นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1651 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1385 8
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1253 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3288 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1531 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1577 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1210 3
แนะนำ Proudputt 1241 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1183 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1700 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1090 3
การปรับปรุงหลักสูตร 986 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1049 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 883 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 921 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 857 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 921 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1084 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1408 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1544 2
Connect & Development ของ P&G 1213 0
Informal Learning: Starbucks 976 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1020 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1113 5
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1155 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 893 1
รักตัวเอง 899 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1001 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1155 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 893 0
เฉียด 1130 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 983 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 931 0
ตั้งเป้า 1336 1
PQCDSMEE 1491 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1130 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 823 0
การเงินและการพัฒนา 807 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 988 0
Digital Economy (1) 1295 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 920 1
Core vs. Context 1074 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2153 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1526 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 935 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 960 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3512 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1527 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1118 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 711 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1145 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 710 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1098 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 797 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1047 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 847 0
Pay for Performance: P4P 824 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 869 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 870 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 769 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1107 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 897 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 831 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1127 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 782 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1739 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1629 8
Push The Limit 1147 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 997 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1184 1
ขอสลบแพร๊บ 1220 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1038 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1657 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 9061 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1216 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 916 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 895 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 883 4
รักองค์กร 991 2
ตาแก่ขี้บ่น 1101 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 812 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 923 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 861 1
เวลา TQA 2558 981 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1191 1
รีบแล้วลืม 920 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1107 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 839 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 856 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 981 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1122 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 744 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1666 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2731 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1030 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 924 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 922 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 860 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1036 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 796 0