นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1308
ความเห็น: 4

โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม

เมื่อว่างพอจะทบทวนความเป็นไปของชีวิต (ในมุมมองของผม) ผมก็ระลึกขึ้นได้ว่า จิตมนุษย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก กล่าวคือ มนุษย์เคยมีบาปอย่างไรเมื่อสองพันปีก่อน ปัจจุบันบาปเหล่านั้นก็ยังคงอยู่

 

บาปที่ผมนึกได้ก็คงเป็น รัก, โลภ, โกรธ และหลง แต่ก็ยังนึกถึงภาพยนตร์เมื่อนานมาแล้วเรื่อง "บาปทั้ง 7" ซึ่งก็คือ

 

1. ราคะ (lust)

2. ตะกละ (  gluttony)

3. โลภะ (greed)

4. เกียจคร้าน (  sloth)

5. โทสะ (wrath)

6. ริษยา (  envy)

7. อัตตา หรือ เย่อหยิ่ง (  pride)

 

ตะกละ เป็นบาปของการบริโภคมากไปหรือไม่ยอมแบ่งปัน ซึ่งผมยังมีข้อนี้อยู่ เช่น การกินแบบ Buffet ซึ่งส่วนใหญ่จะกินมากเกินควร (ฮา)

 

โทสะนั้นมีอยู่ เพราะมักขาดสติในบางครั้ง (ฮา)

 

ในคริสต์ศาสนานั้น ความเกียจคร้านถือว่าเป็นบาป ในวิกิพีเดียเขียนไว้ว่า คือ ความไม่สนใจใยดีต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อสิ่งรอบข้าง ใช้เวลาอย่างไร้ค่า ความไม่ต้องการที่จะทำอะไร โดยปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานหนักเพื่อตนเองเท่านั้น การปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเลยที่จะทำดีรวมถึงการละเลยที่จะเคารพต่อพระเจ้าด้วย ผู้ที่เกียจคร้านจะอยู่เฉยๆ รักษาสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในภาวะเดิมตลอดเวลา ไม่ทำอะไรมาก แต่ก็ไม่ใช้อะไรมาก

 

คร้านที่จะทำ เป็นคำพูดที่ผมได้ยินอยู่บ่อย ๆ ผมคิดว่าความเกียจคร้านเป็นบาปที่ทำได้ง่ายที่สุด

 

ความคิดของคนต่างวัย ซึ่งเมื่อสูงวัยเราจะคิดถึงบาปมากขึ้น

 

ผม..เอง (แมว 60)

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 September 2015 08:08 Modified: 11 September 2015 08:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Smarn, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เขียนได้เห็นภาพเลยครับ สำหรับตนเอง ข้อ 5 อาจเป็นข้อที่ลดละได้มากหน่อย ส่วนข้ออื่นๆ ก็ลดหลั่นกันไปครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
11 September 2015 09:54
#103824

เรื่องนี้แสดงนำโดย Brad Pitt ในวัยละอ่อน

ตัวเอกของเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการฆาตกรรมตามบาปทั้ง ๖ แต่ท้ายที่สุดแล้ว บาปที่ ๗ นั้นกลายเป็นตัวเอกของเรื่อง

 

การควบคุมตนเอง (กาย วาจา ใจ) จึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทำอยู่เป็นนิจ เพื่อลด ละ วางกิเลส

 

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสร แต่จิตนั้นแลเข้าถึง ความเศร้าหมองแล้ว เพราะอุปกิเลสอันเป็นอาคันตุกะ จรมา

                      คัด/ ตัดความ จาก พุทธทาสภิกขุ, อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๑๓๑๐

กิเลสนั้นไม่ขึ้นกับกาลเวลา เพราะกิเลสเป็นขาจร จะมาเมื่อไหร่ก็มาตามแต่การปรุงแต่ง

 

อิอิอิ

 

เราเอง

Ico48
Smarn (Recent Activities)
11 September 2015 10:04
#103826

ที่น่ากลัวคือ โมหะ ที่เป็นความหลงผิด

ปัจจุบันมีตัวอย่างการทำชั่วต่าง ๆ เช่นการโกงที่วัด การโกงเงินหลวง การโกงสารพัด ที่เมื่อถูกจับได้ แล้วคืนทรัพย์ นั้น ๆ ไปแล้วถือว่าไม่ผิด เจ๊ากันไป

เป็นแบบอย่างที่แพร่หลายในสังคมไทยมากขึ้นทุกวันครับ

Ico48
lily [IP: 193.37.33.6]
04 มีนาคม 2563 11:25
#111559

เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆ ต้องเผชิญ ยิ่งกับสังคมสมัยนี้ความมีน้ำใจต่อกันได้หายไป >>> slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ