1
เริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเอง…..เดี๋ยวนี้ 2246 2
UNICEF 2685 0
eager to learn and share 3438 3
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ 3266 7
หนังสือ 3 เล่มข้างโต๊ะ 3778 2
การแบ่งสรรเวลา 3873 4
โจรกลับใจ 3709 4
วัฒนธรรมองค์กร....อ่อนแอ?? 3396 2
การพัฒนา....ต้องระเบิดจากภายใน 2827 1
การจัดการในมหาวิทยาลัย...ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่? 2721 3
เรื่องเล็ก..ทำไมต้องขยายให้ใหญ่ 2436 3
รอถึงอนุบาล….ก็สายเสียแล้ว 2553 5
เขาหาว่าผม…..ดื้อ 2499 4
จิตสำนึกการบริการ service mind 18109 17
Change Management...การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมขององค์กร 5586 2
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร 3761 1
อิจฉา ทำไมต้องมีด้วย 3455 10
คน…..สิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ 2459 0
การเรียนรู้... ไม่มีวันสิ้นสุด 3021 9
blog เครื่องมือในการเก็บองค์ความรู้ 2641 2