นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 981
ความเห็น: 0

การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในโมเดล Leadership Model ของ SEC นั้น เราเริ่มต้นด้วยการนำเอาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมากำหนดเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ครับ

 

อย่างที่เขียนไปก่อนหน้านี้ว่า SEC นั้นก่อตั้งจากความต้องการของ PSU ที่จะมีหน่วยงานหนึ่งที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยซึ่งก็คือนักศึกษาและคณาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คือได้งานตามเป้าหมายและดำเนินการอย่างประหยัดคุ้มค่า

 

แต่ความสำเร็จขององค์กรนั้นเปลี่ยนไปโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น จากเดิมซึ่งมีผู้สนับสนุนเงินทุน ลูกค้า และบุคลากร เป็น 3 เสาหลัก ก็มีผู้ส่งมอบ (supplier) ชุมชน (community) และสังคม (society) ที่ต้องตระหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าความต้องการของทุกส่วนย่อมต่างกัน หน้าที่ของ SEC คือต้องทำให้ Needs & Expectations เหล่านี้ได้ดุล คือไม่ให้เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไป

 

ดังนั้นเราจะมุ่งเอากำไรโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเลยก็ไม่ได้ เราต้องบำบัดของเสียแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง เราต้องประหยัดพลังงาน เราต้องให้ความรู้แก่ชุมชน/สังคม เช่น การออกรายการวิทยุ เราต้องให้ผู้ส่งมอบเข้มแข็งเพื่อให้เขาส่งมอบสิ่งดี ๆ มีคุณภาพ ส่งของให้ทันเวลา ลดต้นทุนให้เขาด้วย ไม่เอาเปรียบข่มขู่/บังคับเขา เราต้องค้าอย่างมีจริยธรรม เป็นต้น

 

ภาระนี้ก็เป็นงานที่เพิ่มขึ้นมา โดยดูเหมือนว่าไม่สร้างรายได้แต่มีรายจ่าย แต่ก็เป็นการสร้างสังคมที่แข็งแรง เข้มแข็งขึ้นมา ซึ่งหากเราจะอยู่อย่างยั่งยืน ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำ เราใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้จะแพงขึ้น เราแบ่งขายไนโตรเจนเหลว เพราะนักวิจัยจะต้องจ่ายแพงมากหากไปหาซื้อจากภายนอกที่ต้องเสียเวลาเดินทางและเขาอาจไม่ขายเพราะซิ้อนิดเดียว เราขายน้ำกลั่นเพราะหากให้หน่วยงานเล็ก ๆ ต้องมีเครื่องกลั่นน้ำก็แพงทั้งอุปกรณ์และการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา บางงานที่ทำก็ดูเหมือนว่าจะมีกำไร แต่หากคิดต้นทุนค่าแรงกันแบบจริงจังก็อาจจะไม่เหลืออะไร เพราะต้นทุนค่าแรงของเราตกชั่วโมงละ 200 บาท

 

การคิดหลายมิติมีความสำคัญในการอยู่ร่วมกัน มีคำหนึ่งที่ถูกใจในวันนี้ คือ การเป็นสังคม Harmony ซึ่งหมายถึงความกลมเกลียว ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งหาได้ยากมากในปัจจุบันนี้

 

ผม..เอง (แมววันจันทร์)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กรกฎาคม 2558 09:11 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2558 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ