นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1490 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1145 3
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1101 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 1206 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1315 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1380 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1012 2
แนะนำ Proudputt 1071 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1018 0
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1416 8
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 909 2
การปรับปรุงหลักสูตร 893 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 906 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 783 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 846 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 787 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 833 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 989 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1257 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1362 2
Connect & Development ของ P&G 1074 0
Informal Learning: Starbucks 877 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 890 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 972 3
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 971 0
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 797 1
รักตัวเอง 792 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 826 3
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1034 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 789 0
เฉียด 988 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 903 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 832 0
ตั้งเป้า 1236 1
PQCDSMEE 1351 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1027 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 734 0
การเงินและการพัฒนา 720 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 896 0
Digital Economy (1) 1168 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 797 0
Core vs. Context 957 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2005 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1378 0
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 830 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 804 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3146 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1337 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 977 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 626 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1034 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 632 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 984 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 718 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 951 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 763 0
Pay for Performance: P4P 739 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 749 0
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 788 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 681 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 947 1
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 803 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 733 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 994 2
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 704 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1624 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1522 8
Push The Limit 1020 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 903 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1088 1
ขอสลบแพร๊บ 1112 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 947 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1527 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 8464 3
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1106 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 813 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 804 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 807 4
รักองค์กร 898 2
ตาแก่ขี้บ่น 996 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 715 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 817 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 774 1
เวลา TQA 2558 876 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1075 1
รีบแล้วลืม 823 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 999 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 757 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 753 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 888 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1034 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 661 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1542 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2568 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 921 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 807 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 810 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 753 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 936 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 699 0