นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 2182 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 2400 21
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1943 6
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3896 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 2231 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 2222 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1795 3
แนะนำ Proudputt 1846 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1703 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 2422 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1760 8
การปรับปรุงหลักสูตร 1424 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1493 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 1305 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1387 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 1258 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1448 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1593 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1893 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 2135 2
Connect & Development ของ P&G 1718 0
Informal Learning: Starbucks 1378 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1504 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1845 8
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1590 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 1273 1
รักตัวเอง 1362 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1478 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1636 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 1316 0
เฉียด 1559 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1436 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1464 0
ตั้งเป้า 1750 1
PQCDSMEE 2126 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1613 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 1235 0
การเงินและการพัฒนา 1319 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1448 0
Digital Economy (1) 1802 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1391 1
Core vs. Context 1653 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2698 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 2076 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1371 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1426 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 4400 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 2240 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1705 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 1115 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1626 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1123 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1701 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 1165 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1447 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 1262 0
Pay for Performance: P4P 1177 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 1411 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 1310 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 1111 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1540 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 1279 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 1260 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1680 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 1162 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 2254 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 2177 8
Push The Limit 1690 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1492 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1620 1
ขอสลบแพร๊บ 1636 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1447 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 2193 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 10899 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1625 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 1265 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 1287 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 1325 4
รักองค์กร 1370 2
ตาแก่ขี้บ่น 1573 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 1182 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1331 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 1292 1
เวลา TQA 2558 1348 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1636 1
รีบแล้วลืม 1362 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1698 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 1256 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 1248 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1502 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1530 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 1143 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 2124 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 3419 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1475 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1386 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1334 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 1223 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1414 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 1164 0