นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1459 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1091 3
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1064 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 1129 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1215 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1326 4
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 961 2
แนะนำ Proudputt 1009 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 988 0
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1356 8
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 875 2
การปรับปรุงหลักสูตร 870 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 883 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 769 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 826 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 772 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 804 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 967 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1234 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1328 2
Connect & Development ของ P&G 1041 0
Informal Learning: Starbucks 842 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 871 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 951 3
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 949 0
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 781 1
รักตัวเอง 764 0
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 808 3
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1013 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 760 0
เฉียด 952 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 877 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 811 0
ตั้งเป้า 1217 1
PQCDSMEE 1321 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1007 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 718 0
การเงินและการพัฒนา 702 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 873 0
Digital Economy (1) 1144 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 772 0
Core vs. Context 926 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 1960 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1354 0
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 808 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 781 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3068 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1295 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 954 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 612 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1009 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 617 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 965 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 699 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 928 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 747 0
Pay for Performance: P4P 720 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 729 0
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 765 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 658 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 928 1
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 782 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 709 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 972 2
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 683 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1605 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1489 8
Push The Limit 997 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 885 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1064 1
ขอสลบแพร๊บ 1090 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 926 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1488 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 8282 3
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1073 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 791 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 776 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 783 4
รักองค์กร 875 2
ตาแก่ขี้บ่น 972 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 696 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 787 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 752 1
เวลา TQA 2558 851 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1054 1
รีบแล้วลืม 803 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 980 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 733 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 732 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 859 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1015 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 646 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1504 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2520 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 892 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 780 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 784 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 731 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 911 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 676 0