นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1419 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1024 1
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1021 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 1030 5
การประเมินตามระบบ มคอ. 1127 4
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1264 4
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 912 1
แนะนำ Proudputt 947 0
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 953 0
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1261 8
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 847 2
การปรับปรุงหลักสูตร 844 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 865 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 749 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 799 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 753 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 780 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 950 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1209 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1278 1
Connect & Development ของ P&G 1020 0
Informal Learning: Starbucks 824 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 851 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 928 3
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 930 0
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 767 1
รักตัวเอง 749 0
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 782 3
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 985 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 740 0
เฉียด 911 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 857 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 790 0
ตั้งเป้า 1197 1
PQCDSMEE 1290 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 989 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 703 0
การเงินและการพัฒนา 692 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 860 0
Digital Economy (1) 1121 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 755 0
Core vs. Context 908 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 1912 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1126 0
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 792 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 761 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 2980 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1248 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 930 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 595 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 984 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 603 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 947 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 683 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 912 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 732 0
Pay for Performance: P4P 703 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 716 0
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 753 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 641 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 909 1
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 767 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 687 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 956 2
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 670 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1581 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1466 8
Push The Limit 975 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 873 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1045 1
ขอสลบแพร๊บ 1067 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 908 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1415 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 8089 3
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1050 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 769 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 759 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 769 4
รักองค์กร 844 2
ตาแก่ขี้บ่น 951 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 672 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 757 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 734 1
เวลา TQA 2558 835 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1036 1
รีบแล้วลืม 787 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 960 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 723 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 708 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 836 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 998 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 631 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1465 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2475 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 873 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 757 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 767 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 715 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 884 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 651 0