นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
Network
Members · Following: 5 · Followed: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1815 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1621 9
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1460 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3485 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1728 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1765 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1396 3
แนะนำ Proudputt 1417 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1341 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1941 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1256 4
การปรับปรุงหลักสูตร 1112 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1202 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 1022 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1063 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 971 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1067 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1243 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1567 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1730 2
Connect & Development ของ P&G 1373 0
Informal Learning: Starbucks 1100 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1152 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1291 8
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1279 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 1004 1
รักตัวเอง 1014 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1146 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1306 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 999 0
เฉียด 1264 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1111 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1083 0
ตั้งเป้า 1476 1
PQCDSMEE 1685 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1270 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 965 0
การเงินและการพัฒนา 952 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1129 0
Digital Economy (1) 1425 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1067 1
Core vs. Context 1223 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2338 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1690 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1055 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1098 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3808 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1732 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1252 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 839 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1309 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 831 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1247 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 923 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1182 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 975 0
Pay for Performance: P4P 933 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 1007 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 1000 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 890 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1242 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 1020 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 963 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1260 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 890 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1913 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1783 8
Push The Limit 1315 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1143 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1329 1
ขอสลบแพร๊บ 1348 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1162 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1849 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 9779 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1342 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 1026 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 1020 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 995 4
รักองค์กร 1114 2
ตาแก่ขี้บ่น 1230 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 933 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1036 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 984 1
เวลา TQA 2558 1094 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1322 1
รีบแล้วลืม 1049 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1266 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 966 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 978 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1128 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1247 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 869 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1834 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2898 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1186 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1054 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1064 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 957 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1145 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 902 0