นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1551 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1260 6
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1154 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 2996 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1414 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1461 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1090 2
แนะนำ Proudputt 1142 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1094 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1542 9
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 995 3
การปรับปรุงหลักสูตร 923 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 951 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 817 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 870 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 817 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 865 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1019 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1302 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1411 2
Connect & Development ของ P&G 1116 0
Informal Learning: Starbucks 922 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 928 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1046 5
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1031 1
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 830 1
รักตัวเอง 822 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 894 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1074 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 832 0
เฉียด 1038 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 928 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 859 0
ตั้งเป้า 1266 1
PQCDSMEE 1406 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1064 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 762 0
การเงินและการพัฒนา 742 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 923 0
Digital Economy (1) 1214 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 849 1
Core vs. Context 1001 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2064 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1432 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 866 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 883 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3303 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1391 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1022 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 660 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1070 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 655 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1039 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 744 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 981 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 791 0
Pay for Performance: P4P 766 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 808 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 817 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 711 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1010 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 833 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 769 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1072 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 731 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1669 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1564 8
Push The Limit 1063 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 933 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1118 1
ขอสลบแพร๊บ 1152 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 979 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1582 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 8761 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1146 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 848 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 839 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 834 4
รักองค์กร 934 2
ตาแก่ขี้บ่น 1034 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 741 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 855 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 801 1
เวลา TQA 2558 916 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1112 1
รีบแล้วลืม 855 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1040 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 784 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 796 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 918 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1071 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 689 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1600 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2625 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 960 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 848 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 871 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 789 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 971 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 735 0