นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1219
ความเห็น: 1

ความฉลาดทางคุณธรรม

Moral Quotient ความฉลาดทางคุณธรรม, ทางจริยธรรมและศีลธรรม, ทางการทำความดี แม้คำที่เขียนไว้จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันคือเน้นไปทางจริยธรรม คุณธรรม

 

กรณีชาร์ลี เอ็บโด (Charlie Hebdo) ยังคุกรุ่นอยู่ในฝรั่งเศสและประเทศของชาวมุสลิม ซึ่งเป็นกรณีที่ถกเถียงกันอยู่ว่า เสรีภาพในการพูดซึ่งแสดงการยั่วยุหรือดูหมิ่นความเชื่อทางศาสนา เป็นเรื่องที่สมควรกระทำหรือสามารถทำได้หรือไม่?

 

ผมโยงมาเกี่ยวกับ Moral Quotient ครับ ความประพฤติหรือคำพูดของเราที่ไม่เหมาะสมกับกฎ ระเบียบ จริยธรรม และส่งผลเสียกับผู้อื่น เช่นการนินทาว่าร้ายผู้อื่น จัดว่าเป็นเรื่องที่ไม่มี Moral Quotient เป็นไม่ควรสนับสนุนให้มีพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมของเรา

 

เสรีภาพในการแสดงออกด้วยวาจาของเราควรมีพื้นฐานจากการพูดความจริง ที่เป็นประโยชน์ "สัมมาวาจา" มากกว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไป แม้ว่าจะส่งผลเสียกับผู้อื่น และในกรณีจงใจจะให้ร้ายผู้อื่นแล้วละก้อ จัดว่าเป็นการผิดจริยธรรม

 

MQ (Moral Quotient) คือระดับจริยธรรมศีลธรรมบุคคล ซึ่งสามารถการควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีสำนึกผิดชอบชั่วดี และเคารพนับถือผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมนุษยชาติ

 

ในบางครั้งเรายึดถือหลักนิติศาสตร์คือการพิสูจน์ถูกผิดด้วยข้อเท็จจริงจนมากเกินไป เช่น ทุจริตต้องมีใบเสร็จ แล้วใช้ประโยชน์จากการไม่มีหลักฐานชัดเจนมาแสวงหาประโยชน์ตนเอง จนสังคมปั่นป่วนรวนเรไปหมด ที่เราอาจพบเห็นหรือรู้สึกได้โดยทั่วไปคือการลาป่วยทั้งที่ไม่ได้ป่วยจริง ที่เปิดให้เพราะระเบียบเปิดช่องให้ลาป่วยโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทั้งที่ระเบียบมีเจตนาให้ไว้ในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อยที่หยุดพักก็สามารถหายดีได้โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น หากใครทำอย่างนี้บ่อย ๆ ก็ต้องบอกว่าขาด Moral Quotient 

 

สังคมจะดีขึ้นหากประชาคมมี Moral Quotient ในระดับที่สูง และเป็นหน้าที่ของประชาคมจะต้องช่วยกัน

 

ผม..เอง (แมวอยู่ในสังคม)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มกราคม 2558 17:00 แก้ไข: 21 มกราคม 2558 17:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 Smarn, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ช่วงนี้อ่านหนังสือพ่อเตรียมเลี้ยงลูกอยู่ มีเรื่อง MQ ด้วยครับ

 

ว่าเรื่องนี้พ่อแม่ต้องสอนลูกตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เค้าถูกกลืนกินไปในสังคมน้อยที่สุด เมื่อเติบโตขึ้นมา และที่สำคัญ พ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างเสมอ เพราะเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของเรา

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ