นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1989 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1877 15
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1679 5
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3680 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1945 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1981 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1595 3
แนะนำ Proudputt 1628 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1526 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 2179 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1500 7
การปรับปรุงหลักสูตร 1268 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1359 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 1169 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1237 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 1118 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1254 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1417 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1723 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1941 2
Connect & Development ของ P&G 1548 0
Informal Learning: Starbucks 1238 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1337 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1541 8
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1444 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 1129 1
รักตัวเอง 1190 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1308 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1468 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 1132 0
เฉียด 1412 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1270 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1246 0
ตั้งเป้า 1619 1
PQCDSMEE 1857 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1421 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 1113 0
การเงินและการพัฒนา 1122 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1275 0
Digital Economy (1) 1583 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1237 1
Core vs. Context 1423 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2525 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1878 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1226 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1277 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 4078 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1987 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1443 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 983 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1471 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 985 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1442 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 1046 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1322 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 1122 0
Pay for Performance: P4P 1052 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 1172 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 1132 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 998 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1398 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 1143 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 1108 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1463 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 1012 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 2071 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1960 8
Push The Limit 1478 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1290 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1479 1
ขอสลบแพร๊บ 1487 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1306 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 2039 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 10257 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1489 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 1143 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 1160 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 1127 4
รักองค์กร 1243 2
ตาแก่ขี้บ่น 1376 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 1066 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1186 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 1142 1
เวลา TQA 2558 1213 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1487 1
รีบแล้วลืม 1197 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1469 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 1102 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 1122 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1317 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1399 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 1016 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1987 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 3097 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1326 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1191 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1209 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 1089 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1279 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 1030 0