นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1314 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 880 0
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 899 0
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 880 0
การประเมินตามระบบ มคอ. 1000 3
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1105 2
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 733 0
แนะนำ Proudputt 842 0
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 862 0
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 893 0
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 770 1
การปรับปรุงหลักสูตร 760 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 797 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 696 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 728 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 701 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 710 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 895 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1125 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1190 1
Connect & Development ของ P&G 968 0
Informal Learning: Starbucks 761 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 791 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 865 3
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 865 0
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 712 1
รักตัวเอง 692 0
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 723 3
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 899 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 680 0
เฉียด 841 1
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 804 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 723 0
ตั้งเป้า 1111 1
PQCDSMEE 1177 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 920 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 652 0
การเงินและการพัฒนา 651 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 810 0
Digital Economy (1) 1043 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 718 0
Core vs. Context 861 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 1820 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 963 0
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 739 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 706 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 2801 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1134 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 859 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 540 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 910 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 555 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 882 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 639 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 843 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 682 0
Pay for Performance: P4P 652 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 647 0
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 689 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 586 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 858 1
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 742 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 653 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 901 2
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 626 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1506 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1403 8
Push The Limit 926 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 834 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 993 1
ขอสลบแพร๊บ 1008 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 847 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1303 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 7614 3
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 978 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 707 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 689 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 723 4
รักองค์กร 779 2
ตาแก่ขี้บ่น 883 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 604 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 689 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 664 1
เวลา TQA 2558 767 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 971 1
รีบแล้วลืม 703 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 900 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 678 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 638 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 789 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 936 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 582 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1351 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2321 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 797 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 686 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 726 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 662 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 820 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 611 0