นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 972
ความเห็น: 0

การเงินของ SEC

เดือนนี้ SEC จ่ายโบนัสบุคลากรไปแล้ว (เฉพาะบุคลากรนะครับ ผู้บริหารระดับ ผอ. รอง ผอ. เราไม่จ่ายครับ) ก็มีคำถามว่าทำไม SEC สามารถทำได้

 

เพื่อให้มีความชัดเจน เราก็ต้องเข้าใจในประเด็นการเงิน หรือรายรับ-รายจ่าย ของ SEC ก่อนครับ

 

รายรับหรือเงินที่ SEC ได้รับในแต่ละปีมาจาก 2 ส่วนหลัก คือ

1. เงินจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสนับสนุนในหลายรายการคือ

1.1 เงินเดือนข้าราชการ

1.2 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (รวม 1.1 และ 1.2 ประมาณ 12 ล้านบาท)

1.3 เงินค่าดำเนินการ ประมาณปีละ 1-2 ล้านบาท

1.4 ครุภัณฑ์

1.5 สนับสนุนอื่น ๆ

 

2. รายได้จากการให้บริการวิชาการ คือ

2.1 รายได้จากการวิเคราะห์ทดสอบ

2.2 รายได้จากการใช้เครื่องมือ

2.3 รายได้จากการซ่อม/สร้างเครื่องมือวิจัย

2.4 รายได้จากบริการการให้การอบรม

2.5 รายได้จากการสอบเทียบ

2.6 รายได้อื่น ๆ เช่น ขายน้ำกลั่น แก๊สไนโตรเจน

 

จากรายได้ที่มหาวิทยาลัยให้มาแต่ละปีนั้น (ประมาณ 14 ล้านบาท ไม่รวมครุภัณฑ์ซึ่งได้ไม่แน่นอน) จะเห็นได้ว่า ไม่ได้ให้ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือฯ ไว้ด้วย ไม่รวมค่าสารเคมี เครื่องแก้ว ค่าแก๊ส และค่าดำเนินการของสำนักงานเลขานุการ เงินเดือนพนักงานเงินรายได้ และอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคากหมายว่า ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ SEC จะต้องไปบริหารจัดการเอาเอง

 

โดยรายรับที่เป็นเงินรายได้ของ SEC นั้น SEC ต้องพึ่งตนเอง คือไม่มีรายได้แบบเหมาจ่ายต่อหัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษามาให้ กล่าวคือหากไม่มีการวิเคราะห์ทดสอบเข้ามาก็ไม่มีรายได้ในส่วนนี้

 

ดังนั้นรายจ่ายที่ SEC ต้องรับผิดชอบเองก็คือ

1. เงินเดือนพนักงานเงินรายได้ ประมาณ 10 คน ทั้งปีก็ไม่ต่ำกว่า 2.4 ล้านบาท

2. ค่าแก๊สฮีเลียม ไนโตรเจน..... ไม่ต่ำกว่าปีละ 1.2 ล้านบาท

3. ค่าเครื่องแก้ว อุปกรณ์การวิเคราะห์ที่สิ้นเปลือง ประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

4. ค่าสารเคมี ปีละ 1-2 ล้านบาท

5. ค่าซ่อมบำรุงรักษา ประมาณ 2-3 ล้านบาท/ปี

6. ค่าสาธารณูปโภค > 0.4 ล้านบาท/ปี

7. ค่าใช้จ่ายตามแผนเชิงกลยุทธ์ > 1 ล้านบาท/ปี

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและโบนัส > 1.5 ล้านบาท/ปี

9. ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์วิจัยที่ไม่ได้รับจากเงินงบประมาณแต่จำเป็นต้องจัดซื้อ

 

ก็เป็นรายจ่ายประจำที่จะต้องหามาให้ได้ ซึ่งมีรายจ่ายที่ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท/ปี ซึ่งไม่มีแนวโน้มจะลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อและการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชราภาพมากขึ้นตามลำดับ

 

ดังนั้น SEC จึงต้องวางแผนทางการเงินให้ดี เพราะไม่มีใคร support เราได้ในกรณีที่เงินเราขาดมือ ดังนั้นเราจึงติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดทุกเดือน อย่างเช่น ในเดือนธันวาคมนี้ เราก็จะรู้ว่ารายรับเราลดลงอย่างแน่นอน

 

การบริหารการเงินของ SEC จึงต้องรัดกุม มีการจ้างพนักงานในจำนวนที่พอดี ที่พนักงานทุกคนจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในฝ่ายบริการ(นักวิทยาศาสตร์) เราจะมีตัวเลขการให้บริการที่นักวิทย์แต่ละคนได้สร้างขึ้นมาให้ดูในทุก ๆ เดือน

 

ผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งที่เราต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับราคาการให้บริการ เช่นหากนักวิทยาศาสตร์ 1 คน สามารถให้บริการงาน XRD ได้เต็มที่ 4 ชิ้นงานต่อวัน  ดังนั้นเราก็จะคำนวณต้นทุนการให้บริการจากเงินเดือนนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเงินเดือนฝ่ายสนับสนุนไปด้วย ต้องคำนวณค่าเสื่อมจากหลอด XRD ตามจำนวนชั่วโมงการใช้งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย

 

ก็คงเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าการคิดค่าบริการของ SEC นั้นมีที่มาที่ไปครับ เรามีต้นทุนค่าแรงงานที่สูง เพราะใช้นักวิทยาศาสตร์คุณภาพ ไม่ได้ใช้บุคลากรที่ทำหน้าที่ใส่ตัวอย่างเท่านั้น แต่เราต้องมีการวิเคราะห์ผลที่ได้รับการ Train มาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ของเรายังต้องอธิบายหรือให้ความกระจ่างชัดเชิงวิชาการ (ถ้าทำได้) อีกด้วย ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น operator เท่านั้น

 

ผู้นำระดับสูง ก็มีหน้าที่ต้องจัดระบบการทำงาน/กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ หาตลาดใหม่เพิ่ม หาช่องทางเพิ่มรายได้ หาทางลดค่าใช้จ่าย วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรอยู่อย่างยั่งยืน มองเห็นภัยคุกคามในอนาคต สื่อสารและบริหารงานบุคคล 

 

จากการสำรวจ EMO-METER ตามคณะแพทย์ เราผมว่าประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนก็ยังเป็นประเด็น "การสื่อสาร" อยู่ครับ

 

ผม..เอง (แมวสื่อสาร)

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 December 2014 17:12 Modified: 17 December 2014 17:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ