นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1981
ความเห็น: 0

การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)

TQA กำหนดให้ระบุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึง แรงกดดันต่าง ๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตำแหน่งในการแข่งขันที่คาดหวังในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

 

SEC กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้านคือ

 

1) ความสุขและการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร: Q

2) การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบงาน: R

3) การพัฒนาบริการใหม่ที่ตอบสนองลูกค้า: I

4) การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและเกื้อกูลสังคม: C

5) การเพิ่มรายได้และสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: E

 

การไปทำ workshop ในครั้งนี้ SEC สามารถเปลี่ยนความท้าทายนี้ได้

 

แอบดูความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สักนิดนะครับ กำหนดไว้ 5 ด้านเหมือนกัน

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2. มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. สร้างนวัตกรรมในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ส่งมอบ/คู่ค้า

5. การพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการขยายตัวทางธุรกิจ และรองรับเทคโนโลยี

 

ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คงจะเป็นที่ SEC เน้นเรื่อง CSR แต่โรงแยกแก๊สธรรมชาติเน้นไปที่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ส่งมอบ/คู่ค้า

 

ดังนั้น การบ้านข้อแรกของผู้ที่จะร่วมทำ workshop ก็คือ เราจะกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ใหม่เป็นอะไร

 

ผม..เอง (แมวมีการบ้านให้ทำ)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 11:37 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 11:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Zenki, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.82.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ